Paling Sering Dicari

1 Jual beli 2 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 akal 5 al maidah ayat 6 6 Riba 7 Luqman 8 surat+al+hajj+ayat+78 9 perjanjian 10 ilmu 11 an nisa ayat 58 12 YUNUS 13 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 14 al baqarah ayat 2 15 al baqarah ayat 30 16 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 17 ali imran 159 18 ali imran 19 ali imran 104 20 Shalat 21 almuminun+ayat+gg-100 22 yunus 5 23 Menerima harta dengan nafsu serakah 24 hadits+tentang+menjaga+keturunan 25 Al imran 103 26 yunus+ayat+85-86 27 hadits+surat+an+nahl 28 SYAITAN 29 yusuf 3 30 ali imran 19 31 al maidah ayat 3 32 al maidah ayat 2 33 belajar 34 Haram 35 kiamat 36 harta 37 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 38 yunus 57 39 ali imran 54 40 Ali imran 103 41 ibrahim ayat 28 42 akhlak 43 Pemimpin 44 penyayang 45 al maidah ayat 87-88 46 ali imran 110 47 Al Baqarah ayat 1 48 Sholat 49 al hijr 22 50 tafsir+ar-rum+ayat+41 51 an nisa ayat 29 52 Surat annisa 53 pentingnya akal 54 Jalan keluar 55 al maidah ayat 8 56 an nisa ayat 11 57 perpindahan tempat 58 Masjid 59 surat an naba 60 ali imran 145 61 al ahzab ayat 72 62 ALI+IMRAN+159 63 almuminun+ayat+99-100. 64 Keutamaan islam 65 sehat 66 Cahaya 67 Tajjwid qs al anfal ayat 30 68 at-thariq+ayat+5-7 69 An Nisa ayat 3 70 al baqarah ayat 43 71 Maryam+96 72 al+hijr+72 73 an nahl ayat 78 74 agama yang humanis 75 al imran ayat 159 76 yusuf 21 77 Pendidikan 78 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 79 An-Nur ayat 59 80 maryam+93 81 hud ayat 6 82 al imran 104 83 Orang tua 84 al baqarah ayat 256 85 rahmat allah 86 kehidupan 87 al hijr 74 88 ayat kursi 89 al kahfi ayat 10 90 HAK MILIK 91 Hadits menggauli istrinya 92 al baqarah ayat 282 93 al hijr 21 94 ali+imran+198 95 bidadari 96 al hujarat ayat 13 97 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 98 surat+maryam+ayat+86 99 sedekah 100 al mu'minun ayat 99-100

Hasil pencarian tentang Ilmu

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu
bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya) menurut ilmu
mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi Musa dalam ilmu
untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
beberapa bukti kebenaran risalahmu, Muhammad, yang Aku kisahkan kepadamu dari al-Qur'ân yang mengandung ilmu
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Ilmu Allah tidak dapat diketahui oleh siapa pun....Kendatipun demikian, Allah dapat memberikan sebagian ilmu-Nya kepada seorang nabi atau seorang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah.
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para
seperti sakit, miskin, mati dan lain-lain, telah tercatat dalam al-Lawh al-Mahfûzh dan telah ada dalam ilmu...Hal itu sangat mudah bagi Allah, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.