Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 hadist muhammad tentang manusia 11 riba 12 Ilmu 13 al fushilat ayat 33 14 Sholat 15 shalat 16 Muhammad 17 muhamad nikah 18 AL MAIDAH AYAT 1 19 zakat 20 al imran 21 ali imran 185 22 Ar rahman 23 Jual beli 24 Rezeki 25 at tahrim ayat 6 26 al baqarah ayat 275 27 maryam 28 al Isra ayat 23 29 Niat 30 ali imran 92 31 ikhlas 32 al maidah ayat 3 33 khalifah 34 ali imran 159 35 al+maidah+ayat+3 36 pendidikan 37 Menuntut ilmu 38 Luqman ayat 12 39 Leburan logam 40 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 41 surah ali imran ayat 130 42 yunus 57 43 sabar 44 Ghaib 45 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 46 al imran 104 47 ali imran ayat 159 48 surat+al+taubah+50 49 al mujadalah ayat 11 50 Tumbuhan 51 Surat 19 ayat 12 52 iman 53 ayat kursi 54 an nisa ayat 29 55 Ayat sedekah 56 ali+imran+ayat+92 57 Ibrahim 40 58 hujan 59 Agar kamu bertakwa 60 ali imran ayat 104 61 QS Al- Baqara ayat 30 62 Maaf 63 mukmin 64 Akhlak 65 yusuf 66 luqman ayat 18 67 al-baqarah ayat 30 68 Surat Al-Baqarah Ayat 184 69 ali+imran+ayat+104 70 Muhammad 7 71 al baqarah ayat 185 72 Manusia 73 gaib 74 sakit 75 Niat puasa 76 wasiat 77 Ali imran 110 78 ALI IMRAN 190 79 al+isra+ayat+36 80 Jika kau mensyukuri nikmat 81 Rukun islam 82 harta 83 bersedekah 84 ali imran 133 85 al+baqoroh+ayat+59 86 luqman ayat 20 87 al hijr 88 hadits sahur 89 ALI+IMRAN+191 90 Doa buka puasa 91 luqman 92 ali imran ayat ke 7 93 al anfal ayat 2 94 al+baqoroh+ayat+104 95 Ibrahim 96 Jika kau mensyukuri nikmat ku maka akan ku tambahkan 97 Al Hujurat ayat 12 98 kebenaran 99 sahur 100 Cemeti

Hasil pencarian tentang Manusia

(Dia menciptakan manusia) jenis manusia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 11
Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan....Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 57
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan...manusia tidak mengetahui.
(Sesungguhnya manusia itu) yang dimaksud adalah jenis manusia (benar-benar berada dalam kerugian) di
(Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia) ke dalam kalbu manusia di kala mereka lalai mengingat
Katakan, sebagai bantahan terhadap mereka, "Seandainya ada malaikat sebagai pengganti manusia yang berjalan...dan hidup berkesinambungan di bumi seperti layaknya manusia, niscaya Kami akan menurunkan kepada mereka...Akan tetapi, malaikat bukanlah manusia. Kalaupun ada, itu hanya malaikat yang berbentuk manusia."
Hendaknya manusia mengamati asal kejadiannya....Sebab, penciptaan manusia itu termasuk salah satu bukti kekuasaan Kami yang mengharuskan orang-orang...Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah.
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 2
Raja manusia.
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 3
Sembahan manusia.
(Raja manusia.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 44
Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat
(Sesungguhnya Allah tidak berbuat lalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 3
Dia menciptakan manusia.
(Kami akan menyelesaikan kamu sekalian) artinya, Kami hendak menghisab kalian semuanya (hai manusia dan...jin) hai jenis manusia dan jenis jin.
(Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) artinya semua manusia (dalam bentuk yang sebaik-baiknya
(Dia telah menciptakan manusia) atau jenis manusia (dari 'alaq) lafal 'Alaq bentuk jamak dari lafal '
Janganlah Engkau mempermalukan dan membuat aku terhina di hadapan manusia pada hari dibangkitkannya manusia
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 54
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 36
sebagai ancaman bagi manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 94
Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali...perkataan mereka: "Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasuI?"
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 28
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira...dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 54
Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al Quran ini bermacam-macam perumpamaan...Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.
(Sesungguhnya manusia itu) yang dimaksud adalah manusia yang kafir (sangat ingkar kepada Rabbnya) artinya
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 89
Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan..., tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari(nya).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 96
Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di...Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 50
Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu diantara manusia supaya mereka mengambil pelajaran...(dari padanya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat).
("Tiada lain) (ini hanyalah perkataan manusia") sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik...lainnya, yaitu bahwasanya Alquran ini diajarkan kepadanya oleh manusia.
(Dia mengajarkan kepada manusia) atau jenis manusia (apa yang tidak diketahuinya) yaitu sebelum Dia mengajarkan
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 6
dari (golongan) jin dan manusia.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 17
Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?