Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 penganiayaan 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 Ayat+201 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hari+kiamat 10 Al-luqman+ayat+13-17 11 hari kiamat 12 Ali Imran 159 13 Injil 14 Al Hujurat ayat 13 15 Riba 16 dalil+kitab+injil 17 Al sajdah ayat 29 18 an-nisa' ayat 100 19 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 20 zabur 21 Sesuai petunjuk 22 Ali+Imran+191 23 Surat Al sajdah ayat 29 24 Al imran 25 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 26 Ibrahim ayat 7 27 sombong 28 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 29 Al maidah ayat 48 30 an nisa 1 sampai 3 31 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 32 ali+imran+190-191 33 Surat Al infitar 6 34 niat 35 Ali Imran ayat 159 36 Berakal 37 Menyesatkan 38 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 39 Zina 40 Hadits tentang ketauhidan 41 yusuf 111 42 at taubah ayat 105 43 kontrol diri 44 al hadid ayat 3 45 ilmu 46 An Nur ayat 2 47 Ali imran ayat 9 48 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 49 Ali imran ayat 138 50 an nisa ayat 34 51 al hadid ayat 22 52 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 53 Amal tanpa ilmu 54 annahl ayat 90 55 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 56 Al an'am ayat 82 57 Surat annaShr 58 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 59 Hadist mengenai Allah sang maharaja 60 Yusuf 61 Surah taha ayat 15 62 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 63 An nisa ayat 125 64 ali imran 103 65 kontrol+diri 66 an-najiah ayat 17 67 Al-Maidah+ayat+2 68 Al isra ayat 13 69 Hukum bacaanya 70 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 71 beriman pada hari kiamat 72 Az zumar ayat 62 73 Al baqarah ayat 2 74 al ahzab ayat 59 75 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 76 ibrahim 7 77 hadist+al-hujurat+ayat+12 78 harta 79 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 80 an nahl ayat 90 81 arti surat an nas ayat ke 6 82 Surat Al-An'am Ayat 151 83 Surga 84 bawang putih 85 Al-maidah ayat 46 86 madu 87 Al Kahfi ayat 57 88 Surat Al ahqaf ayat 13 89 ali imran ayaT 102 90 Dalil tenteng kitab inzil 91 ali imran 110 92 surat Hud ayat 41 93 ali imran 94 sunnah 95 ibrahim 96 al baqarah ayat 282 97 Ali imran 186 98 Ayat 11 dengan singkat 99 al furqan ayat 67 100 Al-Maidah+ayat+48

Hasil pencarian tentang ibadah

Dari itu, sembahlah Allah dengan ibadah yang tulus hanya kepada-Nya, meskipun ibadah dan ketulusan kalian
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Yaitu ketika ia menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih dari syirik, dan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya
(Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat) yaitu ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya, apabila dikerjakan
aku ke dalam golongan hamba-Mu yang dianugerahi kenikmatan surga, sebagai balasan dari keimanan dan ibadah
(Apakah mereka mempersekutukan) Allah dalam ibadah (dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 79
Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan
(Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku) amal ibadahku, yaitu ibadah haji dan lain-lainnya (hidupku
menciptakan seluruh alam apabila kalian menjumpai-Nya, sementara kalian telah menyekutukan-Nya dalam ibadah
(Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya) daripada ibadah-ibadah dan amal-amal
Dialah Yang hidup kekal tiada Tuhan melainkan Dia, maka serulah Dia) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah
(Maka serulah Allah) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah kepada-Nya) artinya, memurnikan agama dari
Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk mereka sendiri.
Bangunlah pada sebagian malam dan laksanakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan atas salat lima
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
Oleh karena itu, tuluskanlah ibadah kalian hanya kepada Allah semata, sebab hal itu merupakan jalan yang
Bagaimana kalian meninggalkan ibadah kepada Allah, padahal Dia Mahakuasa atas segala sesuatu lagi Maha
membayar nazar atas nama Allah apabila mereka memang bernazar, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah ibadah
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah
Allah, Tuhan kalian, yang menjadikan alam, maka memohonlah kepada-Nya dengan beribadah ritual atau ibadah
Malaikat hanyalah hamba-hamba yang mendapat kehormatan di sisi Allah dengan kedekatan dan ibadah mereka
Orang-orang musyrik tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah dengan tulus seperti apa yang dilakukan
taat kepada Allah, beriman dengan tulus, khusyuk kepada Allah, bertobat kepada-Nya, tunduk mengerjakan ibadah
(Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap ahli taat dan ibadah.
Allah, Tuhanku, memerintahkan aku untuk selalu ikhlas memurnikan ibadah, baik dalam pengesaan Allah maupun
Maka bagaimana mungkin mereka meninggalkan ibadah kepada-Nya?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 200
Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana
oleh sekelompok orang tertentu dan di situ kalian mempunyai keperluan, seperti toko, hotel, dan rumah ibadah
carilah jalan kepada-Nya) yaitu jalan yang akan mendekatkan dirimu kepada-Nya dengan jalan taat dan ibadah