Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Zakat 3 Sedekah 4 niat 5 surat al- baqarah ayat 180 6 al maidah ayat 2 7 Akhlak 8 al maidah ayat 8 9 Kiamat 10 al hasyr ayat 7 11 Ali Imran 159 12 matahari 13 al maidah ayat 3 14 Hujan 15 al imran 16 Berbakti kepada Orang Tua 17 surah+al-zumar+ayat+68 18 Hadits muslim no 97 19 ali imran 110 20 Takwa 21 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 22 al maidah ayat 90 23 At taubah ayat 71 24 Melahirkan 25 Idris 26 ali imran 31 27 QS. Al-A’raaf (7):179 28 QS. Ali Imran Ayat 64 29 al maidah ayat 32 30 ibrahim 7 31 kelahiran 32 Keanekaragaman tumbuhan 33 Isi+kandungan+ayat+19 34 Haji 35 khamar 36 Al+hujurat+ayat+12 37 al-baqarah+ayat+2 38 Surga 39 Hadis tentang kelautan 40 an nisa ayat 9 41 at taubah ayat 30 42 Tidur 43 An Nisa ayat 59 44 al maidah ayat 6 45 Berikan contoh orang-orang yg bermegah -megah 46 Alfatihah ayat 4 beserta artinyya 47 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 48 al-baqarah ayat 153 49 an nisa ayat 29 50 Ali Imran 18 51 an nur ayat 3 52 an nahl ayat 125 53 saba 28 54 surah al maidah ayat 3 55 Surat Al-A'raf Ayat 31 56 Hadits surat annisa 57 Hamil 58 al+hujurat+ayat+13 59 qaaf 16 60 QS.Al-a'raaf (7) ayat 179 61 Ar rum ayat 21 62 Tidaklah seorang pezina 63 Waris 64 Akhlak jus 12 65 alam semesta 66 ayat alquran sembelih halal 67 Al+kahfi+ayat+7 68 Al baqarah ayat 23 69 surat al baqarah ayat 183 70 Makanan haram 71 al+zalzalah+ayat+7-8 72 ayat tentang syariat 73 ali imran 102 74 Bunuh 75 menghargai pendapat 76 ali imran 103 77 Surah al qashash ayat 47 78 Sapi 79 Menggunakan akal 80 ali+imran+190 81 An Nisa ayat 35 82 an nisa ayat 24 83 adam 84 al baqarah ayat 222 85 Al baqarah ayat 229 86 an-nisa ayat 29 87 Al hajj ayat 18 88 an nisa ayat 5 89 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 90 Al Baqarah ayat 62 91 maryam ayat 4 92 at tahrim ayat 6 93 As-Shaffat+ayat+22-24 94 membaca 95 al isra ayat 23 96 At taubah ayat 60 97 pemuda 98 surat+ayat+al-baqarah+102 99 Riba 100 Afmaidah ayat 122 -200

Hasil pencarian tentang ilmu

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu
bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya) menurut ilmu
mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi Musa dalam ilmu
untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
beberapa bukti kebenaran risalahmu, Muhammad, yang Aku kisahkan kepadamu dari al-Qur'ân yang mengandung ilmu
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Ilmu Allah tidak dapat diketahui oleh siapa pun....Kendatipun demikian, Allah dapat memberikan sebagian ilmu-Nya kepada seorang nabi atau seorang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah.
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para
seperti sakit, miskin, mati dan lain-lain, telah tercatat dalam al-Lawh al-Mahfûzh dan telah ada dalam ilmu...Hal itu sangat mudah bagi Allah, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.