Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Injil 6 Ad Dzariyat ayat 1 7 dalil+kitab+zabur 8 unta 9 dalil+kitab+injil 10 Al Isra ayat 26-27 11 Ibrahim 7 12 gunung 13 ali imran 14 Surat an nahl ayat 44 15 riba 16 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 17 yunus 18 pertengkaran 19 saba 16 20 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 21 hijrah 22 sabar 23 Dalil+tentang+judi 24 zabur 25 Berpikir 26 Al maidah ayat 48 27 hujan 28 Tajwid+surat+al+anbiya 29 ali imran 190 30 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 31 berlomba 32 puasa 33 maryam 16 34 anggur 35 Kayu 36 Hadis at taubah ayat 105 37 jus berapa surat al an am ayat 59 38 surat+al-baqarah+ayat+155-157 39 al hujurat ayat 13 40 Tuhan 41 Cinta+tanah+air+ 42 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 43 Kitab+injil+alisra 44 nafsu 45 Al+anfal+ayat+82 46 Surat Al alaq 47 ar-rum ayat 41 48 al hijr 22 49 domba 50 ibrahim 32 51 Pintu+rezeki 52 at taubah ayat 105 53 akal 54 Minuman keras 55 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 56 al maidah ayat 2 57 zina 58 Surat+ghafir+ayat+52 59 hadist+al-hujurat+ayat+12 60 at+talaq+ayat+3 61 Muhammad 62 saba 13 63 QS. Ali Imran ayat 104 64 Kesengsaraan dan kemelaratan 65 HUD AYAT 61 66 dalil+kitab+Al Quran 67 rayap 68 ular 69 Yunus 101 70 saba+16 71 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 72 almaidah ayat 3 73 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 74 kebahagiaan 75 bermegah 76 Taurat 77 hukum 78 berbahagia 79 Ali Imran ayat 164 80 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 81 tauhid 82 at taubah ayat 36 83 Alankabut ayat 10 84 jihad 85 ar rahman 26 86 ilmu 87 an nisa ayat 29 88 An-nur ayat 43 89 al an,am ayat 1 90 Al imran 91 maryam+17 92 ar rahman 19 93 maryam+18 94 Al+imran ayat 2 95 Al-Baqarah ayat 164 96 al+ankabut+ayat45&46+beserta+hukum+bacaan 97 al maidah ayat 5 98 Kewajiban berdakwah 99 SURAT AN-NAHL 100 ibrahim matahari

Hasil pencarian tentang ali+imran+190

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ


190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
mengenai ayat ini dari segi hukum internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta