Paling Sering Dicari

1 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 2 Surat+al+al isra+ayat+36 3 an+nisa+ayat+21 4 Sabar 5 Ar rahman 6 riba 7 Al mulk ayat 2 8 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 9 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 10 shalat 11 tolong menolong 12 surat+An-Najm+ayat+38 13 hadits shalat 14 yunus 15 QS. Al-Baqarah ayat 124 16 al imran 104 17 Anak allah 18 muhammad 35 19 Nabi saw 20 al baqarah ayat 2 21 puasa 22 dimana Allah 23 Zikir 24 YUNUS 5 25 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 26 ayat 145 27 Al Hujurat Ayat 13 28 surga 29 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 30 unta 31 Allah 32 al kahfi ayat 2 33 pecahan 34 al maidah ayat 2 35 Muslim 36 Surat albakoroh 20_28 37 ular 38 surah+al+baqoh+ayat+222 39 Shad ayat 27 40 akhlak 41 Jihad 42 Hutang 43 Surat+al+al+isra+ayat+36 44 anjing 45 Ali imran 133 46 ali imran 147 47 ali imran 8 48 surah al ikhlas 49 Ali imran 139 50 Nabi isa 51 al hijr ayat 9 52 ali+imran+19 53 QS. al-Luqman ayat 10 54 Ali imron ayat 102 55 waktu 56 al baqarah ayat 233 57 An nahl ayat 97 58 al-quran 59 Al hadid ayat 20 60 ali imran 190 61 Surat Ar-rahman ayat 19 62 al baqarah ayat 163 63 Kisah kaum sodo 64 ashshof ayat 61 65 Allah Tuhan 66 Al Baqarah ayat 30 67 al baqarah ayat 275 68 Surat an Nisa ayat 142 69 ali imran 97 70 tajwid+al+a-raf+ayat+34 71 Ali Imran ayat 139 72 waris 73 ali imran 104 74 Surah Ali-Imran ayat 114 75 Nabi Isa adalah anak Allah 76 pendidikan 77 LUQMAN+AYAT+14 78 al-Hujurat ayat 13 79 Yusuf 87 80 Surat Nuh 81 Pendusta 82 al-hijr ayat 9 83 Al ahzab ayat 21 84 Q.S. Fathir ayat 2 85 An naml ayat 19 86 ibrahim ayat 7 87 ibrahim 1 88 Tafsir tentang teknologi 89 ar rum ayat 21 90 al+maidah+ayat+122 91 Ali Imran ayat 159 92 ibrahim 7 93 Zakat 94 katak 95 Maryam ayat 54 - 65 96 wanita 97 Jujur 98 Takwa 99 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 100 yusuf 24

Hasil pencarian tentang bersyukur

terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri;...dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kemudian Kami membangkitkan kalian dari ketidaksadaran dan Kami ajarkan agar kalian bersyukur atas nikmat...Juga agar kalian melaksanakan hak Allah dengan jalan bersyukur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 52
Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 56
Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 40
itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur...Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 73
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 35
Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 70
Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 3
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 66
Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 78
Amat sedikitlah kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 147
Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman?
Maka bertasbihlah selalu dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Mahaagung untuk menyucikan dan bersyukur atas
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 23
(Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 35
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 3
Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.
(Karena itu, maka hendaklah Allah) saja (kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
orang yang diuji dengan berbagai kenikmatan dan bencana, agar nampak jelas siapa di antara kalian yang bersyukur...atas kebaikan dan bersabar atas cobaan, dan siapa yang tidak bersyukur serta kecewa saat tertimpa musibah
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 62
menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur
Setelah itu Kami bangkitkan kamu) maksudnya Kami hidupkan kembali kamu, (setelah kematian kamu agar kamu bersyukur
jadikan dia asin) berasa asin hingga tidak dapat diminum (maka mengapa tidak) kenapa tidak (kalian bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 80
kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 10
Amat sedikitlah kamu bersyukur.
Orang seperti itu tidak mau bersyukur saat diberi kesenangan, bahkan malah menjauhi agama Kami.
yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur...) yang dimaksud adalah orang mukmin, dia dapat bersabar di kala tertimpa musibah dan bersyukur di kala
Kami perintahkan kepada para pengikut Dâwûd, "Berbuatlah sesuatu sebagai cara kalian untuk bersyukur...Tetapi, sedikit sekali hamba-Ku yang mau mengingat dan bersyukur kepada-Ku."
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 78
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 9
ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur
Kami hapus dan ampuni kesalahanmu (setelah itu) setelah pengambilan patung menjadi tuhan (agar kamu bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 17
Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).