Paling Sering Dicari

1 banjir 2 menuntut ilmu 3 an nisa ayat 29 4 al hujurat ayat 13 5 SEDEKAH 6 al ikhlas 7 al maidah ayat 2 8 ramadhan 9 ali imran 159 10 al maidah ayat 3 11 luqman 14 12 riba 13 surga 14 Ali imran 104 15 Terbelah 16 bencana alam 17 ilmu 18 wahyu 19 Gunung meletus 20 an nisa ayat 59 21 gempa bumi 22 puasa 23 Sebutkan dan beri penjelasan tanda wasal pada surah yasiin ayat 47 24 al baqarah ayat 177 25 tanah longsor 26 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 27 al adiyat ayat 8 28 al baqarah ayat 30 29 yusuf 30 al jumuah ayat 10 31 at tahrim ayat 6 32 tafsir+surah+ar+arum+ayat+30 33 Nikah 34 keutamaan ilmu 35 Shalat+perempuan+di+dalam+Bait+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Hujr.+Shalat+perempuan+di+dalam+Makhda’+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Bait 36 Shalat 37 Ayat golongan kanan dan kiri 38 Kebaikan 39 jual beli 40 Yunus 101 41 Surah ar rum ayat 56-57 42 Surat Al maidah 43 Luqman ayat 14 44 bencana 45 munkar 46 Tujuan penciptaan jin dan manusia 47 zakat 48 mikail 49 ali imran 190 50 Ali+Imran+159 51 Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap ridho Allah”. [HR. Abu Dawud dan Nasa’i] 52 al bayyinah ayat 5 53 sad ayat 26 54 luqman ayat 13 55 Al+Hujurat+ayat+31 56 maryam 57 Attaubah+ayat+40 58 ahli kitab 59 Neraka 60 al ahzab ayat 40 61 Malaikat 62 al-maidah ayat 2 63 AL HIJR 64 an nahl ayat 90 65 Al-Mu'min+ayat+7 66 al imran 19 67 al+baqarah+ayat+282 68 yunus ayat 101 69 an nahl ayat 78 70 at tin ayat 4 71 Alat musik 72 qs hud ayat 61 73 Q.S+al ibrahim+ayat+19 74 al+mujadilah+ayat+11 75 rezeki 76 Sholat 77 sabar 78 al baqarah ayat 261 79 Ali Imran 31 80 al maidah ayat 8 81 Fitrah kelahiran manusia 82 al+baqarah+ayat+184 83 surah+al+ahzab+ayat+33 84 Ibadah 85 az-zumar ayat 27 86 Almaidah ayat 2 87 pendidikan 88 ali imran 89 Menghina kitab 90 bekerja keras 91 an nisa ayat 1 92 Luqman+12+ 93 Hadits muslim 2565 94 al hasyr ayat 7 95 tanaman 96 Quran 97 al a'raf ayat 10 98 al+maidah+ayat+91 99 larangan mempergunakan cara-cara yang batil dalam jual beli 100 Surat maryam 80-86

Hasil pencarian tentang ilmu

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu
bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya) menurut ilmu
mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi Musa dalam ilmu
untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
beberapa bukti kebenaran risalahmu, Muhammad, yang Aku kisahkan kepadamu dari al-Qur'ân yang mengandung ilmu
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Ilmu Allah tidak dapat diketahui oleh siapa pun....Kendatipun demikian, Allah dapat memberikan sebagian ilmu-Nya kepada seorang nabi atau seorang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah.
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para
seperti sakit, miskin, mati dan lain-lain, telah tercatat dalam al-Lawh al-Mahfûzh dan telah ada dalam ilmu...Hal itu sangat mudah bagi Allah, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.