Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 al maidah ayat 2 4 ali imran 159 5 masjid 6 ali imran 190 7 Saba 13 8 Hadis+Al+hakim+8473 9 luqman 13 10 Niat 11 bintang 12 al baqarah ayat 233 13 Yunus 57 14 surat+al+hujurat+12 15 surah+al+fath+ayat+29 16 al isra ayat 32 17 Bumi 18 an nur ayat 2 19 ali imran 14 20 an nisa ayat 4 21 taubat 22 hujan 23 sabar 24 Ad+dahr+ayat+4 25 Ali imran 26 Ayat 158 27 Ali imran 104 28 Al ikhlas 29 ali imran ayat 103 30 Bunuhlah 31 AL MULK AYAT 19 32 al+Mujadalah ayat+11 33 al imran 34 nabi 35 Ali imran 110 36 Al- hujurat ayat 13 37 mujadalah ayat 58 38 Doa mohon kemenangan 39 surat+al+hujurat+13 40 Al hujurat ayat 13 41 al Hijr 94 42 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 43 Ibrahim 44 Utusan 45 Dunia 46 hujurat ayat 13 47 al anbiya ayat 30 48 Saba 49 an+nur+ayat+31 50 Al imran 104 51 belajar 52 Iman 53 yunus ayat 101 54 muhammad 7 55 berfikir 56 Tafsir Ali+Imran+109 57 al maidah ayat 44 58 batu 59 surah yusuf 60 ali imran 200 61 surah al-isra ayat 32 62 nuh+ayat+11 63 yusuf 64 alhadid ayat 25 65 surga 66 Surah nisa ayat 23 67 Al imran ayat 130 68 IBNU KATSIR 69 ikhlas 70 petunjuk 71 surah al fath ayat 29 72 Kesusahan 73 yunus+ayat+73 74 nuh+ayat+12 75 dan hanya kepadanyalah kamu kembali 76 surat ke 16 ayat 6 77 memperbaiki diri 78 Contoh perilaku surat an nisa ayat 79 79 menuntut ilmu 80 berjuang 81 asy syuara ayat 13 82 yunus 40 83 Nuh+ayat+13 84 Ar-Ra'd ayat 28 85 Fussilat ayat 46 86 surat al maidah ayat 3 87 luqman+14 88 perumpamaan 89 Tafsir al isra ayat 9 90 ali+imran+191 91 Manusia 92 ALLOH MENCIPTAKAN ADAM 93 Al-Israa', Ayat 23 94 fussilat ayat 10 95 Fushshilat ayat 13 96 Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir 97 Al-Baqarah ayat 8 98 surat 49: ayat 15 99 An-Nahl ayat 91: 100 Yunus 25

Hasil pencarian tentang musibah

menciptakan manusia) semuanya (berada dalam susah payah) yaitu lelah dan susah karena selalu menghadapi musibah-musibah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 156
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi
(Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah) atau dengan kepastian-Nya...(Dan barang siapa yang beriman kepada Allah) melalui ucapannya, bahwa musibah itu datang atas kepastian
Kalian semua tidak akan mampu membuat Allah tidak kuasa menurunkan musibah-musibah di dunia sebagai hukuman
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 30
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah
Sebaliknya, apabila ditimpa musibah, ia akan banyak berdoa.
(Agar Allah menyucikan orang-orang yang beriman) artinya membersihkan mereka dari dosa dengan musibah
Setelah sadar, mereka berkata, "Mahasuci Allah dari anggapan kita bahwa Dia telah menzalimi kita dengan musibah
(Jika kamu ditimpa musibah) seperti terbunuh atau kekalahan (maka katanya, "Sesungguhnya Allah telah...memberi nikmat kepadaku sehingga aku tak ikut hadir bersama mereka) yang akan menyebabkanku ditimpa musibah
Seperti musibah yang terjadi di kebun itulah siksa yang akan Aku turunkan ke dunia untuk orang yang berhak
Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, "Tidak akan ada satu keberuntungan atau satu musibah pun yang...Kami tidak akan tertipu oleh kebaikan yang kami terima, dan tidak akan merasa takut oleh musibah yang
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 11
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman
(Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah) bencana atau malapetaka (mereka mengucapkan,..."Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun' ketika mendapat musibah...Jawabnya, "Setiap yang mengecewakan (hati) orang mukmin itu berarti musibah."
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 72
Maka jika kamu ditimpa musibah ia berkata: "Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 36
Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 6
kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah
Betapa buruk keadaan mereka, saat mereka tertimpa musibah dan tidak mendapatkan tempat mengadu kecuali
Apabila manusia mendapat musibah yang menimpa diri, harta, atau apa saja yang berkaitan dengan dirinya...Seakan-akan ia tidak pernah tertimpa musibah dan tidak pernah berdoa meminta kepada Allah untuk menghilangkannya
Apabila manusia tertimpa musibah, ia akan berdoa dan kembali kepada Tuhannya setelah sebelumnya menentang-Nya...Kemudian, apabila diberi kenikmatan yang banyak, ia melupakan musibah yang dulu ia mohon agar Tuhan menghilangkannya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 62
Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan
Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sejalan dengan
Dan apa saja yang telah menimpa kalian) khithab ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin (berupa musibah...Adapun mengenai musibah yang menimpa kepada orang-orang yang tidak berdosa di dunia, dimaksudkan untuk
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 165
Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan
tuhan-tuhan lain selain Allah, "Mintalah kepada tuhan-tuhan yang kalian sembah itu ketika kalian terkena musibah
(Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah) melakukan taat dan menghadapi musibah serta menghindari maksiat
gemetarlah) yakni takutlah (hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka) berupa musibah
Sesungguhnya orang-orang yang ditimpa musibah dan merasa yakin bahwa kebaikan, keburukan dan segala sesuatu
Musibah apa saja yang menimpa diri kalian, dan yang tidak menyenangkan kalian, merupakan akibat oleh
dari lafal Ats-Tsabaat, artinya telitilah terlebih dahulu kebenarannya (agar kalian tidak menimpakan musibah...kepada suatu kaum) menjadi Maf'ul dari lafal Fatabayyanuu, yakni dikhawatirkan hal tersebut akan menimpa musibah
Janganlah kamu merasa lemah) dalam memerangi orang-orang kafir (dan jangan pula bersedih hati) atas sesuatu musibah