Paling Sering Dicari

1 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 2 riba 3 al mulk ayat 2 4 Islam 5 ar rahman 6 al baqarah ayat 30 7 al maidah ayat 2 8 Ayat nabi nuh 9 surga 10 al imran 104 11 yunus 12 Allah 13 YUNUS 5 14 al baqarah ayat 275 15 Sabar 16 al baqarah ayat 233 17 al hijr ayat 9 18 Al Hujurat Ayat 13 19 QS. Al-Baqarah ayat 124 20 al-Hujurat ayat 13 21 ayat 145 22 Nabi saw 23 dimana Allah 24 surah+al+baqoh+ayat+222 25 pendidikan 26 Yusuf 87 27 Al-Baqarah ayat 152 28 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 29 Al isra Ayat 32 30 ali imran ayat 159 31 rezeki 32 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 33 Maryam ayat 54 - 65 34 Surat Ar-rahman ayat 19 35 An naml ayat 19 36 katakan 37 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 38 an-naml ayat 40 39 Ayat 42 40 al hijr 41 Pecahan 42 yunus 57 43 Q.S. Fathir ayat 2 44 az zukhruf ayat 11 45 gunung 46 Munafik 47 bekerja 48 ali imran 133 49 balasan perbauatan buruk 50 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 51 AT TAHRIM AYAT 6 52 bersyukur atas rezeki 53 masjid 54 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 55 Surah Ali-Imran ayat 114 56 Menjaga kesehatan 57 kebaikan 58 QS. al-Luqman ayat 10 59 luqman 13 60 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 61 Surat+albaqaroh+1-13 62 AN NISA AYAT 29 63 annur ayat 3 64 ibrahim 7 65 Allah Tuhan 66 luqman 67 Tuhan tiga 68 puasa 69 waktu 70 Bertaubat kami hapus 71 Nabi Isa adalah anak Allah 72 an nisa ayat 59 73 Tafsir tentang teknologi 74 anak Allah 75 Surat an Nisa ayat 142 76 ashshof ayat 61 77 anjing 78 Surah an nisaa ayat 101 79 an nahl ayat 97 80 khalifah 81 Belajar 82 ali imran 103 83 Ali imron ayat 102 84 al imran 85 Ar-rahman 86 bisu buta, 87 Hadits tentang barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu 88 katakanlah 89 ali+imran+190 90 Al-Hasyr ayat 59 91 laba 92 ibrahim 1 93 manna wa salwa 94 Muhammad 9 95 al+hujurat+ayat+10 96 al+hajj ayat 5 97 yunus+58 98 Al maidah ayat 35 99 anak Allah atau Allah atau Tuhan 100 عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَوَضَعَهُ

Hasil pencarian tentang Ilmu

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu
bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya) menurut ilmu
mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi Musa dalam ilmu
untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
beberapa bukti kebenaran risalahmu, Muhammad, yang Aku kisahkan kepadamu dari al-Qur'ân yang mengandung ilmu
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Ilmu Allah tidak dapat diketahui oleh siapa pun....Kendatipun demikian, Allah dapat memberikan sebagian ilmu-Nya kepada seorang nabi atau seorang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah.
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para
seperti sakit, miskin, mati dan lain-lain, telah tercatat dalam al-Lawh al-Mahfûzh dan telah ada dalam ilmu...Hal itu sangat mudah bagi Allah, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.