Paling Sering Dicari

1 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 2 ali imran 3 Ali+imran+7 4 masjid 5 Sholat 6 ali imran 159 7 niat 8 Albaqarah ayat 284 9 ar rahman 10 perasangka baik 11 al anbiya ayat 30 12 al maidah ayat 2 13 pengendalian diri 14 Al imran 15 Sebab+turun+ayat+19+Surah+At-Taubah 16 Hujan 17 surah+al+fath+ayat+29 18 Sejarah+perkembangan+islam+di+indonesia+ 19 Rezeki 20 tafsir surat al Quraisy 21 ikhlas 22 Marah 23 Al-A’raf Ayat 199 24 Al hijr 94 25 al baqarah ayat 43 26 setiap penyakit ada obatnya 27 mujadalah ayat 58 28 menciptakan alam semesta 29 berfikir 30 An-nahl ayat 125 31 Ali imran 104 32 al baqarah ayat 30 33 yunus 59 34 Al maidah ayat 35 35 ali+imran+ayat+173 36 Al maidah ayat 8 37 Tafsir surah at tariq ayat 13 38 ali imran 110 39 ali imran 133 40 Dunia 41 an nahl ayat 18 42 Muslim 43 surah taubah ayat 103 44 An Nisa ayat 34 45 belajar 46 Al- hujurat ayat 13 47 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 48 al-mu`minun+ayat+18 49 An-Nisa ayat 29 50 Hadis+tentang+asmaul+husna+al+wakil 51 Ibrahim 35 52 taubat 53 membudayakan amar makruf nahi mungkar 54 waktu 55 Surat at thoriq 56 Af'al perbuatan 57 Saba 58 Surat+Al+bawarah+ayat+225 59 an nisa ayat 58 60 sabar 61 jual beli 62 saba 28 63 Al hajj ayat 78 64 at-taubah ayat 60 65 nuh+ayat+11 66 kafarat sumpah 67 q.s yunus :25 68 al+hujurat+ayat+13 69 al furqan ayat 59 70 Surat asy-syams ayat 9-10 71 bersyukur 72 al+asr+ayat+1 73 an-nisa ayat 59 74 Al imran 104 75 Al-Hajj ayat 70 76 dusta 77 perpisahan 78 hidup 79 al+baqarah+ayat+131 80 Al ikhlas 81 nuh+ayat+12 82 surat yasin ayat 40 83 an anhl ayat 91 84 al+asr+ayat+2 85 Nuh+ayat+13 86 al qashash ayat 16 87 Ali imran 59 88 asy syuara ayat 13 89 Ar-Ra'd ayat 28 90 surah al-mujadalah ayat 58 91 Gurun pasir 92 an nur ayat 55 93 al hujurat ayat 6 94 al imran 31 95 Surat Al-A’raf Ayat 156 96 Surat al ghasiyah 97 Asy-Syura ayat 42 98 baqarah ayat 184 99 surah al baqarah ayat 43 100 ali+imran+ayat+172

Hasil pencarian tentang Ilmu

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu
bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya) menurut ilmu
mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi Musa dalam ilmu
untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
beberapa bukti kebenaran risalahmu, Muhammad, yang Aku kisahkan kepadamu dari al-Qur'ân yang mengandung ilmu
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Ilmu Allah tidak dapat diketahui oleh siapa pun....Kendatipun demikian, Allah dapat memberikan sebagian ilmu-Nya kepada seorang nabi atau seorang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah.
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para
seperti sakit, miskin, mati dan lain-lain, telah tercatat dalam al-Lawh al-Mahfûzh dan telah ada dalam ilmu...Hal itu sangat mudah bagi Allah, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.