Paling Sering Dicari

1 Cari contoh bacaan apah saja ynknad di surah Anfal ayat 44 2 Al-Furqan+ayat+2 3 al ikhlas 4 ali imran 190 5 yusuf 6 ayat kursi 7 Hadits Ibnu Majah Nomor 239 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِ 8 Kisah isra mi'raj 9 ALI IMRAN 10 al asr ayat 1-2 11 Yunus 12 ali imran ayat 104 13 Upaya Mitigasi Kabut Asap dalam perspektif Islam 14 halaman 16 15 Ibrahim 16 al maidah ayat 2 17 al+maidah+ayat+93 18 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perj 19 al mujadalah ayat 11 20 maryam 21 at tahrim ayat 6 22 an nisa ayat 29 23 Surah Al-A'raf ayat 179 24 rezeki 25 al maidah ayat 90 26 al+maidah+ayat+90 27 kewajiban menuntut ilmu 28 Shalat 29 al hujurat ayat 13 30 al maidah ayat 6 31 al maidah ayat 3 32 surat al isro ayat 26 sd 27 33 ali imran 159 34 surat+al+isro+ayat+26+sd+27 35 as shad ayat 24 36 al-Mujadalah ayat 11 37 surat al maidah ayat 48 38 al baqarah ayat 221 39 menuntut ilmu 40 Al araf ayat 48 41 Hadits abu daud 42 AL MAIDAH AYAT 5 43 berpikir 44 Ar rahman 45 ali imran ayat 97 46 QS.+Al-anfal+ayat+27 47 al qolam ayat 25 48 muhammad 49 al baqarah ayat 43 50 at-taubah ayat 105 51 yusuf 108 52 Fitnah 53 ali imran 103 54 musa 55 al kafirun ayat 6 56 surat as-sadjah ayat 5 57 al anbiya ayat 30 58 ali imran 7 59 al-ankabut ayat 45 60 at taubah ayat 60 61 an naba ayat 9 62 ali imran 186 63 Muda 64 al baqarah ayat 143 65 Fussilat ayat 32 66 al+baqarah+ayat+242 67 Ali-Imron ayat 159 68 al-Baqarah ayat 248 69 hadits riba 70 Penemuan+tentang+kehidupan di bumi pada q.s an nahl 71 Jihad 72 Zina 73 Yahudi 74 yunus 101 75 an nasr 76 Al hijr Ayat 40 77 al imran 110 78 Sedekah 79 ali+imran+110 80 al ara'f ayat 180 81 makan 82 dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kam 83 Al quran 84 Tauhid 85 luqman 13 86 Hujan 87 Puasa 88 Al-Hujurat ayat 13 89 ali+imran+190 90 QS. Al-Araf ayat 31 91 ali imran 97 92 al baqarah ayat 228 93 palestina 94 jahe 95 an nahl ayat 125 96 Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 97 Al-Ikhlas 98 al+baqarah+ayat+31 99 azzumar ayat 9 100 al baqarah ayat 282

Hasil pencarian tentang Pemimpin+

(Dan Kami jadikan mereka) di dunia (pemimpin-pemimpin) A-immatan dapat dibaca Tahqiq dan Tas-hil, yakni...pemimpin-pemimpin dalam kemusyrikan (yang menyeru ke neraka) disebabkan seruan mereka yang mengajak
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 51
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin...(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain....Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin)...(Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya) karena kesatuan mereka dalam kekafiran....(Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya...Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 29
Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 28
Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 41
Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 97
kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah

-deskripsi"> Maksudnya, pemimpin-pemimpin mereka yang kafir.

jelas bagi para pengikut itu bahwa selama di dunia mereka ada dalam kesesatan saat menjadi pengikut pemimpin...Mereka berangan-angan andai saja dapat kembali ke dunia lalu mengingkari perintah para pemimpin itu seperti...apa yang dilakukan pemimpin itu pada mereka saat ini.
Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Kami hendak menjadikanmu pemimpin (imam) sebagai contoh dan teladan...Ibrâhîm lantas memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 3
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 6
Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu
Pemimpin-pemimpin berlepas tangan dari pengikut- pengikutnya dan pengikut-pengikut itu mengutuk para...pemimpin mereka.
(Kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 67
Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika
(Kami telah menjadikan mereka itu sebagian pemimpin-pemimpin) dapat dibaca A-immatan atau Ayimmatan,...yakni pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan perintah
Disebutkannya “pemimpin-pemimpin kafir itu” karena kejahatan mereka lebih besar daripada yang lain...Demikian juga untuk menunjukkan bahwa orang yang mencerca agama termasuk pemimpin kekafiran.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 73
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami
orang-orang musyrik dipukul dengan sehebat-hebatnya sehingga menderita kekalahan dan banyak di antara pemimpin-pemimpin
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 59
(Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena
(Mereka berkata) yakni pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh mereka ("Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 12
mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin
tiap-tiap umat segolongan) yakni sekumpulan (orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) mereka adalah pemimpin-pemimpin
Sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin kami) menurut suatu qiraat dibaca Saadatanaa, dalam
apabila Kami timpakan kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka) yakni orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 137
Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang
(Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin) yang akan mengendalikan...Barang siapa melakukan demikian) artinya mengambil mereka sebagai pemimpin (maka tidaklah termasuk dalam...memperingatkanmu terhadap diri-Nya) maksudnya kemarahan-Nya jika kamu mengambil mereka itu sebagai pemimpin
Seandainya masalah aman dan takut itu mereka kembalikan kepada Rasulullah saw. atau ulû al-amr, yaitu para pemimpin...bermaksud mencari hakikat yang sebenarnya, mereka pasti akan mengetahuinya langsung dari Rasulullah dan pemimpin-pemimpin
Ikutilah apa yang diwahyukan kepada kalian dan jangan mengikuti pemimpin-pemimpin dengan menerima ajakan