Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ibrahim 5 Ali Imran 6 Puasa syawal 7 yahudi 8 Bani israil 9 niat 10 Adil 11 zakat fitrah 12 Lemah 13 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 14 Yunus+85 15 al baqarah ayat 256 16 ibrahim+ayat+25 17 Surat an nahl ayat 90 18 palestina 19 ali imran 133 20 surat+Ali+'imran+180 21 Al ikhlas 22 ALI IMRAN 134 23 ali imran 104 24 Sholat ied 25 al-Baqarah ayat 143 26 kemenangan 27 Asy-Syu’ara ayat 214 28 ramadhan 29 pembelaan qur-an pada hari kiamat 30 Akhir Ramadhan 31 Hujan 32 Israil 33 ibrahim+ayat+27 34 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 35 ibrahim+ayat+26 36 al baqarah ayat 275 37 riba 38 al baqarah ayat 185 39 Anak yatim 40 Surat Al anbiyah 96 41 yunus+88 42 telah aku tinggalkan dua perkara 43 at tahrim ayat 14 44 al maidah ayat 3 45 Sholat 46 ali imran 103 47 Dalil Nabi Muhammad di al quran 48 Kebaikan 49 Mencari rezeki 50 Yunus+87 51 Penyakit hati 52 An-nisa ayat 59 53 Al-Baqarah ayat 67 54 Bicara yang baik 55 ali imran 112 56 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 57 ali imran ayat 33 58 pamer ibadah 59 Maryam 60 kebahagiaan 61 at taubah ayat 7 62 Surat al isra 63 Baitul Maqdis 64 Al+ahzab+ayat+31 65 makanan halal 66 matahari 67 Thaaha ayat 132 68 surat+al-baqarah+ayat+9 69 seandainya orang-orang kafir yang wafat dalam keadaan ingkar kepada Allah, Allah tabaroka wata’ala tidak akan menerima dari mereka walau sepenuh bumi ini dalam bentuk emas 70 ali+imran+159 71 Muhammad 72 Mencela mayat 73 ar rahman 74 Had is riwayat Muslim 2972 75 Hadits zakat 76 cintanya allah kepada hambanya 77 Merah putih 78 Zina 79 al+maidah+ayat+47 80 Aisyah 81 al jumuah ayat 10 82 Ali+imran+193 83 al maidah ayat 6 84 Bintang berjalan 85 Wajah Allah 86 Konsep+respon+laba 87 nikah 88 memberi makan orang puasa 89 Dari Abu Hurairah raḍiyallahu anhu bahwa Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya 90 Ar-rum ayat 21 91 Shalat 92 Suraj Ibrahim 147 93 Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagimana kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya (Sunnah Nabi SAW).” (Hadis Riwayat Imam Malik) 94 surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi: 95 hadiah 96 Hadits Muslim 749 97 Perak 98 Kiamat 99 Yunus ayat 44 100 Surat Anisa ayat 24

Hasil pencarian tentang alam+semesta

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 23
Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 87
Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?"
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 2
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
(Diturunkan) ia diturunkan (dari Rabb semesta alam).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 98
karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 121
Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 47
mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
(Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam).
(Mereka berkata, "Kami beriman kepada Rabb semesta alam).
Bahkan Alquran itu (diturunkan dari Rabb semesta alam.)
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 6
(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 43
Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 27
Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 87
Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
Al-Qur'ân hanyalah sebuah peringatan dan pelajaran untuk seluruh alam semesta."
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 192
Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 107
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
(Karena) sebab (kita mempersamakan kalian dengan Rabb semesta alam) dalam hal menyembah.
Mereka berkata, "Kami beriman kepada Pencipta alam semesta yang menguasai serta mengaturnya.
Segala puji bagi Allah semata, Pencipta alam semesta dan Pengatur semua makhluk.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 162
Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta...alam.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 77
karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam,
(Dan sesungguhnya ia) yakni Alquran ini (benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam).
Tuhan semesta alam telah memerintahkan kepadamu untuk membebaskan Banû Isrâ'îl pergi bersama kami'."
Mereka memperkuat kesungguhan sujud mereka dengan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam."
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 36
Maka bagi Allah-lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 2
Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 131
Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam".
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 29
Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta...alam.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 104
Dan Musa berkata: "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam,