Paling Sering Dicari

1 hujan 2 as sajdah ayat 7 3 ilmu 4 al maidah ayat 1 5 Riba 6 Ali imran 7 al hujurat ayat 13 8 ali imran 19 9 ibrahim 8 10 Surat+An+n 11 al ikhlas 12 zakat 13 sabar 14 dalil+kitab+injil 15 ali imran 159 16 ibrahim 24 17 an+nahl+ayat+4+tafsir 18 Ali+imran+ayat+191 19 upah 20 ibrahim ayat 8 21 al alaq ayat 1 - 2 22 jual beli 23 Akhlak 24 ali imran 104 25 Ibrahim 7 26 iman 27 islam 28 Ali imran 110 29 Keutamaan orang yg mengajar 30 Niat 31 yunus 32 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 33 tolong menolong 34 al imran 35 sholat 36 At taubah ayat 24 37 an nisa ayat 1 38 Pasar uang halal atau haram 39 pertengkaran 40 ali imran ayat 190 41 surat nuuh ayat 60 42 ali imran 102 43 Surat Al-A’raf Ayat 10 44 Anak 45 ibrahim ayat 7 46 an nisa ayat 29 47 al alaq ayat 1 48 Penyakit 49 allah 50 Firman Allah memberikan kelengkapan 51 al rahman 5 52 al+a'raf+ayat+176 53 al hijr 22 54 Surah Maryam 55 tumbuhan 56 Zina 57 saba' ayat 46 58 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 59 surat+nuh+ayat+11 60 al maidah ayat 2 61 al+alaq+ayat+5 62 riak takbur 63 ibrahim+26 64 Pemimpin 65 nikah 66 ibrahim+27 67 al hijr 9 68 ali imran aat 191 69 an+nisa+ayat+101 70 az zariyat ayat 56 71 al anbiya ayat 107 72 surah+haj+ayat+14 73 dalil+kitab+zabur 74 surat+nuh+ayat+10 75 ali+imran+85 76 ali imran 54 77 quran 78 hutang 79 fakir 80 al-Ahzab ayat:12 81 “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga 82 al-hijr 83 AL-MAIDAH AYAT 2 84 At tahrim ayat 6 85 ali imran 103 86 al isra ayat 23 87 An nisa ayat 19 88 Adab dan akhlak 89 Keutamaan alquran 90 ar ra'du ayat 16 91 Surat an nisa 92 ali imran ayat 31 93 ali+imran+103 94 al ahzab ayat 21 95 gunung 96 apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala 97 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 98 al bayinah ayat 6 99 Artinya: “ Dari Ibnu Abbas RA berkata: bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Jadilah kamu para pendidik yang penyantun,ahli fiqih dan berilmu pengetahuan. Dan disebut pendidikan apabila seseorang telah mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan, dari 100 al anbiya ayat 22

Hasil pencarian tentang sungai

terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 15
perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai...dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya,...sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kebun-kebun) ladang-ladang (dan mata air) sungai-sungai.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 54
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 91
atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 12
harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 89
Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
(Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
(Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga-surga) taman-taman (dan sungai-sungai makna...Makna yang dimaksud ialah, bahwa mereka meminum dari sungai-sungai surga itu air, susu, madu dan khamar
Atau sebelum kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur di Mekah, lalu kamu alirkan sungai- sungai
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 11
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 76
(yaitu) surga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya.
kesombongan (kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan sungai-sungai...ini) yaitu sungai Nil dan anak-anaknya (mengalir di bawahku) di bawah keraton-keratonku, adalah kepunyaanku
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 15
menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai
anak-anak kalian dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun) ladang-ladang (dan mengadakan pula bagi kalian sungai-sungai
gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya, "... sungai-sungai
supaya (tidak) jangan (bumi itu goncang) bergerak (bersama kalian dan) Dia telah menciptakan padanya (sungai-sungai...) seperti sungai Nil (dan jalan-jalan) jalan untuk dilalui (agar kalian mendapat petunjuk) untuk sampai
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 51
kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai
tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, di bawahnya mengalir sungai-sungai...) artinya sungai-sungai yang mengalir, baik di bawah tempat-tempat yang teratas maupun di tempat-tempat
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 14
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 136
Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 9
amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai
kamu mempunyai sebuah kebun) taman yang penuh dengan pohon-pohon (kurma dan anggur lalu kamu alirkan sungai-sungai
antara mereka diedarkan (gelas) yaitu tempat untuk minum berikut minumannya (yang berisikan khamar dari sungai...khamar) yang mengalir bagaikan sungai di bumi.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 31
(yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 10
niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-sungai
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 12
Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 23
Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungai-sungai
(Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai