Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 sabar 5 ali imran 190 6 Saba 13 7 al baqarah ayat 233 8 bintang 9 Ali imran 104 10 masjid 11 luqman 13 12 al maidah ayat 2 13 Hadis+Al+hakim+8473 14 Ayat 158 15 taubat 16 Yunus 57 17 hujan 18 belajar 19 Ali imran 20 Ad+dahr+ayat+4 21 niat 22 al isra ayat 32 23 surat+al+hujurat+12 24 Bumi 25 surah+al+fath+ayat+29 26 an nur ayat 2 27 Utusan 28 Tafsir Ali+Imran+109 29 ali imran ayat 103 30 an+nur+ayat+31 31 mujadalah ayat 58 32 Dunia 33 Ibrahim 34 Iman 35 Ali imran 110 36 al Hijr 94 37 Bunuhlah 38 ali imran 14 39 Al Mujadalah ayat 11 40 al anbiya ayat 30 41 hujurat ayat 13 42 Doa mohon kemenangan 43 an nisa ayat 4 44 Al imran 104 45 Al ikhlas 46 AL MULK AYAT 19 47 muhammad 7 48 berfikir 49 Surah Al a'raf ayat 54 50 al+Mujadalah ayat+11 51 surat+al+hujurat+13 52 yusuf 53 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 54 Al hujurat ayat 13 55 an najm ayat 39 56 Maryam ayat 1-2 57 al hijr 58 Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 59 wahai orang orang beriman 60 an-nur ayat 2 61 pendidikan 62 Keluh kesah 63 al ankabut ayat 1 dan 2 64 ali imran ayat 104 65 perhitungan 66 al-ikhlas 67 Saba ayat 28 68 Nabi 69 surat+al-maidah ayat 2 70 surat al-baqarah ayat 137 71 peringatan 72 Surat+Al+bawarah+ayat+238 73 Al-Israa', Ayat 23 74 Surah hajj ayat 30 75 al furqan ayat 59 76 saleh 77 al maidah ayat 43 78 Muhammad 79 surga 80 surah al-mujadalah ayat 58 81 an nisa ayat 58 82 surat yasin ayat 40 83 Allah bersama kita 84 surat+al+maidah+3 85 Ar Rahman 86 Al-Anam+ayat+22 87 Tafsirsekejap mata 88 al maidah ayat 8 89 al maidah ayat 32 90 nuh+ayat+10 91 menuntut ilmu 92 Hadits amal shaleh 93 surah Muhammad/47:36 94 ikatan 95 yunus 40 96 Surah Ali Imran 3:59 97 ali imran 57 98 al isra ayat 33 99 memperbaiki diri 100 ALI IMRAN AYAT 132

Hasil pencarian tentang Hadis+minyak+bumi

terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 45
(Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 37
Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.
Apabila langit terbelah, ia akan berwarna merah tua seperti minyak yang terbakar.
(Ia bagaikan kotoran minyak) yakni hitam pekat bagaikan kotoran minyak; lafal ayat ini menjadi Khabar
Buahnya mengandung minyak yang dapat kalian manfaatkan....Dari buah zaitun dapat dihasilkan minyak yang pada umumnya juga digunakan sebagai bahan makanan....Mutu minyak zaitun juga melebihi minyak-minyak lainnya, baik minyak nabati maupun minyak hewani, karena...dapat menimbulkan penyakit pada peredaran dan pembuluh darah arteri seperti yang terdapat pada jenis minyak
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 20
dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi
malaikat-malaikat (dan menjadi merah mawar) memerah seperti warna bunga mawar (seakan-akan kilapan minyak...) bagaikan minyak yang berwarna merah berbeda keadaannya dengan yang biasa.
Ingatlah (Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit) yaitu hari kiamat...digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Setiap hamba laki-laki dan perempuan menyaksikan (pada hari itu) semua...amal perbuatan yang telah dilakukannya di muka bumi."
(Laknya adalah kesturi) setelah diminum keluar daripadanya bau minyak kesturi (dan untuk meraih yang
(Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun) untuk tempat ibadah (bagi manusia) di muka bumi (ialah yang...baru dibangun pula Masjidilaksa dan jarak di antara keduanya 40 tahun sebagai tersebut dalam kedua hadis...Pada sebuah hadis lain disebutkan pula bahwa Kakbahlah yang mula-mula muncul di permukaan air ketika...langit dan bumi ini diciptakan sebagai buih yang putih, maka dihamparkanlah tanah dari bawahnya (diberi
Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia akan turun nanti dekat hari kiamat dan akan melaksanakan...Menurut hadis Muslim lamanya kembali itu ialah tujuh tahun sedangkan menurut hadis Abu Daud Ath-Thayalisi...Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengannya ialah keseluruhan lamanya tinggal di bumi baik sebelum
asma-asma yang paling baik) yang berjumlah sembilan puluh sembilan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis...(Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi.
Illat Ta'nits, maka berarti nama suatu lembah (yang menghasilkan) dapat dibaca Tunbitu dan Tanbutu (minyak...Artinya, sebagai penyedap suapan yang dicelupkan kepadanya kemudian dimakan, yang dimaksud adalah minyak
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 35
Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi....dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak
Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi...Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya.
tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaulhusna) jumlahnya sebanyak yang disebutkan di dalam hadis
mereka menjalankan keadilan) mereka adalah umat Muhammad saw. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis
Nabi saw. memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis
) Dia menghisab semua makhluk hanya dalam waktu setengah hari dunia, demikianlah menurut keterangan hadis
yang beriman dapat menjawabnya dengan benar; demikianlah menurut keterangan yang disebutkan di dalam hadis...Bahkan mereka hanya mengatakan, "Kami tidak tahu," demikian menurut keterangan dalam hadis (dan memperbuat
(Dia mengatur urusan dari langit ke bumi) selama dunia masih ada (kemudian naiklah) urusan dan pengaturan...Demikianlah menurut keterangan yang dijelaskan di dalam hadis.
berupa batu-batu dan suara keras yang mengguntur (atau dari bawah kakimu) dengan diamblaskan/ditelan bumi...Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja
sangat bengis lagi kejam, untuk membinasakannya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam salah satu hadis
Demikianlah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih (kemudian hendaklah ia pikirkan, apakah
yakni dengan melilitkan ular pada lehernya dan ular itu mematuknya sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis...(Milik Allahlah segala warisan langit dan bumi) yang akan diwarisi-Nya setelah lenyap atau musnahnya...penghuni langit dan bumi.
mereka dengan kelaliman) yakni kemusyrikan demikianlah menurut penafsiran yang tersebutkan di dalam hadis
menghisab semua makhluk selama setengah hari menurut ukuran hari dunia, demikianlah menurut penjelasan hadis
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Tiadalah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya
(Allah cahaya langit dan bumi) yakni pemberi cahaya langit dan bumi dengan matahari dan bulan....menurut qiraat yang lainnya lagi dapat dibaca Tuuqadu, artinya kaca itu seolah-olah dinyalakan (dengan) minyak...merusaknya (yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api) mengingat jernihnya minyak