Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 ali imran 7 Menuntut ilmu 8 Sabar 9 Etika murid kepada guru 10 kejadian manusia 11 al jaatsiyah ayat 13 12 shalat 13 iblis 14 al maidah ayat 3 15 Sholat 16 an nahl ayat 125 17 ali imran 159 18 al hujurat ayat 13 19 akal 20 jual beli 21 jujur 22 al maidah ayat 2 23 luqman 13 24 sedekah 25 muhammad 10 26 luqman 27 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 28 taubat 29 al ikhlas 30 an nisa ayat 59 31 Pasar modal 32 Zakat 33 amanat 34 al baqarah ayat 282 35 an-nisa ayat 19 36 haji 37 yunus 10 38 Pohon 39 Al baqarah ayat 2 40 Hadist Bukhori dan muslim 41 al+anam+ayat+1 42 Dosa 43 saba 19 44 al ahzab ayat 21 45 al baqarah ayat 21 46 ar rum ayat 30 47 al-Furqan ayat 67 48 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 49 jihad 50 ali Imran 64 51 AL ISRA AYAT 23 52 at tahrim ayat 6 53 yunus 41 54 an+nisa+ayat+59 55 Surah al baqarah ayat 30 56 surah hud ayat 61 57 AL HUJURAT AYAT 10 58 al baqarah ayat 30 59 surat Yunus ayat 57 60 Takwa 61 Ziarah kubur 62 al-ikhlas 63 surat quraisy 64 al maidah ayat 90 65 an nur ayat 2 66 muslim, bab pakaian (2125) 67 Hud ayat 61 68 Mengurus 69 an nisa ayat 29 70 ali imran 190 71 al ankabut ayat 45 72 Masjid 73 Takdir 74 al imran 75 an-nahl ayat 90 76 Tentang bersi 77 lebih dari 78 Ibrahim+ayat+34 79 at taubah ayat 71 80 nikah 81 maha lembut 82 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 83 surat ali imran ayat 159 84 Ibrahim 7 85 al ikhlas ayat 1 86 Al-an'am ayat 165 87 Agama 88 al- Baqarah ayat 195 89 At taubah ayat 36 90 al mujadilah ayat 11 91 nafas 92 al maidah ayat 1 93 hud ayat 13 94 hadis+ibnu+majah+kitabunnikah 95 Al Imran ayat 85 96 surat+kahf+ayat+64 97 nenek moyang 98 mati 99 Ibrahim ayat 7 100 an-Nahl ayat 125

Hasil pencarian tentang Maksiat

terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 5
Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dengan amal saleh dan ketaatan, tidak seperti orang yang mendapat kemurkaan yang besar dari Allah karena maksiat...Tempat kembali orang yang berbuat maksiat itu adalah neraka Jahanam, sejelek-jelek tempat kembali.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 2
dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),
ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan) berupa kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat
(Dan demikianlah) sebagaimana yang telah Kami berikan nikmat kepada orang-orang yang maksiat dari golongan...sebagian lainnya) atas sebagian lainnya (disebabkan apa yang mereka usahakan) berupa perbuatan-perbuatan maksiat
Allah hanya memberikan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa di dunia dengan meninggalkan maksiat
seperti itu, Kami akan mengazab orang-orang yang melanggar hak Allah dengan kemusyrikan dan perbuatan maksiat
Jangan mengikuti langkah setan yang mengajak kalian menyebarkan isu busuk dan maksiat di kalangan kalian...Barangsiapa yang mengikuti setan, berarti telah berbuat maksiat, karena setan selalu menyuruh berbuat...Allah menyucikan orang yang mengarah kepada hal itu dengan memberikan petunjuk untuk tidak melakukan maksiat
Tetapi, orang-orang yang menjaga dirinya dari maksiat dan selalu taat kepada Allah berada di tempat yang
yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan) dari perbuatan-perbuatan maksiat
Allah, kamu hampir saja membinasakanku di dunia dulu, kalau aku mematuhimu bersikap kufur dan berbuat maksiat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 83
bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat
kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku bersikap aniaya kepada manusia, serta celaka karena berbuat maksiat
kepada rasul dan janganlah kalian merusakkan amal-amal kalian) dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 27
niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat
baik kepada kedua orangtuanya serta tidak menjadikannya orang yang sombong kepada manusia dan berbuat maksiat
yang banyak sungainya menjadi kering (disebabkan perbuatan tangan manusia) berupa perbuatan-perbuatan maksiat...perbuatan mereka) sebagai hukumannya (agar mereka kembali) supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat
Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka) disebabkan kesabaran mereka dari perbuatan maksiat
kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka) untuk menggerakkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat
Orang-orang kafir, yang selalu berbuat maksiat dan mengikuti hawa nafsu, menghendaki kalian agar menjauh
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 39
Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat
(Dan kalau sekiranya Allah swt. menyiksa manusia disebabkan usahanya) karena maksiat-maksiat yang telah
Dan sesungguhnya merugilah) atau rugilah (orang yang mengotorinya) yang menodainya dengan perbuatan maksiat
Kalian akan melihat kebanyakan mereka selalu bersegera dalam berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan
Kami yang berlaku, yaitu barangsiapa bertobat atas dosanya dan dibuktikan dengan taat dan menjauhi maksiat
orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah) dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat
Demikian pula, sebagaimana Kami jadikan masing-masing jin dan manusia yang berbuat maksiat untuk saling
Balasan buruk seperti ini Kami berikan di dunia untuk orang yang berbuat maksiat dan mendustakan Allah
(Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri) oleh sebab perbuatan maksiat
perihalnya sama dengan setali tiga uang (mereka menyuruh membuat yang mungkar) berupa kekafiran dan maksiat-maksiat