Paling Sering Dicari

1 Berbuat baik 2 an nahl ayat 126 3 al hujurat ayat 9 4 sabar 5 ali imran 159 6 Dihalalkan+bangkai+ikan+belalang 7 yusuf 8 Ali Imran 104 9 Hadis+Al+hakim+8473 10 Sedekah 11 ali imran 190 12 al maidah ayat 2 13 al imran 14 surah al-isra ayat 32 15 Tajwid+surat+al+anbiya 16 Al-Baqarah ayat 219 17 Ali imran 85 18 surah+al+isra+ayat+32 19 al maidah ayat 3 20 Yunus 57 21 Ali Imran 22 gempa 23 muhammad 24 24 Sebab+turun+ayat+19+Surah+At-Taubah 25 al mujadalah ayat 11 26 DAHLIL ALLAH YANG MAHA KUASA 27 +Surat+Hud+Ayat+117-119 28 Tafsir ibnu katsir surat muhammad ayat 19 29 bumi 30 AL IKHLAS 31 al araf ayat 199 32 Ali imran 110 33 Doa mohon kemenangan 34 Hewan 35 Perbuatan baik 36 Maryam 8 37 Amal shaleh 38 at talaq ayat 2 39 Surah Al a'raf ayat 54 40 ibrahim 34 41 QS Al-Hujurat ayat 11 42 Yunus 43 luqman 13 44 Ad+dahr+ayat+4 45 ibrahim ayat 7 46 hadits tentang nafkah 47 Al isra ayat 32 48 Hikmat 49 perumpamaan 50 al maidah ayat 8 51 Pemaaf 52 surah al hujurat ayat 15 53 al hajj ayat 1 54 Yunus+ayat+97 55 Maka mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. 56 Hujurat ayat 13 57 Surat kursi 58 al maidah ayat 90 59 Riwayat al-Baihaqi ( 11762) di dalam Sunannya. 60 Kisah dakwah nabi yahya 61 ali imran 57 62 penjagaan 63 Dan+hukum+tajwid+as+al+a'raf ayat 199 64 surat+al+isra+ayat+32 65 surat yunus ayat 40-41 tafsir ibnu katsir 66 al waqiah ayat 1 67 hud+ayat+24 68 hadits riwayat muslim tentang keutamaan belajar 69 Manusia itu didunia tidak abadi 70 al-anam ayat 117 71 Al-Israa', Ayat 23 72 ali imran ayat 97 73 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsir 74 hud ayat 2 75 Al-Maidah ayat 32 76 surat+qaaf+ayat+18 77 Hud+ayat+26 78 Tidak ada pertentangan dalam alqruan 79 Rezeki 80 Muhammad ayat 31 81 maryam 82 iman 83 al-baqarAH AYAT 285 84 surah al imran ayat 28 85 surat an nur ayat 22 86 Allah bersama kita 87 al ahzab ayat 1 88 an nisa ayat 58 89 Takbur 90 musibah 91 lisan 92 Surah Ali Imran 3:59 93 al+a'raf+ayat+199 94 cahaya 95 Tafsir+ibnu+katsiir+surat+muhammad+ayat+19 96 khamar 97 surat+al+hasyr+9 98 ALI IMRAN AYAT 132 99 Sholat 100 Hadits amal shaleh

Hasil pencarian tentang kebebasan

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 196
Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sekali-kali kami tidak mempunyai kekuasaan terhadap kalian sehingga kami dapat merenggut kebebasan memilih
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 43
orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan
tidak ada perbedaan, dengan menciptakan kalian dalam wujud lain, seperti malaikat yang tidak memiliki kebebasan...Akan tetapi Allah berkehendak menjadikan kalian berlainan jenis dan warna, memberikan kalian kebebasan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 5
Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka
tidak mendapatkan ampunan (atau apakah kalian telah mempunyai) hai orang-orang kafir Quraisy (jaminan kebebasan
Sungguh Kami telah memuliakan anak-cucu Adam dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan barbicara dan kebebasan
Selanjutnya Dia memberikan kebebasan kepada kalian untuk memilih.
berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam dengan mengerjakan salat dan menunaikan zakat, berikanlah kebebasan
Sebab, Allah telah memberi mereka kebebasan untuk memilih sendiri.
Dalam hal ini mereka tidak memiliki kebebasan memilih.
(Jika mereka bertobat) dari kekafiran (dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan
Dalam hati, mereka berkata, "Kalau kita mempunyai kebebasan, kita tidak akan pergi berperang sehingga
tinggal di kawasan pemerintahan Islam yang mendapatkan perlindungan menyangkut hak hidup, kepemilikan dan kebebasan
anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain, sehingga kehormatan, kebebasan
Hal itu berdasar pada prinsip kebebasan individu yang menjamin kebebasan berbuat apa saja.
beragama tidak dibenarkan; p. berperang melawan musuh diperintahkan untuk membela diri, demi menjamin kebebasan