Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Hadist tentang muamalah 3 al maidah ayat 1 4 riba 5 harta 6 luqman 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 ali+imran+190 11 al maidah ayat 2 12 iman 13 Hukum 14 al ahzab ayat 21 15 Ali imran 31 16 Hadits Muslim 17 adil 18 al baqarah ayat 30 19 ali+imran+191 20 pinjaman 21 an nisa ayat 58 22 Menuntut ilmu 23 Kecurangan 24 Hadis tentang Musa dan khidir 25 Sabar 26 jual beli 27 al baqarah ayat 285 28 Al-Imran 182 29 Sedekah 30 zakat 31 Hadist tentang mu'amlah 32 tanggung jawab 33 Al hasyr ayat 7 34 gunung 35 an nisa ayat 59 36 ali imran ayat 7 37 zabur 38 at tahrim ayat 6 39 al anfal ayat 2 40 khalifah 41 al+maarij+ayat+35 42 Ar Rahman 43 Surat+al+ghafir+ayat+60 44 pendidikan 45 Surat+al+ghafir+ayat+40 46 annisa ayat 9 47 akhlak 48 al hujurat ayat 9 49 surat+al hijr+AYAT+36 50 al ankabut ayat 51 51 al baqarah ayat 4 52 ibrahim 53 Al+maidah+ayat+135 54 al baqarah ayat 2 55 al ikhlas 56 ali imran 92 57 Niat 58 2154 hadist muslim 59 an nisa ayat 1 60 yusuf ayat 87 61 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 62 pemimpin 63 Al-Baqarah ayat 151 64 Pemerintahan 65 surat+ibrahim+AYAT+44 66 An nisa ayat 4 67 Tolong menolong 68 Surat+Ibrahim+Ayat+52 69 Az Zariyat ayat 56 70 yusuf 87 71 al maidah ayat 3 72 Tentang masjid 73 Pinjaman uang 74 Hadits tentang filsafat 75 ikhlas 76 ilmu 77 al+maarij+ayat+32 78 nikah 79 al+maarij+ayat+30 80 an nahl ayat 72 81 Anggur 82 ali imran 190 83 ali imran 7 84 tentang murabahah 85 al+maarij+ayat+45 86 Ali Imran ayat 130 87 Hadis upah 88 al maidah ayat 38 89 ALI IMRAN 12 90 ciri ciri nabi 91 al+maarij+ayat+43 92 sungai 93 at taubah ayat 60 94 ali imran 85 95 ali+imran+50 96 an nur ayat 2 97 malas 98 al+maarij+ayat+42 99 melarang menggauli wanita kafir yang disandera dalam jihad hingga diketahui bahwa rahimnya telah suci yaitu dengan melahirkan dan hingga ia suci dari nifas 100 al+waqiah+ayat+79

Hasil pencarian tentang ibadah

Dari itu, sembahlah Allah dengan ibadah yang tulus hanya kepada-Nya, meskipun ibadah dan ketulusan kalian
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Yaitu ketika ia menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih dari syirik, dan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya
(Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat) yaitu ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya, apabila dikerjakan
aku ke dalam golongan hamba-Mu yang dianugerahi kenikmatan surga, sebagai balasan dari keimanan dan ibadah
(Apakah mereka mempersekutukan) Allah dalam ibadah (dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 79
Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan
(Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku) amal ibadahku, yaitu ibadah haji dan lain-lainnya (hidupku
menciptakan seluruh alam apabila kalian menjumpai-Nya, sementara kalian telah menyekutukan-Nya dalam ibadah
(Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya) daripada ibadah-ibadah dan amal-amal
Dialah Yang hidup kekal tiada Tuhan melainkan Dia, maka serulah Dia) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah
(Maka serulah Allah) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah kepada-Nya) artinya, memurnikan agama dari
Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk mereka sendiri.
Bangunlah pada sebagian malam dan laksanakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan atas salat lima
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
Oleh karena itu, tuluskanlah ibadah kalian hanya kepada Allah semata, sebab hal itu merupakan jalan yang
Bagaimana kalian meninggalkan ibadah kepada Allah, padahal Dia Mahakuasa atas segala sesuatu lagi Maha
membayar nazar atas nama Allah apabila mereka memang bernazar, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah ibadah
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah
Allah, Tuhan kalian, yang menjadikan alam, maka memohonlah kepada-Nya dengan beribadah ritual atau ibadah
Malaikat hanyalah hamba-hamba yang mendapat kehormatan di sisi Allah dengan kedekatan dan ibadah mereka
Orang-orang musyrik tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah dengan tulus seperti apa yang dilakukan
taat kepada Allah, beriman dengan tulus, khusyuk kepada Allah, bertobat kepada-Nya, tunduk mengerjakan ibadah
(Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap ahli taat dan ibadah.
Allah, Tuhanku, memerintahkan aku untuk selalu ikhlas memurnikan ibadah, baik dalam pengesaan Allah maupun
Maka bagaimana mungkin mereka meninggalkan ibadah kepada-Nya?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 200
Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana
oleh sekelompok orang tertentu dan di situ kalian mempunyai keperluan, seperti toko, hotel, dan rumah ibadah
carilah jalan kepada-Nya) yaitu jalan yang akan mendekatkan dirimu kepada-Nya dengan jalan taat dan ibadah