Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 penganiayaan 5 Ayat+201 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 hari kiamat 11 Ali Imran 159 12 hari+kiamat 13 Al Hujurat ayat 13 14 Injil 15 Riba 16 Al sajdah ayat 29 17 zabur 18 Ali+Imran+191 19 Al imran 20 Sesuai petunjuk 21 Ibrahim ayat 7 22 sombong 23 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 24 Surat Al sajdah ayat 29 25 Al maidah ayat 48 26 dalil+kitab+injil 27 an-nisa' ayat 100 28 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 29 Surat Al infitar 6 30 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 31 niat 32 ali+imran+190-191 33 Ali Imran ayat 159 34 Menyesatkan 35 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 36 Hadits tentang ketauhidan 37 at taubah ayat 105 38 Zina 39 al hadid ayat 3 40 ilmu 41 kontrol diri 42 an nisa 1 sampai 3 43 an nisa ayat 34 44 yusuf 111 45 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 46 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 47 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 48 An nisa ayat 125 49 ali imran 103 50 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 51 Al-Maidah+ayat+2 52 Surah taha ayat 15 53 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 54 Al isra ayat 13 55 an-najiah ayat 17 56 Az zumar ayat 62 57 Yusuf 58 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 59 kontrol+diri 60 Al baqarah ayat 2 61 al ahzab ayat 59 62 beriman pada hari kiamat 63 Hukum bacaanya 64 ibrahim 7 65 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 66 an nahl ayat 90 67 Ali imran ayat 9 68 hadist+al-hujurat+ayat+12 69 harta 70 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 71 An Nur ayat 2 72 Ali imran ayat 138 73 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 74 al hadid ayat 22 75 Hadist mengenai Allah sang maharaja 76 Al an'am ayat 82 77 Surat annaShr 78 Amal tanpa ilmu 79 annahl ayat 90 80 Ali+Imran+159 81 al ahzab ayat 39 82 Al hasyr ayat 24 83 ayat tuhan maha pemurah 84 Al Baqarah ayat 26 85 surat+al+hajj+ayat+22 86 at tagabun ayat 11 87 Makan 88 al isra ayat 34 89 QS Al maidah ayat 51 90 Al-Maidah+ayat+3 91 al isra ayat 7 92 Ibrahim ayat 53 93 ali imran 18 94 Jelaskan maksud hadist tersebut! 95 Surah at-tin ayat 4 memaki huruf Hijaiyah 96 anjing 97 Berfikir positif Dan sabar dalam menghadapi ujian Dan cobaan 98 at tahrim ayat 6 99 al+qasas+ayat+110 100 Al-luqman ayat 13-17

Hasil pencarian tentang Hidangan

terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 56
Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 93
maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,
(Maka dia mendapat hidangan air yang sangat panas).
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 113
Mereka berkata: "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin...bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 62
(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
(Allah berfirman) mengabulkan doanya ("Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu) boleh dibaca takhfif...pula dibaca tasydid/munazziluhaa (kepadamu; siapa yang kafir sesudah) artinya sesudah diturunkannya hidangan...Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abbas dalam hadisnya sehubungan dengan kisah mengenai turunnya hidangan...Hadisnya itu mengatakan, bahwa hidangan itu berupa roti dan daging, kemudian mereka diperintahkan agar...Akan tetapi mereka berkhianat dan menyimpan sebagian hidangan itu, akhirnya mereka dikutuk menjadi kera-kera
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 115
Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barangsiapa yang kafir di antaramu...sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 32
Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Allah berfirman, "Aku akan menurunkan kepadamu hidangan dari langit....Barangsiapa di antara kalian yang ingkar terhadap nikmat ini setelah diturunkan hidangan, maka Aku pasti
(Itulah hidangan untuk mereka) apa yang disediakan untuk mereka (pada hari pembalasan") yakni di hari
Aneka macam siksaan yang telah disebutkan itu adalah hidangan yang telah disediakan untuk mereka pada
(Mereka berkata, "Kami menginginkan) dengan permintaan ini agar (agar bisa memakan hidangan itu dan supaya...berkata benar kepada kami) dalam pengakuanmu menjadi nabi (dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan
Turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hal itu bagi kami) artinya pada hari...turunnya hidangan itu (menjadi hari raya) yang kami hormati dan kami muliakan (bagi orang-orang sezaman...tanda kekuasaan Engkau) yang menunjukkan akan kekuasaan-Mu dan kenabianku (berilah kami rezeki) dengan hidangan
(Apakah yang demikian itu) hal-hal yang telah disebutkan bagi ahli surga itu (merupakan hidangan yang...lebih baik) suguhan atau hidangan yang diperuntukkan menjamu tamu atau orang yang menginap (ataukah
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 112
Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa berkata: "Hai Isa putera Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan
(Sebagai hidangan) sebagai rezeki yang telah dipersiapkan bagi kalian; lafal ayat ini dinashabkan oleh
(Berkata Ibrahim) ketika disuguhkan hidangan makanan kepada mereka, akan tetapi mereka tidak memakannya
Mereka berkata, "Sesungguhnya kami ingin memakan hidangan itu, supaya hati kami tenteram dengan keimanan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 114
Isa putera Maryam berdoa: "Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (
dengan diam-diam menuju (kepada berhala-berhala mereka) yang pada saat itu di hadapannya terdapat banyak hidangan
'Isâ putra Maryam mengabulkan permohonan mereka dan berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan
yang sesudahnya dibaca nashab/rabbaka, yang artinya apakah engkau bisa meminta kepada-Nya (menurunkan hidangan
diberi-Nya kamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat manusia) seperti hidangan
seperti mukjizat onta, tongkat dan hidangan.
mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani Israel yang memiliki Al-Maidah/hidangan
aayatun dalam bentuk tunggal, maksudnya mukjizat yang seperti unta Nabi Saleh, tongkat Nabi Musa dan hidangan
memeras khamar.") yang dimaksud adalah memeras anggur (Dan yang lainnya berkata) yaitu mantan penyuguh hidangan
Sebagaimana pengikut 'Isâ meminta kepadanya agar Allah menurunkan hidangan dari langit.
mengawininya tanpa meminta persetujuannya dulu, kemudian beliau membuat walimah buat kaum Muslimin dengan hidangan
[[5 ~ AL-MA'IDAH (HIDANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 120 ayat ~ Surat al-Mâ'idah termasuk kelompok surat