Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 Al-Baqarah ayat 168 6 Al ikhlas 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 ali+imran+159 9 ayat tentang kepala madrasah 10 hujan 11 Almaidah ayat 48 12 ali imran 13 Urusan 14 al ahzab ayat 70 15 al-maidah ayat 3 16 an-nur+ayat+36 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 huud+40 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 yusuf 21 al-insyirah ayat 5 22 Ibrahim ayat 7 23 akhlak 24 hewan 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 laut 27 Aman 28 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 29 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 30 orang tua 31 al-maidah ayat 48 32 Surat al maidah ayat 48 33 al fatiha ayat 1 34 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 35 Ar-Rahman ayat 19 36 ali imran ayat 185 37 QS.Al imran ayat 79 38 al bayyinah ayat 8 39 Yunus 40 surat al baqarah ayat 11 41 saba 15 42 Tafsir kepuasan kerja 43 Al+hijr+ayat+48 44 ikhlas 45 surat Al furqan ayat 20 46 kemuliaan 47 ar rum ayat 21 48 Bersyukur 49 al baqarah ayat 261 50 lukman+ayat+15 51 surat Al furqan ayat 9 52 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 53 dunia 54 ali imran 64 55 AL+AHZAB+AYAT+70 56 Ibrahim ayat 31 57 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 58 Ibnu Katsir 59 Ayat tentang toleransi 60 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 61 ali imran 139 62 Al-Nur ayat 51-54 63 SURAT AL KAHFI AYAT 19 64 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 65 Keras hati 66 al-baqarah ayat 43 67 al baqarah ayat 124 68 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 69 Tafsir surat alkafirun 70 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 71 al fatihah ayat 1 72 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 73 bermain 74 Memaafkan 75 an nisa ayat 1 76 al furqan ayat 67 77 sungai 78 ummul kitab 79 Muslim 80 an-nisa+ayat+29 81 ali-imran ayat 43 82 al+fatihah+ayat+2 83 Tadabbur asy syuara ayat 174 84 Surat+Al-Baqarah 85 Surat yasin 86 ali imran 185 87 surah yunus ayat 57 88 Surat Al-Baqarah ayat 10 89 LUKMAN AYAT 12 90 Ibrahim ayat 43 91 Sedikit sekali berterimakasih 92 al a'raf ayat 31 93 ayat tentang hukum pada juz 20 94 perang 95 ali+imran+188 96 ibrahim ayat 33 97 LUKMAN+AYAT+13 98 al-baqarah-ayat-286 99 Rezeki dari allah 100 ibrahim 32

Hasil pencarian tentang asbabun+nuzul+Allah+isra+ayat+79

(Dan rahasiakanlah) hai manusia (perkataan kalian atau lahirkanlah ia; sesungguhnya Dia) yakni Allah...Asbabun nuzul ayat ini ialah karena orang-orang musyrik mengatakan, sebagian di antara mereka kepada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Asbabun nuzul ayat ini bahwa saudara perempuan dari Ma`qil bin Yasar diceraikan suaminya, lalu suaminya...yakni larangan menghalangi itu (dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah...(Dan Allah mengetahui) semua maslahat (sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian itu), maka mohonlah
(Janganlah kamu jadikan Allah), artinya sewaktu bersumpah dengan-Nya (sebagai sasaran) atau penghalang...sumpah untuk berbuat kebaikan, maka itu termasuk taat (serta mendamaikan di antara manusia), maksud ayat...lain-lainnya itu jika terlanjur bersumpah, tetapi langgarlah dan bayarlah kafarat sumpah, karena yang menjadi asbabun...(Dan Allah Maha Mendengar) ucapan-ucapanmu (lagi Maha Mengetahui) keadaan-keadaanmu.
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...lain, yaitu firman-Nya, "Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?"...Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.
[[79 ~ AN-NAZI'AT (PARA PENCABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 46 ayat ~ Ayat-ayat pembukaan surat al-Nazi'ât...berisikan sumpah Allah Swt. bahwa hari kebangkitan mungkin, tidak mustahil, terjadi....Ayat-ayat selanjutnya menuturkan kisah Mûsâ a. s. bersama Fir'aun dengan tujuan menghibur hati Nabi Muhammad
Ayat ini juga sudah cukup bagi orang yang berakal untuk berhenti dari mengerjakan larangan Allah yang...

-deskripsi"> Mimpi adalah terjemah dari kata Ar Ru'ya dalam ayat ini....penglihatan, yang maksudnya adalah penglihatan yang dialami Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di malam Isra...Allah menjadikannya sebagai cobaan bagi mereka....”

-deskripsi"> Dengan banyak ayat (tanda kekuasaan-Nya)

sampai tidur malam dalam keadaan aman, tenang dan tidak takut kecuali kepada Allah.” Maka turunlah ayat...Syaikh Muqbil menjelaskan dalam Ash Shahihul Musnad min Asbaabin Nuzul, “Hadits ini dalam sanadnya...Ini termasuk janji-janji Allah yang benar; yang kenyataannya dapat disaksikan, Dia menjanjikan kepada...Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang mengagumkan dan jelas, dan hal ini akan tetap ada sampai hari kiamat...selama mereka beriman dan beramal saleh, oleh karenanya apa yang dijanjikan Allah akan terwujud, Dia
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan ayat-ayat
Asbabun nuzulnya ialah orang-orang salat berjemaah dalam keadaan mabuk (sehingga kamu mengerti apa yang...(Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun).
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jauhnya tempat tinggal mereka dari masjid, maka turunlah ayat...Menurut Ibnu Katsir, bahwa di sana terdapat keghariban (keasingan) karena disebutkan turunnya ayat ini...Kalau memang ayat ini turun di Mekah, maka tidaklah menghalangi turunnya dua kali, namun jika tidak pasti...turunnya di Mekah, maka bisa saja surat ini Makkiyyah selain ayat itu sebagaimana yang sudah biasa,...wallahu a’lam.” (Lihat Ash Shahihul Musnad Min Asbaabin Nuzul hal. 193-194 oleh Syaikh Muqbil).
(Yaitu di Sidratul Muntaha) sewaktu nabi dibawanya Isra ke langit.
-deskripsi"> Yakni tidak dilenyapkan-Nya Al Qur’an itu adalah karena rahmat Allah....Karena Dia telah menurunkan Al Qur’an kepadamu, memberikan kamu maqam mahmud (lihat Al Israa’: 79
(Dan Kami tidak menjadikan rukyah yang telah Kami perlihatkan kepadamu) secara kenyataan pada malam isra
tafsir-deskripsi"> Yang berbeda-beda dalam sebagian masalah, namun asasnya sama yaitu tauhid (beribadah kepada Allah...> Yakni dalam masalah syariat, misalnya dalam penyembelihan, dengan mengatakan, “Apa yang dibunuh Allah...berarti tujuan anda membantah adalah untuk melemahkan dan mencari-cari kesalahan.” Oleh karena itulah Allah...Sama dalam hal ini firman-Nya, “Sebab itu bertawakkallah kepada Allah, Sesungguhnya kamu berada di...An Naml: 79)

-deskripsi"> Kalimat, “Sungguh, engkau (Muhammad) berada di jalan
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...hakikatnya, maka yang benar adalah waqf sampai "illallah", karena yang mengetahui hakikatnya adalah Allah...Misalnya hakikat sifat Allah, hakikat sifat-sifat yang terjadi pada hari akhir dsb....Orang-orang yang ilmunya mendalam, mengimaninya dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah....

-deskripsi"> Oleh karena semua ayat tersebut berasal dari sisi Allah, maka tidak
Keadaan mereka seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang memusuhi Allah sebelumnya....Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, padahal ayat-ayat itu cukup jelas....Lalu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa yang dilakukannya....Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya

-deskripsi"> Yakni bagaimana mereka dapat dipalingkan dari ayat-ayat Allah yang begitu...Apakah mereka menemukan ayat yang lebih jelas yang berlawanan dengan ayat-ayat Allah?...Tidak, demi Allah, mereka tidak menemukannya....beberapa syubhat yang sejalan dengan hawa nafsu mereka lalu mereka gunakan syubhat itu untuk menyerang ayat-ayat...Allah demi membela kebatilan mereka?

-deskripsi"> Bersama orang-orang kafir dan orang-orang yang memperolok ayat-ayat...Allah....Hal itu, karena seorang muslim dituntut mengimani ayat-ayat Allah, memuliakannya dan mengagungkannya...Allah direndahkan dan larangan-Nya dikerjakan....Allah, sedangkan orang yang ridha dengan maksiat sama seperti orang yang melakukannya.
-deskripsi"> Disandarkannya ayat (tanda) kepada Tuhan mereka menunjukkan sempurnanya...ayat itu dan jelasnya, karena tidak ada sesuatu yang lebih jelas dari ayat Allah dan lebih agung penjelasannya..., dan bahwa termasuk tarbiyah (pengurusan) dari Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah Dia menyampaikan...kepada mereka ayat-ayat-Nya, di mana dengan ayat-ayat mereka dapat menjadikannya pedoman terhadap hal
Adapun orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, ketika mendengar ayat-ayat itu mereka langsung...Dengan begitu, Allah menambahkan petunjuk-Nya kepada mereka untuk berbuat baik....Amalan-amalan saleh itu lebih baik dan lebih kekal pahalanya di sisi Allah.
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah....Kami bacakan kepadamu) hai Muhammad (dengan benar, dan tiadalah Allah menghendaki keaniayaan bagi seluruh
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang orang-orang yang...kafir kepada ayat-ayat-Nya dan azab yang telah Dia siapkan untuk mereka, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala...menyebutkan tentang orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat-Nya dan menyifati keadaan mereka, serta...

-deskripsi"> Yakni dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al Qur’an, disampaikan nasihat...Disunahkan mengerjakan sujud tilawah apabila membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah yang seperti ini
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengingatkan hamba-hamba-Nya akan keagungan...Ayat-ayat-Nya adalah ayat yang paling agung, bukti yang paling kuat, dilalah(maksud)nya paling jelas,...Ayat-ayat-Nya menunjukkan berita yang benar, perintah yang baik, dan larangan terhadap perbuatan yang...Ayat-ayat yang mengajak untuk mengenal Allah Rabbul ‘alamin dengan nama-nama-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya...Hanya orang-orang yang diistimewakan Allah dengan iman, dan hati yang bersinar lagi bersih saja yang

-deskripsi"> Ayat-ayat itu menerangkan mana yang hak dan mana yang batil, dimana...

-deskripsi"> Maksudnya mereka menolak ayat-ayat Allah tanpa hujjah dan alasan yang...Seperti inilah sifat pada orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, karena termasuk mustahil ayat-ayat...pendustaan kepada yang hak, pembenaran yang batil dan menisbatkan hal itu kepada Allah....mukmin juga murka terhadapnya karena Allah.
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengutus kepada mereka Nabi Musa Al Kalim â€...˜alaihis salam dan memperkuatnya dengan ayat-ayat dan mukjizat, namun mereka mendustakan ayat-ayat Allah...semuanya, maka Allah Azza wa Jalla mengazab mereka dengan azab dari Yang Mahaperkasa lagi Mahakuasa.
Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat...Allah) yakni perkara hak (dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda...kekuasaan Allah) yaitu bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dengan penglihatan yang disertai...pemikiran (dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah...) ayat-ayat Allah dan nasihat-nasihat-Nya dengan pendengaran yang disertai pemikiran dan ketaatan (mereka