Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 4 Berfikir 5 tumbuhan 6 Bidadari 7 al ikhlas 8 ali imran 9 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 10 Mencuri 11 al hujurat ayat 13 12 Luqman 13 ikhlas 14 Bintang 15 amanat 16 al imran 31 17 hutang 18 Surat Luqman Ayat 14 19 ibrahim 52 20 Surat Al Baqarah ayat 267 21 al maidah ayat 8 22 Ilmu 23 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 24 Surat-ad-dahr-ayat-23 25 al ahzab ayat 21 26 Ali Imran ayat 159 27 surat al anbiya ayat 30 28 al maidah ayat 2 29 q.s yunus 105 30 al imran 159 31 tolong menolong 32 Surga 33 Zina 34 surah an najmu ayat 3-4 35 Luqman ayat 20 36 istri 37 ridha 38 yusuf 111 39 yunus 57 40 Tanah 41 Surat+Al+An+am+152 42 AL HIJR 9 43 Al-Baqarah ayat 247 44 hadits abu daud 45 Al Luqman ayat 14 46 luqman 18 47 Surat+At+Takatsur+ayat+1 48 Al-Hujurat ayat 11 49 Ibrahim ayat 7 50 al alaq ayat 1-5 51 Surat+At+Takatsur+ayat+2 52 Surat+At+Takatsur+ayat+3 53 Gempa 54 an+nur+ayat+59 55 Ali imran 104 56 malu 57 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 58 al-baqarah ayat 188 59 Hari kebangkitan 60 Syariat 61 al isra ayat 55 62 Ar Rahman 63 rezeki 64 at-taubah+ayat 3 65 Surah alkahfi ayat 60 66 Cinta tanah air 67 Al isra ayat 23 68 Makan 69 Surah+Al+Mulk+ayat+30 70 surat an nahl ayat 64 71 nikah 72 pertengkaran 73 Jihad 74 Babi 75 zakat 76 ali imran 110 77 meridhai 78 ali imran 134 79 bawang merah 80 al baqarah ayat 168 81 Ali imran 141 82 hadits memelihara lidah 83 yunus 84 al maidah ayat 1 85 surah yusuf 67 86 al ahzab ayat 49 87 luqman ayat 13 88 an+nur+ayat+58 89 surat ibrahim ayat 27 90 PERDAGANGAN 91 Surat al luqman ayat 14 92 an nur ayat 4 93 pasangan 94 Tanya 95 surat yunus ayat 57 96 surga merindukan 97 belajar 98 al a'raf ayat 172 99 jahe 100 menuntut ilmu

Hasil pencarian tentang ilmu

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu
bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya) menurut ilmu
mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi Musa dalam ilmu
untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
beberapa bukti kebenaran risalahmu, Muhammad, yang Aku kisahkan kepadamu dari al-Qur'ân yang mengandung ilmu
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Ilmu Allah tidak dapat diketahui oleh siapa pun....Kendatipun demikian, Allah dapat memberikan sebagian ilmu-Nya kepada seorang nabi atau seorang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah.
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para
seperti sakit, miskin, mati dan lain-lain, telah tercatat dalam al-Lawh al-Mahfûzh dan telah ada dalam ilmu...Hal itu sangat mudah bagi Allah, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.