Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 ali imran 6 an nisa ayat 125 7 ali imran 67 8 ali imran ayat 67 9 attahrim ayat 6 10 ayat ayat konsumsi 11 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 12 surah+al+baqarah+ayat+188 13 Sedih 14 al anfal ayat 27 15 al ikhlas 16 Al baqarah ayat 111 17 al baqarah ayat 151 18 riba 19 maryam 20 al ankabut ayat 3 21 ikan 22 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 23 Al-Insyiqaq ayat 11 24 Yunus 25 an nisa ayat 29 26 adil 27 SURAT ANISA AYAT 21 28 al ahqaf ayat 13 29 al isra ayat 15 30 al imran 31 an+nisa+ayat+59 32 hewan 33 taubah ayat 31 34 Surat dan hruf gedrik ya 35 al baqarah ayat 153 36 Al-Baqarah ayat 30 37 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 38 al+maidah +ayat+8 39 Muslim 4969 40 Ar Rum ayat 41 41 al hujurat ayat 12 42 Niat 43 Saba 13 44 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 45 Orang Yahudi 46 Sabar 47 an+nisa+ayat+58 48 an nisa ayat 146 49 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 50 muhammad 51 yunus+40 52 qs+annisa+ayat+24 53 An-Nisa ayat 59 54 al-maidah ayat 2 55 quran 56 Tafsir ayat talaq 57 surat+al isra+ayat+32 58 Ali imran 159 59 laki laki dan perempuan 60 Surat asyuaro ayat 214 61 al baqarah ayat 275 62 Tafsir Ibnu katsir 63 utang 64 Zakat 65 ali imran 200 66 yusuf 53 67 keterangan 68 janji 69 doa dimudahkan semua urusan 70 Ali imran 133 71 hadits tentang etika lingkungan 72 QS. Ali Imran (3): 67! 73 ibrahim ayat 4 74 al+adiyat+ayat+7+8 75 Tumbuhan 76 al-mu'minun ayat 18 77 al ahzab ayat 70 78 al maidah ayat 3 79 Ibrahim 40 80 surat an nisa ayat 58 81 turunnya+hud+ayat+118 82 At-tin+ayat+1 83 an nisa ayat 34 84 al maidah ayat 1 85 al hajj ayat 54 86 kiamat 87 Jual beli salam 88 penciptaan 89 tafsir ayat 50 surat al an'am 90 Al hujurat ayat 13 91 Jujur 92 an nisa ayat 1 93 al+baqarah+ayat+234 94 Orang tua 95 an nur ayat 2 96 takwa 97 Langit bumi 98 akhlak 99 hadits akhlak 100 An-nisa+ayat+59

Hasil pencarian tentang Pemimpin+

(Dan Kami jadikan mereka) di dunia (pemimpin-pemimpin) A-immatan dapat dibaca Tahqiq dan Tas-hil, yakni...pemimpin-pemimpin dalam kemusyrikan (yang menyeru ke neraka) disebabkan seruan mereka yang mengajak
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 51
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin...(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain....Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin)...(Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya) karena kesatuan mereka dalam kekafiran....(Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya...Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 29
Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 28
Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 41
Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 97
kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah

-deskripsi"> Maksudnya, pemimpin-pemimpin mereka yang kafir.

jelas bagi para pengikut itu bahwa selama di dunia mereka ada dalam kesesatan saat menjadi pengikut pemimpin...Mereka berangan-angan andai saja dapat kembali ke dunia lalu mengingkari perintah para pemimpin itu seperti...apa yang dilakukan pemimpin itu pada mereka saat ini.
Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Kami hendak menjadikanmu pemimpin (imam) sebagai contoh dan teladan...Ibrâhîm lantas memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 3
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 6
Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu
Pemimpin-pemimpin berlepas tangan dari pengikut- pengikutnya dan pengikut-pengikut itu mengutuk para...pemimpin mereka.
(Kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 67
Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika
(Kami telah menjadikan mereka itu sebagian pemimpin-pemimpin) dapat dibaca A-immatan atau Ayimmatan,...yakni pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan perintah
Disebutkannya “pemimpin-pemimpin kafir itu” karena kejahatan mereka lebih besar daripada yang lain...Demikian juga untuk menunjukkan bahwa orang yang mencerca agama termasuk pemimpin kekafiran.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 73
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami
orang-orang musyrik dipukul dengan sehebat-hebatnya sehingga menderita kekalahan dan banyak di antara pemimpin-pemimpin
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 59
(Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena
(Mereka berkata) yakni pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh mereka ("Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 12
mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin
tiap-tiap umat segolongan) yakni sekumpulan (orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) mereka adalah pemimpin-pemimpin
Sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin kami) menurut suatu qiraat dibaca Saadatanaa, dalam
apabila Kami timpakan kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka) yakni orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 137
Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang
(Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin) yang akan mengendalikan...Barang siapa melakukan demikian) artinya mengambil mereka sebagai pemimpin (maka tidaklah termasuk dalam...memperingatkanmu terhadap diri-Nya) maksudnya kemarahan-Nya jika kamu mengambil mereka itu sebagai pemimpin
Seandainya masalah aman dan takut itu mereka kembalikan kepada Rasulullah saw. atau ulû al-amr, yaitu para pemimpin...bermaksud mencari hakikat yang sebenarnya, mereka pasti akan mengetahuinya langsung dari Rasulullah dan pemimpin-pemimpin
Ikutilah apa yang diwahyukan kepada kalian dan jangan mengikuti pemimpin-pemimpin dengan menerima ajakan