Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 al ahzab ayat 21 3 An Nahl ayat 125 4 ilmu 5 Sabar 6 al maidah ayat 1 7 ali imran 92 8 ali imran 134 9 an nisa ayat 59 10 yunus 11 al qashash ayat 77 12 ibrahim 7 13 al-balad+ayat+9 14 kepentingan 15 sholat 16 an nisa ayat 29 17 yusuf 18 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 19 yunus 25 20 al maidah ayat 6 21 Shalat 22 al-balad+ayat+10 23 ali imran 102 24 Ali Imran 25 al-balad+ayat+7 26 Al baqarah ayat 275 27 Hutang 28 zina 29 al-balad+ayat+6 30 kebenaran kesesatan 31 luqman 13 32 surga 33 al ikhlas 34 Al maidah ayat 32 35 niat 36 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 37 Tafsir Ibnu Katsir 38 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 39 zakat 40 ali imran 139 41 sebagian 42 AL-BAQARAH AYAT 183 43 Suray al baqarah ayat 153 44 al-balad+ayat+2 45 b. Surah An-nisa’ ayat 43 46 Surat+Arrad8 47 hadits riwayat ahmad 17320 48 az-zumar+ayat+6 49 hukum 50 Akhlak 51 al hujurat ayat 13 52 Al Luqman 20 53 semua 54 At Taubah ayat 111 55 al maidah ayat 3 56 an nisa ayat 10 57 ali imran 185 58 Al-Baqarah ayat 256 59 Nafkah 60 al-balad+ayat+8 61 surat 51+56 62 enam masa 63 Memaafkan 64 al baqarah ayat 286 65 al baqarah ayat 256 66 al hadid ayat 25 67 Surat+al+hijr+ayat+43-44 68 sebagian+tidaklah+bersyukur 69 ali imran 103 70 surah al–baqarah ayat 183 71 Riba 72 ali imran 130 73 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 74 al maidah ayat 5 75 al-balad+ayat+5 76 Di bumi kamu dibangkitkam 77 Haji 78 Surah Al-Baqarah ayat 276 79 Al Imran 139 80 yakin 81 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 82 at tahrim ayat 6 83 surat+al-duha+1 84 Surah al baqarah ayat 3 85 an nisa ayat 9 86 Ber lomba dalam kebajikan h 87 al mujadalah ayat 11 88 al baqarah ayat 72 89 musa 90 ar rum ayat 41 91 al ahzab ayat 59 92 Dinding ini rahmat dari tuhan 93 Ali+Imran+190 94 GHAFIR AYAT 60 95 Al Baqarah ayat 45 96 al qiyamah ayat 4 97 maha adil 98 puasa 99 Al baqarah ayat 183 100 asy syuara ayat 217

Hasil pencarian tentang ibadah

Dari itu, sembahlah Allah dengan ibadah yang tulus hanya kepada-Nya, meskipun ibadah dan ketulusan kalian
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Yaitu ketika ia menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih dari syirik, dan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya
(Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat) yaitu ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya, apabila dikerjakan
aku ke dalam golongan hamba-Mu yang dianugerahi kenikmatan surga, sebagai balasan dari keimanan dan ibadah
(Apakah mereka mempersekutukan) Allah dalam ibadah (dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 79
Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan
(Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku) amal ibadahku, yaitu ibadah haji dan lain-lainnya (hidupku
menciptakan seluruh alam apabila kalian menjumpai-Nya, sementara kalian telah menyekutukan-Nya dalam ibadah
(Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya) daripada ibadah-ibadah dan amal-amal
Dialah Yang hidup kekal tiada Tuhan melainkan Dia, maka serulah Dia) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah
(Maka serulah Allah) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah kepada-Nya) artinya, memurnikan agama dari
Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk mereka sendiri.
Bangunlah pada sebagian malam dan laksanakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan atas salat lima
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
Oleh karena itu, tuluskanlah ibadah kalian hanya kepada Allah semata, sebab hal itu merupakan jalan yang
Bagaimana kalian meninggalkan ibadah kepada Allah, padahal Dia Mahakuasa atas segala sesuatu lagi Maha
membayar nazar atas nama Allah apabila mereka memang bernazar, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah ibadah
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah
Allah, Tuhan kalian, yang menjadikan alam, maka memohonlah kepada-Nya dengan beribadah ritual atau ibadah
Malaikat hanyalah hamba-hamba yang mendapat kehormatan di sisi Allah dengan kedekatan dan ibadah mereka
Orang-orang musyrik tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah dengan tulus seperti apa yang dilakukan
taat kepada Allah, beriman dengan tulus, khusyuk kepada Allah, bertobat kepada-Nya, tunduk mengerjakan ibadah
(Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap ahli taat dan ibadah.
Allah, Tuhanku, memerintahkan aku untuk selalu ikhlas memurnikan ibadah, baik dalam pengesaan Allah maupun
Maka bagaimana mungkin mereka meninggalkan ibadah kepada-Nya?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 200
Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana
oleh sekelompok orang tertentu dan di situ kalian mempunyai keperluan, seperti toko, hotel, dan rumah ibadah
carilah jalan kepada-Nya) yaitu jalan yang akan mendekatkan dirimu kepada-Nya dengan jalan taat dan ibadah