Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 6 sabar 7 cinta 8 hujan 9 ibrahim 10 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 11 ar-rum ayat 21 12 surat ali' imran ayat 185 13 JUAL BELI AYAT 14 ar rahman 19 15 al ikhlas 16 ali imran 159 17 dosa 18 kurban 19 sedekah 20 Ar rahman 21 Maryam 22 zina 23 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 24 Rezeki 25 Nikah 26 lumpuh dan buta 27 al imran ayat 47 28 al anbiya ayat 30 29 ali imran 134 30 yunus 99 31 al infitar ayat 6 7 32 surat Al-Baqarah ayat 177 33 az-zariyat ayat 56 34 an nur ayat 35 35 jual beli 36 Aliimram+ayat+105 37 al baqarah ayat 256 38 Surah An-Najm ayat 24 39 al baqarah ayat 233 40 al ahzab ayat 70 41 Nabi Ismail 42 Gunung 43 al-mukminun+ayat+34 44 AN NAML AYAT 88 45 miskin 46 al+anam+ayat+14 47 Putra 48 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 49 ayat kursi 50 perempuan 51 al imran 200 52 surat al qasas ayat 77 53 Matahari 54 al ahzab ayat 21 55 pagi 56 surat al imran ayat 185 57 Al-ahzab ayat 70 58 an nisa ayat 58 59 Al Hijr 26 60 jujur 61 Hadits Muslim Nomor 2314 62 Hadits ahmad jauhi kufur 63 ayat tentang serakah 64 Surah Yusuf ayat 30 65 asy-syu'ara ayat 197 66 Sebaik baik penolong dan pelindung 67 Kebanyakan orang 68 waktu 69 atap terpelihara 70 surat Toha ayat 14 71 at-thalaq ayat 1 dan 2 72 lidah 73 an-nisa ayat 48 74 surat Al-ibrahim ayat 10 75 ikhlas 76 aL IMRAN AYAT 2 77 al insyirah ayat 7 78 surah al maidah ayat 96 79 عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ, وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ, وَلِأَهْلِ اَلْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ, هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ 80 Yusuf ayat 103 81 al jumuah ayat 10 82 al hijr 55-56 83 at+taubah+ayat+103 84 berkata benar 85 Adam 86 gandum 87 Ayat+nikah+misyar 88 Setan yang dibelenggu 89 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 90 durhaka 91 Gelap 92 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 93 Al Isra' ayat 1 94 Hadits Muslim Nomor 4936 95 Bahasa kaumnya 96 kacang adas 97 Ali Imron ayat 133-135 98 al imran ayat 159 99 al mujadalah ayat 11 100 keamanan

Hasil pencarian tentang makan

Demikian pula, Aku tidak ingin mereka memberi-Ku makan....Sebab Aku selalu memberi makan, tidak diberi makan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
-deskripsi"> Ketika Beliau menghidangkan makanan untuk mereka, namun mereka tidak makan...Hal ini menunjukkan, bahwa para malaikat tidak makan dan tidak minum.

("Makan dan minumlah kalian dengan enak) lafal Haniian merupakan Haal atau kata keterangan keadaan, yakni...makan dan minumlah dengan seenak-enaknya (karena apa yang telah kalian kerjakan") berupa ketaatan.
(Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air...yang sangat panas) yang mereka minum, hingga bercampur di dalam perut mereka apa yang mereka makan dan
tafsir-deskripsi"> Dalam hatinya tidak ada rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin, tidak memberi mereka makan...tidak mempunyai harta untuk disedekahkan, mereka tidak juga mau mendorong orang lain untuk memberi makan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 14
Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan...dan tidak memberi makan?"
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 33
mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan...dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 47
maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan...kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan
Dengan ketentuan bahwa siapa saja yang berada dalam keadaan darurat(1) dan terpaksa harus makan yang...--di mana mereka cenderung menyukai yang haram dan selalu meminta kepada Tuhan untuk memperbolehkan makan...Dan dari sisi lain, seorang yang sangat lapar mungkin sekali terdorong untuk makan apa saja yang justru...Oleh alasan inilah maka yang kebetulan mendapat keringanan untuk makan makanan haram, agar tidak melampaui
Orang-orang yang berhalangan--seperti orang buta, orang pincang dan orang sakit--tidak berdosa untuk makan...Begitu pula tidak berdosa untuk makan di rumah bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara...Juga tidak berdosa makan di rumah yang dititipkan kepada kalian untuk diurus, atau di rumah kawan-kawan...Tidak berdosa bagi kalian makan bersama-sama atau sendirian.
urusan kalian) Lafal mirfaqan dapat dibaca marfiqan artinya apa-apa yang menjadi keperluan kalian berupa makan...siang dan makan malam.
kepada mereka (dalam kehidupan di dunia, 'Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, dia makan...dari apa yang kalian makan dan minum dari apa yang kalian minum').
Tidak ada dosa bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, dan tidak pula bagi orang sakit) untuk makan...bersama dengan orang-orang selain mereka (dan tidak pula) dosa (bagi diri kalian sendiri untuk makan...Makna ayat ini ialah, bahwa kalian diperbolehkan makan dari rumah-rumah orang-orang yang telah disebutkan...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang merasa berdosa jika ia makan sendirian....Jika ia tidak menemukan seseorang yang mau makan bersamanya, maka ia tidak mau memakan makanannya (maka
(Maka tatkala mereka berdua melewati) tempat itu dengan berjalan kaki sampai dengan waktu makan siang...yaitu makanan yang biasa dimakan pada siang hari, yakni makan siang (sesungguhnya kita telah merasa letih
yang aku sembah (yang menjadikan langit dan bumi) Allah yang menciptakan keduanya (padahal Dia memberi makan...) memberi rezeki (dan tidak diberi makan?")
orang-orang fakir," orang-orang kafir itu akan berkata kepada orang-orang Mukmin, "Apakah kami harus memberi makan...seseorang yang Allah berkehendak memberinya makan?
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 14
atau memberi makan pada hari kelaparan,
Atau memberi makan di hari kelaparan.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 3
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Ketika Nabi Musa sampai di hadapannya ternyata telah disiapkan makan malam, maka Nabi Syuaib berkata,..."Duduklah, kemudian makan malamlah"....Nabi Musa menjawab, "Aku khawatir jika makan malam ini sebagai imbalan karena aku telah memberi minum...Kami biasa menjamu tamu kami, juga biasa memberi makan".
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 44
dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
(Dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku).
(dan Kami tidak pula memberi makan orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 18
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 79
dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 27
Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan".
("Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin.")
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 6
Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa...hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan
penghidupan (atau mengapa tidak ada kebun baginya) yaitu ladang yang menjadi miliknya (yang dapat dia makan...Menurut qiraat yang lain dibaca Na'kulu Minhaa, artinya; yang kami dapat ikut makan dari kebunnya.