Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 surat al-hadid ayat 57 3 hujan 4 Al+hijr+ayat+47 5 ali imran 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 8 ali imran ayat 185 9 ayat tentang kepala madrasah 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 ali imran 159 12 surat thaha ayat 180 13 Hadits Abu Daud Nomor 4432 14 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 huud+40 17 al-insyirah ayat 5 18 Aman 19 laut 20 Surat yasin 21 al ikhlas 22 Ar-Rahman ayat 19 23 Tafsir kepuasan kerja 24 al fatiha ayat 1 25 Al+hijr+ayat+48 26 AL MAIDAH AYAT 2 27 saba 15 28 al maidah ayat 3 29 Ayat 43 30 surat Al furqan ayat 20 31 Ali Imran 110 32 surat Al furqan ayat 9 33 akhlak 34 hewan 35 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 36 annisa ayat 58 37 ali imran 64 38 awan 39 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 40 al baqarah ayat 219 41 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 42 al bayyinah ayat 8 43 AL HUJURAT AYAT 11 44 An-nisa ayat 58 45 al hasyr ayat 7 46 surat al baqarah ayat 11 47 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 48 ali+imran+,135 49 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 50 ayat tentang hukum pada juz 20 51 Ayat 216 52 zakat qardh 53 al ghasiyah ayat 17-20 54 al-baqarah-ayat-286 55 Ibrahim ayat 43 56 an-nisa+ayat+29 57 al hijr ayat 9 58 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 59 ali imran 185 60 nuh ayat 25 61 allah+maha+tahu 62 surat al-ahzab ayat 5 63 Nasab anak zina 64 an nisa ayat 36 65 Surat Al-Baqarah Ayat 286 66 annisa ayat 65 67 surah Al-Maidah ayat 23 68 ali imran 139 69 al ahqaf ayat 15 70 Muslim 4971 71 surat an nisa azat 124 72 al qadar ayat 1-5 73 At tahrim ayat 6 74 Tanda 75 Ayat tentang toleransi 76 MARYAM 77 al baqarah ayat 4 78 sebab 79 ali imran ayat 26 80 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 81 huud+42 82 nabi yusuf 83 An Nahl ayat 43 84 Tafsir surat alkafirun 85 Isteri dan anak adalah ujian 86 yusuf 87 sedekah 88 Hadits Ahmad Nomor 20194 89 Tadabbur asy syuara ayat 174 90 malaikat taat kepada Allah 91 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 92 makanan 93 Faedah hadits At tarmizi no 2292 94 AR RAHMAN 1 95 Rezeki dari allah 96 Yunus 97 al a'raf ayat 31 98 Ayat kisah 99 surat+Asy+syuara+ayat+157 100 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan

Hasil pencarian tentang Mengawasi

(Padahal sesungguhnya bagi kalian ada yang mengawasi) yaitu malaikat-malaikat yang mengawasi semua amal
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 6
Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka;...dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.
orang-orang yang mengambil selain Allah) mengambil berhala-berhala (sebagai pelindung-pelindung, Allah mengawasi...) mencatat (perbuatan mereka) untuk membalas mereka kelak (dan kamu bukanlah orang yang diserahi mengawasi
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 14
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 10
Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
Setiap manusia pasti didampingi oleh penjaga yang mengawasi dan mencatat amal perbuatannya.
Sesungguhnya neraka jahanam merupakan tempat para penjaga neraka yang mengintai dan mengawasi para penghuninya
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi perbuatan manusia.
Sedang kamu tidak diberi mandat untuk mengawasi mereka.

-deskripsi"> Bahwa ia saudarinya dan bahwa ia sedang mengawasi.

Maksudnya, di neraka Jahannam ada suatu tempat yang dari tempat itu para penjaga neraka mengintai dan mengawasi
-deskripsi"> Dia mengawasi orang yang mendurhakai-Nya, Dia memberinya tangguh dan selanjutnya
(Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi) semua amal perbuatan hamba-hamba-Nya, maka tiada sesuatu
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 52
Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.
Wahai Muhammad, ketahuilah, bahwa Tuhanmu Maha Mengawasi dan Maha Mengatur segala sesuatu.
(Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu) menjaga perbuatanmu dan memberi balasan terhadapnya....Maka sifat mengawasi selalu melekat dan terdapat pada Allah swt.
ini sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi
Dia, sungguh, akan selalu mengawasi problematika orang-orang Mukmin dan membimbing mereka ke jalan lurus
Kami selalu mengawasi setan-setan itu hingga tidak menyebabkan suatu keburukan kepada siapa pun serta
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 117
Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka.
Pengkhianatan mereka tak akan luput dari pengetahuan Allah, sebab Dia selalu mengawasi mereka.
(Dan Rabbmu Maha Memelihara segala sesuatu) yakni Maha Mengawasi.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 1
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
Sesungguhnya Allah mengawasi segala sesuatu dan selalu hadir menyaksikan segala yang kalian perbuat.
Dia Mahaperiksa dan Maha Mengawasi diri kalian. Peganglah janji dan sumpah kalian.
pantas; Selamat dari segala kekurangan; Yang menguatkan utusan-utusan-Nya dengan suatu mukjizat, Yang mengawasi
kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri) maksudnya seorang Arab seperti mereka untuk mengawasi
(Dan aku, Muhammad, sekali-kali bukanlah pemeliharamu) yang selalu mengawasi amal perbuatanmu karena
Sesungguhnya Allah selalu mengawasi diri kalian.
Wahai Mûsâ, ketahuilah pertolongan Kami kepadamu, saat saudara perempuanmu berjalan mengawasi dirimu.