Paling Sering Dicari

1 Babi 2 Dongeng 3 Pasar 4 Haji 5 Nenek 6 yunus 99 7 Qs Yusuf ayat 87 8 Sabar 9 Ali Imran 64 10 belajar 11 Al-hasyr ayat 7 12 Kebahagiaan 13 ikhlas 14 Dari bumi itu pula kamu dibangkitkan 15 ali imran 110 16 al maidah ayat 2 17 Hati 18 Al-Ikhlas 19 ali imran 31 20 riba 21 ilmu 22 Ar rahman 23 An-nur ayat 37 24 Kebencian 25 prestasi belajar 26 QS Az-Zumar ayat 9 27 Terjemah Al-Qur'an surah Al Imran ayat 101 28 ali imran ayat 159 29 al imran 145 30 al baqarah ayat 30 31 ibrahim 32 sedekah 33 surat+al+a'rof+ayat+31 34 perempuan 35 al+baqarah+ayat+2 36 yusuf 37 Hadits Abu Daud Nomor 1754 38 Yunus+100 39 perdagangan 40 Hari kebangkitan 41 al maidah ayat 1 42 Yusuf+48 43 Bercerai berai 44 al ikhlas 45 surat+al+humazah+ayat+1 46 wajah 47 luth 48 yunus 107 49 QS Al an'am ayat 141 50 ibrahim 7 51 Al Isra ayat 7 52 At taubah ayat 105 53 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 54 qs yunus 101 55 Zina 56 al+baqarah+ayat+5 57 Hadits Muslim Nomor 2970 58 Proses berpikir 59 Al-isra ayat 100 60 qs. al-araf ayat 164 61 Beriman dengan sebahagian kuru 62 an nisa ayat 58 63 dingin 64 ali imran 185 65 al baqarah ayat 23 66 al baqarah ayat 188 67 Surat 3:133 68 Abu Daud 2407 69 ali imran 97 70 Kami mudahkan alqur'an 71 Ali Imran ayat 139 72 keselamatan 73 surat+hud+ayat+107 74 Al jumu'ah ayat 10 75 Kaki dan perempuan 76 Bidadari 77 an nahl ayat 90 78 at taubah ayat 18 79 al+maarij+ayat+24 80 ibrahim ayat 7 81 Yusuf 30 82 AN-NISA AYAT 4 83 surat 84 Laki+dan+perempuan 85 langit 86 al anbiya ayat 90 87 Al 'alaq ayat 6 88 Hadits jual beli 89 An nahl ayat 49 90 ali imran 190 91 al maidahh ayat 64] 92 al fathir ayat 29 93 surat al-baqarah ayat 155-156 94 tuhannya 95 Al baqarah ayat 263 96 surat+shaff+ayat+6 97 al imran 169 98 sering ajak anak ziarah kubur 99 Tafsir surat ibrohim ayat 34 100 pendidikan

Hasil pencarian tentang ilmu

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu
bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya) menurut ilmu
mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi Musa dalam ilmu
untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
beberapa bukti kebenaran risalahmu, Muhammad, yang Aku kisahkan kepadamu dari al-Qur'ân yang mengandung ilmu
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Ilmu Allah tidak dapat diketahui oleh siapa pun....Kendatipun demikian, Allah dapat memberikan sebagian ilmu-Nya kepada seorang nabi atau seorang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah.
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para
seperti sakit, miskin, mati dan lain-lain, telah tercatat dalam al-Lawh al-Mahfûzh dan telah ada dalam ilmu...Hal itu sangat mudah bagi Allah, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.