Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 sedekah 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 Iman 7 palestina 8 Puasa syawal 9 niat 10 kemenangan 11 Zakat fitrah 12 Asy-Syu’ara ayat 214 13 al maidah ayat 3 14 Ibrahim 15 surat+Ali+'imran+180 16 Talak 17 al baqarah ayat 256 18 Sholat ied 19 al-Baqarah ayat 143 20 adil 21 An-nisa ayat 59 22 ibrahim+ayat+25 23 Kiblat 24 Surat Al anbiyah 96 25 ali imran ayat 33 26 Yunus+85 27 Akhir Ramadhan 28 menuntut ilmu 29 makanan halal 30 Anak yatim 31 ali imran 112 32 Yunus+87 33 Ramadhan 34 Penyakit hati 35 as-sajdah+ayat+7 36 Maryam 37 IKHLAS 38 pamer ibadah 39 Muhammad 40 riba 41 at taubah ayat 7 42 al baqarah ayat 275 43 ali imran 133 44 matahari 45 Dalil Nabi Muhammad di al quran 46 Haram 47 Al+ahzab+ayat+31 48 Israil 49 al maidah ayat 6 50 al jumuah ayat 10 51 kebahagiaan 52 Bicara yang baik 53 ali imran 104 54 ali imran 103 55 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 56 telah aku tinggalkan dua perkara 57 ibrahim+ayat+27 58 pembelaan qur-an pada hari kiamat 59 Baitul Maqdis 60 Shalat 61 ibrahim+ayat+26 62 surat+saba+ayat+16 63 hadist Ahmad nomor 15325 64 Had is riwayat Muslim 2972 65 Aisyah 66 Bakkah 67 Al baqarah ayat 75 68 Yusuf 85 69 an najm ayat 39 70 6 tanda kiamat 71 Perak 72 Wahyu 73 al baqarah ayat 148 74 Suraj Ibrahim 147 75 surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi: 76 Apakah nabi nabi dari arab diakui oleh yahudi dan nasrani 77 Surat an nisa ayat 32 78 al-anfal ayat 60-61 79 Bintang berjalan 80 Masjid 81 kebersihan sebahagian daripada iman 82 malaikat melaknat istri 83 sholat 84 Kandungan+hukum+surah+an+nur+ayat+58 85 +al+qariah+ayat+5 86 Muhammad disunat 87 Al-Baqarah+ayat+187 88 az zariyat ayat 51 89 Surat Anisa ayat 24 90 ibrahim 7 91 Hukum zakat fitrah istri 92 bumi 93 gafir ayat 23 94 Yunus 86 95 Tugas manusia 96 surat yunus ayat 65 97 Iman kepada allah 98 Ali 'Imran Ayat 133 99 Thaaha ayat 132 100 al+maidah+ayat+47

Hasil pencarian tentang Ibadah

Dari itu, sembahlah Allah dengan ibadah yang tulus hanya kepada-Nya, meskipun ibadah dan ketulusan kalian
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Yaitu ketika ia menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih dari syirik, dan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya
(Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat) yaitu ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya, apabila dikerjakan
aku ke dalam golongan hamba-Mu yang dianugerahi kenikmatan surga, sebagai balasan dari keimanan dan ibadah
(Apakah mereka mempersekutukan) Allah dalam ibadah (dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 79
Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan
(Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku) amal ibadahku, yaitu ibadah haji dan lain-lainnya (hidupku
menciptakan seluruh alam apabila kalian menjumpai-Nya, sementara kalian telah menyekutukan-Nya dalam ibadah
(Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya) daripada ibadah-ibadah dan amal-amal
Dialah Yang hidup kekal tiada Tuhan melainkan Dia, maka serulah Dia) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah
(Maka serulah Allah) sembahlah Dia (dengan memurnikan ibadah kepada-Nya) artinya, memurnikan agama dari
Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk mereka sendiri.
Bangunlah pada sebagian malam dan laksanakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan atas salat lima
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba Allah yang memurnikan ibadah
Oleh karena itu, tuluskanlah ibadah kalian hanya kepada Allah semata, sebab hal itu merupakan jalan yang
Bagaimana kalian meninggalkan ibadah kepada Allah, padahal Dia Mahakuasa atas segala sesuatu lagi Maha
membayar nazar atas nama Allah apabila mereka memang bernazar, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah ibadah
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah
Allah, Tuhan kalian, yang menjadikan alam, maka memohonlah kepada-Nya dengan beribadah ritual atau ibadah
Malaikat hanyalah hamba-hamba yang mendapat kehormatan di sisi Allah dengan kedekatan dan ibadah mereka
Orang-orang musyrik tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah dengan tulus seperti apa yang dilakukan
taat kepada Allah, beriman dengan tulus, khusyuk kepada Allah, bertobat kepada-Nya, tunduk mengerjakan ibadah
(Dan Allah mempunyai karunia yang besar) terhadap ahli taat dan ibadah.
Allah, Tuhanku, memerintahkan aku untuk selalu ikhlas memurnikan ibadah, baik dalam pengesaan Allah maupun
Maka bagaimana mungkin mereka meninggalkan ibadah kepada-Nya?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 200
Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana
oleh sekelompok orang tertentu dan di situ kalian mempunyai keperluan, seperti toko, hotel, dan rumah ibadah
carilah jalan kepada-Nya) yaitu jalan yang akan mendekatkan dirimu kepada-Nya dengan jalan taat dan ibadah