Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 Ali Imran 159 10 hari+kiamat 11 Al-luqman+ayat+13-17 12 hari kiamat 13 Riba 14 Injil 15 Al Hujurat ayat 13 16 Ibrahim ayat 7 17 Al sajdah ayat 29 18 sombong 19 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 20 Al maidah ayat 48 21 al hadid ayat 3 22 Surat Al sajdah ayat 29 23 dalil+kitab+injil 24 an-nisa' ayat 100 25 Ali+Imran+191 26 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 27 Al imran 28 yusuf 111 29 an nisa ayat 34 30 Hadits tentang ketauhidan 31 Zabur 32 kontrol diri 33 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 34 Menyesatkan 35 at taubah ayat 105 36 ilmu 37 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 38 an nisa 1 sampai 3 39 Zina 40 Surat Al infitar 6 41 niat 42 Ali Imran ayat 159 43 ali+imran+190-191 44 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 45 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 46 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 47 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 48 Az zumar ayat 62 49 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 50 Al isra ayat 13 51 Surah taha ayat 15 52 an-najiah ayat 17 53 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 54 an nahl ayat 90 55 Al baqarah ayat 2 56 al ahzab ayat 59 57 beriman pada hari kiamat 58 kontrol+diri 59 An Nur ayat 2 60 Hukum bacaanya 61 Ali imran ayat 9 62 ibrahim 7 63 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 64 hadist+al-hujurat+ayat+12 65 harta 66 Hadist mengenai Allah sang maharaja 67 Al kahfi ayat 109 68 al ikhlas 69 Yusuf 70 Ali imran ayat 138 71 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 72 Al an'am ayat 82 73 Surat annaShr 74 Amal tanpa ilmu 75 An nisa ayat 125 76 annahl ayat 90 77 al hadid ayat 22 78 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 79 Al-Maidah+ayat+2 80 ali imran 103 81 al+qasas+ayat+110 82 ali imran 18 83 Al+hujurat+ayat+12 84 Yasin+ayat+12 sampai 14 85 al isra ayat 17 86 anjing 87 hadist perintah puasa bulan muharom 88 Ibrahim ayat 53 89 Al mukmin ayat 17 90 al+imran+ayat+9 91 Surat al-a'raf ayat 7 92 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 93 Surah at-tin ayat 4 memaki huruf Hijaiyah 94 Luqman+ayat+15 95 Nikah 96 al isra ayat 7 97 Surat ad duha ayat 7 98 Berfikir positif Dan sabar dalam menghadapi ujian Dan cobaan 99 at tahrim ayat 6 100 Al isra ayat 27

Hasil pencarian tentang sungai

terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 15
perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai...dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya,...sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kebun-kebun) ladang-ladang (dan mata air) sungai-sungai.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 54
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 91
atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 12
harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 89
Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
(Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
(Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga-surga) taman-taman (dan sungai-sungai makna...Makna yang dimaksud ialah, bahwa mereka meminum dari sungai-sungai surga itu air, susu, madu dan khamar
Atau sebelum kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur di Mekah, lalu kamu alirkan sungai- sungai
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 11
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 76
(yaitu) surga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya.
kesombongan (kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan sungai-sungai...ini) yaitu sungai Nil dan anak-anaknya (mengalir di bawahku) di bawah keraton-keratonku, adalah kepunyaanku
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 15
menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai
anak-anak kalian dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun) ladang-ladang (dan mengadakan pula bagi kalian sungai-sungai
gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya, "... sungai-sungai
supaya (tidak) jangan (bumi itu goncang) bergerak (bersama kalian dan) Dia telah menciptakan padanya (sungai-sungai...) seperti sungai Nil (dan jalan-jalan) jalan untuk dilalui (agar kalian mendapat petunjuk) untuk sampai
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 51
kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai
tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, di bawahnya mengalir sungai-sungai...) artinya sungai-sungai yang mengalir, baik di bawah tempat-tempat yang teratas maupun di tempat-tempat
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 14
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 136
Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 9
amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai
kamu mempunyai sebuah kebun) taman yang penuh dengan pohon-pohon (kurma dan anggur lalu kamu alirkan sungai-sungai
antara mereka diedarkan (gelas) yaitu tempat untuk minum berikut minumannya (yang berisikan khamar dari sungai...khamar) yang mengalir bagaikan sungai di bumi.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 31
(yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 10
niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-sungai
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 12
Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 23
Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungai-sungai
(Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai