Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 sabar 4 al+baqarah+ayat+165 5 at taubah ayat 105 6 doa datangnya hujan 7 al+maidah+ayat+122 8 Zabur 9 Injil 10 surah al a'raf ayat 79 11 Sombong 12 ali imran ayat 159 13 al maidah ayat 8 14 Rezeki 15 kandungan 16 lokasi yang memudahkan 17 Bumi bulat 18 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 19 Zina 20 Ayat ayat larangan zina 21 AL HASYR AYAT 18 22 surah ar-raf ayat 72 23 Al-Ahzab ayat 33 24 zakat 25 Jibril 26 al baqarah ayat 282 27 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 28 AS+SAJADAH+AYAT+6 29 dalil+kitab+Zabur 30 al maidah ayat 48 31 surat+thaha+ayat+125 32 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 33 Al quran 34 al+maidah+ayat+47 35 Angin 36 surat+thaha+ayat+126 37 Arsy 38 Melindungi 39 Saba' ayat 1 40 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 41 Jihad 42 an nahl ayat 125 43 hr+muslim+288 44 Tenggorokan 45 mati 46 Surat-ad-dahr-ayat-23 47 Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 48 Kesedihan 49 surah+fathir+ayat+18 50 pertengkaran 51 ar rum ayat 21 52 Ali imran 53 an nisa ayat 5 54 Kitab zabur 55 al-a'raf ayat 179 56 luqman 13 57 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 58 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 59 Hadits Abu Daud Nomor 1335 60 bangga 61 Tiang agama 62 Amat penipu 63 Negeri yang dijanjikan 64 Pembicaraan rahasia 65 ingatlah kisah musa 66 surat hud 67 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 68 Al fajr ayat 27 69 Saba 13 70 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 71 Lohong hitam 72 amal 73 an nisa ayat 58 74 al kitab 75 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 76 al baqoroh ayat 247 77 Takut kepada Allah 78 kafir 79 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 80 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 81 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 82 Jin dan manusia 83 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 84 at tahrim ayat 6 85 an+nisa+ayat+29 86 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 87 Buah pahit 88 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 89 Siksaan diatas 90 malaikat 91 an-nur ayat 31 92 janin 93 motivasi kera 94 surat yunus 95 Usaha 96 al ahzab ayat 59 97 surat ghafir ayat 49 98 Ibrahim+12 99 sajdah ayat 5 100 ali imran 134

Hasil pencarian tentang Berhala+

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 21
(Berhala-berhala itu) benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 75
Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan
(Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya) artinya, dengan sekuat-kuatnya...hingga berhala-berhala itu pecah berantakan....Berita penghancuran berhala-berhala itu sampai kepada kaumnya melalui orang-orang yang melihat Nabi Ibrahim
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 20
Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 198
Dan jika kamu sekalian menyeru (berhala-berhala) untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-herhala itu...Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu padahal ia tidak melihat.
Mereka, dengan bangga, menjawab, "Kami tengah menyembah berhala-berhala....Kami akan senantiasa melakukannya sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadap berhala-berhala itu."
(Apakah mereka mempersekutukan) Allah dalam ibadah (dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan...Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang).
(Dan jika kamu sekalian menyeru mereka) berhala-berhala itu (untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-berhala...Dan kamu melihat mereka) berhala-berhala itu, hai Muhammad (memandang kepadamu) yakni, mereka berhadapan
(Dan berhala-berhala yang mereka seru) dapat dibaca yad`uuna dan tad`uuna, artinya yang mereka sembah...(selain Allah) yang dimaksud adalah berhala-berhala (tidak dapat membuat sesuatu apa pun sedangkan berhala-berhala
(Andaikata mereka itu) yakni berhala-berhala itu (adalah tuhan-tuhan) sebagaimana sangkaan kalian (tentulah...(Dan semuanya) yakni orang-orang yang menyembah berhala bersama berhala-berhala sesembahan mereka (akal
(Kemudian ia pergi dengan diam-diam) atau Nabi Ibrahim berangkat dengan diam-diam menuju (kepada berhala-berhala...hadapannya terdapat banyak hidangan makanan (lalu ia berkata) dengan nada yang sinis ditujukan kepada berhala-berhala...tetapi berhala-berhala itu diam saja.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 191
Apakah mereka mempersekutukan (Allah dengan) berhada-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatupun?...Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang.
(Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru) yang kamu sembah (selain Allah itu adalah makhluk yang...Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu) doa kamu (jika kami...Kemudian Allah menjelaskan tentang kelemahan berhala-berhala tersebut dan Dia menjelaskan pula bahwa...justru para pengabdinyalah yang lebih utama dari berhala-berhala itu sendiri.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 13
Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafa'at bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka...mengingkari berhala mereka itu.
(dengan cepat) menuju ke padang Mahsyar tempat mereka dihimpunkan (seakan-akan mereka pergi kepada berhala-berhala...qiraat dibaca nushubin, artinya sesuatu yang dibangun untuk pertanda atau tugu, yang dimaksud adalah berhala-berhala...(dengan cepatnya) mereka pergi dengan cepat seakan-akan pergi kepada berhala-berhala mereka.
Dan ketika dia mengingkari penyembahan berhala yang dilakukan oleh bapak dan kaumnya dengan mengatakan..., "Berhala-berhala apa yang kalian sembah ini?
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 194
Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa...Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka mmperkenankan permintaanmu, jika kamu memang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 192
Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya...sendiripun berhala-berha]a itu tidak dapat memberi pertolongan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 71
Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya".
kemudian dikatakan kepada mereka: "Manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 136
diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala...Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian...yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 93
Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).
(Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kalian menyembahnya).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 92
dan dikatakan kepada mereka: "Dimanakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah(nya)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 72
Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
telah ia lakukan, ("Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala-berhala...kalimat ayat ini telah didahulukan dan kalimat yang sebelumnya merupakan sindiran bagi para penyembah berhala..., bahwa berhala-berhala yang telah dimaklumi ketidakmampuannya untuk berbuat itu bukan tuhan.
(Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala) mereka menjelaskan perbuatannya secara terang-terangan...supaya berhala-berhala itu disukai olehnya (dan kami senantiasa tekun menyembahnya") maksudnya kami
ternyata berhala-berhala itu tidak juga menjawab.
(Berhala-berhala itu benda mati) tidak ada rohnya; lafal ini menjadi khabar yang kedua (tidak hidup)...berkedudukan menjadi taukid atau pengukuh (dan mereka tidak mengetahui) berhala-berhala tersebut tidak...mereka akan dibangkitkan) yang dimaksud adalah makhluk semuanya; maka jika keadaannya demikian mengapa berhala-berhala
(Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu) sesudah mereka pergi meninggalkannya menuju ke tempat pertemuan...Nabi Ibrahim (kecuali yang terbesar dari mereka) lalu Nabi Ibrahim menggantungkan kapaknya ke pundak berhala...yang terbesar itu (agar mereka kepadanya) yakni kepada berhala yang terbesar itu (menanyakannya) maka...mereka akan melihat apa yang ia perbuat terhadap berhala-berhala yang lain.