Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 ibrahim 37 15 surah al-maidah ayat 8 16 Jihad 17 Dua masa 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 Adam 20 Disebabkan 21 sabar 22 al-mukminun+ayat+34 23 Aliimram+ayat+105 24 ilmu 25 al baqarah ayat 275 26 al isra ayat 36 27 cinta 28 Al Isra ayat 73 29 Ikhlas 30 al isra ayat 7 31 al a'raf ayat 52 32 Jika allah menganugerahi rahmat 33 al ahzab ayat 21 34 Surga 35 Berdebat 36 surat al mujadalah ayat 11 37 matahari 38 puasa 39 Al-Imran (3 : 130) 40 Al-Imran ayat 130 41 hadist tentang perilaku konsumen 42 Hadits Muslim Nomor 3035 43 Manusia 44 miskin 45 Iman 46 Ta ha+ayat+14 47 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 48 surat+al+imranayat+110 49 Kafir 50 Tanah 51 Surat Al-Baqarah Ayat 256 52 surah al kautsar ayat 1-3 53 al ikhlas 54 al bayyinah ayat 5 55 dalil hidayah 56 albaqarah ayat 221 57 Al-ikhlas 58 Dongeng 59 allah sembahlah 60 Zina 61 AN NABA AYAT 7 62 Abu Daud 1397 63 al+qiyamah+ayat+1-2 64 Kurang ilmu 65 Perubahan zat 66 Ali imran ayat 191 67 Laut 68 surat yasin 69 Gunung-gunung burung-burung daud 70 Surat yunus+ayat+8 71 arah 72 perempuan 73 surat saba surah yang ke berapa 74 ar rum ayat 56 75 injil 76 Membunuh 77 Rezeki 78 atap terpelihara 79 surat an nazi'at 80 annisa ayat 12 81 empat puluh tahun 82 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 83 surah al maidah ayat 96 84 Surah Taha ayat 5 85 az zumar ayat 68 86 Ar Rahman 87 keinginan berhasil 88 QS. IBRAHIM AYAT 37 89 ali imran : 92 90 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 91 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 92 al+maidah+ayat+ 83 93 Mencela pemberian 94 al imran 95 surat al-zalzalah 96 yunus 99 97 pikun dan beruban 98 Yusuf ayat 103 99 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 100 al qashash ayat 77

Hasil pencarian tentang sapi

Kemudian Mûsâ berkata kepada mereka, "Firman Allah, 'Sapi itu adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk...Juga bukan sapi yang dipakai untuk menyirami tanah yang akan dipakai untuk bercocok tanam....Sapi itu tidak memiliki cela dan tidak memiliki warna yang berbeda dengan kebanyakan warna tubuhnya....'" Mereka berkata, "Sekarang kamu telah memberikan keterangan yang jelas tentang sapi itu."...Mereka kemudian mencari sapi yang memiliki ciri-ciri itu untuk disembelih.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Di sini mereka berkata kepada Mûsâ dengan ragu atas perintah penyembelihan sapi ini, "Mohonkan Tuhanmu...agar menerangkan ciri-ciri sapi itu kepada kami."...Mûsâ berkata, "Allah berfirman kepadaku bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda: pertengahan
(Mereka bertanya, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia menjelaskan kepada kami, sapi betina yang manakah...(Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua) berusia lanjut (dan tidak...antara tua dan muda tadi (maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu.") yaitu supaya menyembelih sapi
(Kata Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk...Maksudnya memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang sapi yang dimaksud....Mereka cari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya,...lalu mereka beli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu....Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang ada tanpa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 70
berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi...betina itu, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan...mendapat petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)".
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 68
Mereka menjawab: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami; sapi betina...Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua
yakni ia beranjak dari situ (menemui keluarganya) dengan diam-diam (kemudian dibawanya daging anak sapi...Di dalam surah Hud telah disebutkan pula melalui firman-Nya, "... dengan membawa daging anak sapi yang...Hud, 69) yakni daging anak sapi gemuk itu sudah dipanggang.
Kemudian Kami berfirman melalui Mûsâ, "Pukullah mayat itu dengan bagian tubuh sapi ini."...Kisah ini terpisah dari hal penyembelihan dan perintah Allah untuk penyembelihan sapi....Dan sebenarnya perintah Allah kepada mereka untuk menyembelih sapi adalah untuk dimakan....Dalam hal ini terdapat pendidikan jiwa bagi mereka, karena sebelumnya mereka memuja dan mendewakan sapi...Mereka akhirnya menyembelih sapi yang diperintahkan itu, dan hampir-hampir mereka tidak melakukannya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 71
Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah...Mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya".
Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il mudhari' di sini bermakna fi'il madhi (tujuh ekor sapi...betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh) ditelan oleh (tujuh ekor) sapi (sapi betina yang kurus-kurus)...lafal `ijaaf adalah bentuk jamak dari kata tunggal `ajfau, artinya sapi betina yang kurus (dan tujuh

-deskripsi"> Mereka membuat patung anak sapi dari emas....Para mufassir berpendapat bahwa patung itu tetap patung tidak bernyawa, dan suara yang seperti sapi itu...menafsirkan bahwa patung yang dibuat dari emas itu kemudian menjadi tubuh yang bernyawa dan mempunyai suara sapi...

-deskripsi"> Mereka terfitnah oleh patung anak sapi itu sehingga menyembahnya.
tafsir-deskripsi"> Ternyata mereka tidak sabar ketika diuji, mereka malah kufur dengan menyembah anak sapi...dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Samiri adalah seorang penduduk Bajarma, di mana mereka biasa menyembah sapi...Kecintaan menyembah sapi ada dalam diri Samiri.
mereka membawa persoalan itu kepada Musa 'alaihis salam, maka Allah menyuruh mereka menyembelih seekor sapi...itu dapat hidup kembali dan menerangkan siapa yang membunuhnya setelah dipukul dengan sebagian tubuh sapi...Mudah, hanya seekor sapi betina, dan seharusnya mereka langsung mengerjakannya, tetapi mereka banyak...

-deskripsi"> Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah supaya hilang rasa penghormatan...mereka terhadap sapi yang pernah mereka sembah.
Mereka bersikeras untuk bertanya lagi, "Mohonkan Tuhanmu untuk menerangkan kepada kami tentang hakikat sapi...Bagi kami, sapi itu masih samar.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 69
Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang
mereka tetap ragu-ragu, kemudian berkata, "Mintalah kepada Tuhanmu agar menerangkan kepada kami warna sapi...Kemudian Mûsâ menjawab dengan menyitir firman Allah, "Sapi itu berwarna kuning tua, jernih dan menyenangkan
Raja berkata: Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus
Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, yakni yang kuning tua
kebenaran) maksudnya mukjizat seperti tongkat, tangan dan terbelahnya lautan (kemudian kamu ambil anak sapi...Karena telah menjadikan anak sapi sebagai sembahan.
firman-Mu (tetapi tak hendak kami patuhi.") perintah-Mu itu (dan diminumkan ke dalam hati mereka anak sapi...) artinya diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi tak ubah bagai meresapnya...apa) maksudnya sesuatu (yang diperintahkan oleh keimananmu) terhadap Taurat itu, yaitu pemujaan anak sapi...kamu tidak beriman, karena beriman yang sesungguhnya tidak mungkin menyuruh orang untuk menyembah anak sapi
Ibrahim menjawab, "Selamatlah.") atas kalian (Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi...yang dipanggang) daging panggang anak sapi.
Aku telah membuat patung dalam bentuk anak sapi yang mengeluarkan suara seperti ini, dan aku ambil segenggam...dari Tawrât, lalu aku lemparkan ke dalam perut patung anak sapi itu, agar manusia ragu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 43
berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi...betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 46
Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi...betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum
tetapi umat Nabi Musa 'alaihis salam tidak sabar menunggunya, sehingga mereka menyembah patung anak sapi...

-deskripsi"> Anak sapi itu dibuat mereka dari emas untuk disembah.
artinya orang yang jujur (Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang...dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh lainnya
memanggil Yûsuf, "Wahai Yûsuf yang selalu menjaga kejujuran, beritahulah kami takwil mimpi tentang tujuh sapi...gemuk yang dimakan oleh tujuh sapi kurus.
tafsir-deskripsi"> Membunuh dirimu ada yang mengartikan: orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi...Ada yang mengartikan: orang yang menyembah patung anak sapi itu saling bunuh-membunuh, dan ada juga yang
"Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi, karena hal ini adalah kunci untuk mengetahui...Mereka merasa heran mengenai kaitan antara pembunuhan dengan penyembelihan sapi, seraya berkata, "Apakah
(Kata mereka, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskan-Nya bagi kami hakikat sapi betina...(karena sesungguhnya sapi itu) yakni kalau jenisnya baru yang disebutkan sifatnya itu (masih samar bagi