Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 an nisa ayat 125 6 ali imran 67 7 ali imran ayat 67 8 ayat ayat konsumsi 9 attahrim ayat 6 10 ali imran 11 Sedih 12 riba 13 an+nisa+ayat+59 14 al baqarah ayat 151 15 maryam 16 ikan 17 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 18 al anfal ayat 27 19 al ankabut ayat 3 20 Al baqarah ayat 111 21 surah+al+baqarah+ayat+188 22 al ahqaf ayat 13 23 an nisa ayat 29 24 an+nisa+ayat+58 25 taubah ayat 31 26 Surat dan hruf gedrik ya 27 hewan 28 Al-Insyiqaq ayat 11 29 al imran 30 al isra ayat 15 31 Yunus 32 adil 33 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 34 al ikhlas 35 Muslim 4969 36 Niat 37 al hujurat ayat 12 38 Saba 13 39 Sabar 40 an nisa ayat 146 41 yunus+40 42 al baqarah ayat 153 43 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 44 Al-Baqarah ayat 30 45 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 46 al+maidah +ayat+8 47 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 48 muhammad 49 Ar Rum ayat 41 50 al ahzab ayat 70 51 ali imran 200 52 Langit bumi 53 an nahl ayat 97 54 akhlak 55 Jujur 56 an nur ayat 2 57 hadits akhlak 58 al maidah ayat 1 59 Al hujurat ayat 13 60 asy+syura+ayat+44 61 al baqarah ayat 42 62 Al-Baqarah ayat 243 63 an nahl ayat 125 64 Orang tua 65 Al an'am ayat 165 66 Nabi 67 dengki 68 rasul 69 al-maidah ayat 2 70 quran 71 An-nisa+ayat+59 72 qs+annisa+ayat+24 73 takwa 74 laki laki dan perempuan 75 al baqarah ayat 275 76 Tafsir ayat talaq 77 surat+al isra+ayat+32 78 Zakat 79 Ali imran 159 80 keterangan 81 janji 82 doa dimudahkan semua urusan 83 hadits tentang etika lingkungan 84 QS. Ali Imran (3): 67! 85 ibrahim ayat 4 86 al+adiyat+ayat+7+8 87 Tafsir Ibnu katsir 88 ibrahim ayat 7 89 al maidah ayat 3 90 surat an nisa ayat 58 91 turunnya+hud+ayat+118 92 At-tin+ayat+1 93 Ali imran 133 94 an nisa ayat 34 95 Tumbuhan 96 al hajj ayat 54 97 An-Nisa ayat 59 98 Jual beli salam 99 utang 100 tafsir ayat 50 surat al an'am

Hasil pencarian tentang at+thalaq+ayat+3

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا


3. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mengenai yang hamil, maka idah mereka sampai melahirkan kandungannya berdasarkan ayat At-Thalaq, sedangkan
[[65 ~ ATH-THALAQ (TALAK) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini membicarakan beberapa hukum talak...Mukmin untuk senantiasa bertakwa, peringatan kepada mereka akan karunia pengutusan rasul yang membacakan ayat-ayat
hamil, maka idahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum dalam surah At-Thalaq
Sedangkan wanita yang hamil, 'iddahnya sampai melahhirkan sebagaimana diterangkan dalam surat Ath Thalaq...Sa'diy bahwa suami tidak memilikinya jika berniat memadharatkan sebagaimana ditunjukkan oleh zhahir ayat...terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga sekaligus yang menafkahinya (Lihat surat An Nisaa' ayat...Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki berada di atas wanita dan haknya berada di atas hak wanita.
-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Yakni mereka tidak lebih dari 1/3 meskipun jumlahnya lebih dari dua....Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang laki-laki dan yang wanitanya mendapatkan bagian yang sama, karena...lafaz "syurakaa" di ayat tersebut menunjukkan sama....Suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, saudara/i seibu mendapatkan 1/3, sedangkan saudara-saudara...

-deskripsi"> Yakni yang kurang dari 1/3.
aku minum adalah madu di sisi Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan mengulangi lagi,” maka turunlah ayat...Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...(Sedangkan ayat), “Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah...kepada seorang pun.” Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Muslim juz 10 hal. 75, Abu Dawud juz 3...6 hal. 123, juz 17 hal. 13, Ibnu Sa’ad juz 8 hal. 76 qaaf 1, dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah juz 3
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi
[[103 ~ AL-'ASHR (MASA) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah demi masa
-deskripsi"> Ayat ini ditujukkan kepada Yahya setelah Beliau lahir dan semakin besar,...

-deskripsi"> Menurut sebagian ahli tafsir, bahwa ketika itu usia Yahya 3 tahun.
Yahudi, Nasrani dan Majusi, atau tidak menyempurnakan imannya, seperti mengambil sesuatu dari syari’at...agamanya, namun dia tinggalkan yang lain yang semisalnya atau yang lebih tinggi daripadanya dalam syari’at...Ayat ini menunjukkan bahwa agama memerintahkan bersatu padu dan melarang berpecah belah dalam agama,...Dalam sebuah qira’at dibaca “Faaraquu” yakni meninggalkan agama yang mereka diperintahkan untuk...

-deskripsi"> Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk berlepas diri dari
-deskripsi"> Dalam tafsir Al Jalaalain disebutkan, bahwa ketika turun ayat ini, ada yang...merasa keberatan, maka dimansukhlah dengan ayat "fattaqullah mas tatha'tum" (Maka bertakwalah kepada...Allah semampu kamu) surat At Taghabun: 16, wallahu a'lam.
[[110 ~ AN-NASHR (PERTOLONGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 3 ayat ~ Surat ini meminta Rasulullah saw. untuk
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Berupa syari’at dan hukum-hukum sebagai karunia dan ihsan-Nya kepada...hamba-hamba-Nya, dan lagi bukan dari sisi (menurut keinginan) mereka bentuk syari’at itu....Dalam ayat ini terdapat pujian bagi ahli ilmu, terutama sekali yang memiliki ilmu terhadap kitab Allah...Di dalam ayat ini juga terdapat tazkiyah (rekomendasi) terhadap ahli ilmu, karena Allah memerintahkan
kehendak-Nya serta izinnya yang bersifat qadari (terhadap alam semesta) lagi syar’i (sesuai syari’at-Nya...

-deskripsi"> Untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Ta’ala, memperhatikan nasehat dan
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
Menurut penyusun Tafsir Al Jalaalain ayat ini dimansukh dengan ayat, “Laisa ‘aladh dhu’afaa…dstâ...€ (At Taubah: 91).
-deskripsi"> Ayat ini merupakan berita dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala tentang kekuasaan-Nya...

-deskripsi"> Dimulai dari hari Ahad dan diakhiri dengan hari Jum’at....

-deskripsi"> Ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging...(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 3, surat al-Mâ'idah).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Nama ini sudah dikenal sejak 3. 000 tahun yang lalu....Allah secara khusus menyebut bintang Sirius pada ayat ini karena sebagian bangsa Arab pada zaman jahiliah
il untuk kedua fi`ilnya (kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu) yang telah disebutkan di dalam ayat...Al-Maidah 3) (kecuali apa yang terpaksa kamu harus memakannya) di antara apa yang diharamkan itu maka

-deskripsi"> Inilah tabi’at manusia, zalim, berani berbuat maksiat, meremehkan...Dari ayat 32-34 disebutkan nikmat-nikmat Allah secara garis besar dan secara rinci; dengan ayat itu Allah
Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada ‘Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata, “Turun ayat...” Orang itu menjawab, “Tidak.” Karena inilah (ayat tersebut) turun.” (Hadits ini dishahihkan...oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi (3331) dan Syaikh Muqbil dalam Ash Shahiihul Musnad Min