Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 ali imran 7 Menuntut ilmu 8 Sabar 9 Etika murid kepada guru 10 kejadian manusia 11 iblis 12 al jaatsiyah ayat 13 13 shalat 14 an nahl ayat 125 15 al maidah ayat 3 16 Sholat 17 ali imran 159 18 jual beli 19 muhammad 10 20 akal 21 al maidah ayat 2 22 al hujurat ayat 13 23 luqman 13 24 jujur 25 sedekah 26 Al baqarah ayat 2 27 amanat 28 haji 29 al+anam+ayat+1 30 Hadist Bukhori dan muslim 31 taubat 32 al baqarah ayat 282 33 al ikhlas 34 al ahzab ayat 21 35 luqman 36 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 37 Pasar modal 38 Dosa 39 Zakat 40 Pohon 41 saba 19 42 an-nisa ayat 19 43 yunus 10 44 an nisa ayat 59 45 al maidah ayat 90 46 al-Furqan ayat 67 47 yunus 41 48 AL HUJURAT AYAT 10 49 Ibrahim 7 50 nafas 51 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 52 Ziarah kubur 53 maha lembut 54 ali imran 190 55 Surah al baqarah ayat 30 56 AL ISRA AYAT 23 57 al maidah ayat 1 58 an-nahl ayat 90 59 ar rum ayat 30 60 surat quraisy 61 At taubah ayat 36 62 at tahrim ayat 6 63 al-ikhlas 64 an+nisa+ayat+59 65 surat Yunus ayat 57 66 surah hud ayat 61 67 al baqarah ayat 30 68 at taubah ayat 71 69 nikah 70 Takwa 71 Hud ayat 61 72 ali Imran 64 73 an nisa ayat 29 74 jihad 75 al mujadilah ayat 11 76 an nur ayat 2 77 al imran 78 Mengurus 79 Takdir 80 muslim, bab pakaian (2125) 81 Ibrahim+ayat+34 82 al baqarah ayat 21 83 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 84 Tentang bersi 85 surat ali imran ayat 159 86 Agama 87 al- Baqarah ayat 195 88 Masjid 89 Al-an'am ayat 165 90 lebih dari 91 al ikhlas ayat 1 92 al ankabut ayat 45 93 al+hijr+ayat+17 94 ali imran 61 95 wajah cemerlang dari atsar wudhu 96 al isra ayat 32 97 mati 98 Yunus 71 99 nenek moyang 100 al baqarah ayat 175

Hasil pencarian tentang Perniagaan

terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 11
Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka...Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila mereka melihat perniagaan dan permainan yang menyenangkan, mereka menuju ke situ dan meninggalkan...mereka, "Karunia dan pahala yang ada pada Allah lebih bermanfaat bagi kalian daripada permainan dan perniagaan
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 10
Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 16
Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka
baginya harta benda yang banyak) harta yang luas dan berlimpah, berupa tanam-tanaman, susu perahan, dan perniagaan
Wahai orang-orang beriman, maukah kalian Aku tunjuki suatu perniagaan besar yang dapat menyelamatkan
(Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya) yakni kepada...Apa yang di sisi Allah) berupa pahala (lebih baik) bagi orang-orang yang beriman (dari permainan dan perniagaan
Perniagaan itu berupa sikap teguh kalian dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang di jalan
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 29
rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan
Telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan dan ketertenggelaman yang disebabkan
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 29
beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
Allah berikan secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan
yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan...menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan
(Hai orang-orang yang beriman, sukakah kalian Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 198
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
kesesatan dengan petunjuk) artinya mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk (maka tidaklah beruntung perniagaan
mereka dengan diam-diam dan terang-terangan) berupa zakat dan lain-lainnya (mereka itu mengharapkan perniagaan
Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 24
bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan
Juga agar kalian mencari karunia Allah berupa hasil laut dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan, perniagaan
asyiiratukum dibaca asyiiraatukum (dan harta kekayaan yang kalian usahakan) harta hasil usaha kalian (dan perniagaan
Sebelumnya ada di antara kalian yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada
siapakah yang melakukan tasbih kepada-Nya itu, jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan