Paling Sering Dicari

1 SURAT+SABA+AYAT+28 2 al hujurat ayat 13 3 surat al- baqarah ayat 180 4 ali imran 31 5 Sedekah 6 al maidah ayat 6 7 Semua yg ada di bumi hanya mikik allah 8 Al baqarah ayat 23 9 al maidah ayat 3 10 khamar 11 Orang tua 12 ali+imran+190 13 Melahirkan 14 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 15 Akhlak 16 Al Hasyr ayat 7 17 al maidah ayat 2 18 kelahiran 19 Yunus 57 20 ali imran 102 21 al-baqarah+ayat+2 22 al+quran+hadis+sebagai+pedoman+hidup 23 an nisa ayat 29 24 Isi+kandungan+ayat+19 25 At taubah ayat 60 26 Hadis tentang kelautan 27 Surat Al-A'raf Ayat 31 28 ali imran ayat 159 29 Muhammad 30 Al+kahfi+ayat+7 31 An Nisa ayat 35 32 Sholat 33 menghargai pendapat 34 Akhlak jus 12 35 Takwa 36 ali imran 104 37 Al isra ayat 23 38 qaaf 16 39 Al ikhlas 40 al mulk ayat 2 41 Berbakti kepada orang tua 42 an nisa ayat 59 43 membaca 44 Menggunakan akal 45 ali imran 13 46 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 47 zakat 48 al imran 49 Al hajj ayat 18 50 Hamil 51 Munafik 52 Hadits surat annisa 53 al+zalzalah+ayat+7-8 54 at taubah ayat 30 55 An nisa ayat 19 56 surat ad-dhuha ayat 8 57 ibrahim 7 58 ali+imran+191 59 hadits tentang shalat 60 Allah 61 Pemuda 62 ibrahim+27 63 an nisa ayat 24 64 QS thaha ayat 15 65 al baqarah ayat 4 66 saba 28 67 luqman 13 68 al+maidah+ayat+90 69 surat+ayat+al-baqarah+102 70 Hadis tentang nikah 71 MATAHARI 72 Ar Rahman 73 As-Shaffat+ayat+22-24 74 Al+Baqarah+ayat+43 75 Murtad 76 saba ayat 13 77 surat+ayat+al-baqarah+113 78 kiamat 79 Al a'raf ayat 11 80 sad ayat 26 81 Nikah 82 al+kahfi+ayat+2 83 at thalaq ayat 1 84 al-baqarah ayat 2 85 al luqman ayat 7 86 al-ahzab ayat 21 87 Ali imran 42 88 Ar Rahman 29 89 Sombong 90 bohong 91 Al maidah ayat 8 92 Al Maidah ayat 9 93 al maidah ayat 48 94 an nur ayat 3 95 Al Baqarah ayat 62 96 al insyirah ayat 7 97 Ilmu 98 yusuf 99 al baqarah ayat 229 100 at taubah ayat 103

Hasil pencarian tentang makan

Demikian pula, Aku tidak ingin mereka memberi-Ku makan....Sebab Aku selalu memberi makan, tidak diberi makan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 14
atau memberi makan pada hari kelaparan,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 3
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
("Makan dan minumlah kalian dengan enak) lafal Haniian merupakan Haal atau kata keterangan keadaan, yakni...makan dan minumlah dengan seenak-enaknya (karena apa yang telah kalian kerjakan") berupa ketaatan.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 44
dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
(Dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku).
(dan Kami tidak pula memberi makan orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 79
dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 18
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 27
Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan".
("Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin.")
(Atau memberi makan pada hari kelaparan) yakni sewaktu terjadi bencana kelaparan.
(Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air...yang sangat panas) yang mereka minum, hingga bercampur di dalam perut mereka apa yang mereka makan dan
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 34
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
(Dan kalian tidak mengajak) diri kalian atau orang lain (memberi makan) (orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 73
Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 43
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 14
Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan...dan tidak memberi makan?"
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 79
yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 57
tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 19
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 33
mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan...dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 47
maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan...kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 72
binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 91
Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: "Apakah kamu tidak makan
Sebagiannya untuk kalian naiki dan yang lain lagi untuk kalian makan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 67
Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 20
keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 35
supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka.