Paling Sering Dicari

1 penganiayaan 2 hari+kiamat 3 Hari kiamat 4 Ayat+201 5 kiamat 6 Hadits+muslim+nomor+2789 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Ali imran 159 9 ilmu 10 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 11 Hadis+at+taubah+ayat+105 12 Al Hujurat ayat 13 13 Surat al falaq 14 dalil+kitab+injil 15 Al-luqman+ayat+13-17 16 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 17 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 18 ali+imran+191 19 Zina 20 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 21 an-nisa' ayat 100 22 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 23 Al sajdah ayat 29 24 al hadid ayat 22 25 Surat Al sajdah ayat 29 26 Al hadid ayat 3 27 al ikhlas 28 ibrahim ayat 7 29 ali+imran+190-191 30 Sombong 31 mempelajari alquran 32 Menyesatkan 33 Membunuh Rasul 34 kontrol diri 35 al imran 36 jujur 37 BOHONG 38 Al isra ayat 13 39 ibrahim 7 40 al+qasas+ayat+79+-82 41 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 42 harta 43 Qs . AZ zariat ayat 58 44 Menerangkan kejadian alam semesta 45 Kandungan+surat+al+anfal+ayat+72 46 Harakat al-Baqarah ayat 2 47 ali imran 48 kontrol+diri 49 Amal tanpa ilmu 50 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 51 at Taubah ayat 103 52 al ahzab ayat 59 53 al bayyinah ayat 5 54 Al isra ayat 55 55 Surah taha ayat 15 56 riba 57 Ali imran ayat 138 58 nikah 59 ali imran 103 60 annahl ayat 90 61 an-najiah ayat 17 62 beriman pada hari kiamat 63 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 64 Ali imran ayat 159 65 At Taubah ayat 105 66 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 67 yusuf 111 68 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 69 Al isra ayat 27 70 Al baqarah ayat 2 71 Al kahfi ayat 109 72 Al-Baqarah ayat 2 73 Ali Imran ayat 9 74 sihir 75 Hukum bacaanya 76 al hijr ayat 9 77 Cintailah arab 78 Pertengkaran 79 Tajwid+surat+al+anbiya 80 kebijaksanaan 81 Yusuf 82 hadist+al-hujurat+ayat+12 83 sunnah 84 Hadits muslim nomor 2789 85 Al Maidah ayat 48 86 al baqarah ayat 282 87 Surah+al+an'am ayat 82 88 Hadist surah al mujadalah ayat 11 89 Ali imran 191 90 Al-maidah ayat 46 91 al isra ayat 2 92 madu 93 Ibrahim ayat 53 94 beriman kepada allah dan hari akhirat 95 surat an nahl 96 al-kahfi ayat 82 97 Thaha+ayat+109 98 dalil+iman+kitab+zabur 99 hari perhitungan 100 al luqman

Hasil pencarian tentang ilmu

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu
bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya) menurut ilmu
mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi Musa dalam ilmu
untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
beberapa bukti kebenaran risalahmu, Muhammad, yang Aku kisahkan kepadamu dari al-Qur'ân yang mengandung ilmu
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Ilmu Allah tidak dapat diketahui oleh siapa pun....Kendatipun demikian, Allah dapat memberikan sebagian ilmu-Nya kepada seorang nabi atau seorang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah.
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para
seperti sakit, miskin, mati dan lain-lain, telah tercatat dalam al-Lawh al-Mahfûzh dan telah ada dalam ilmu...Hal itu sangat mudah bagi Allah, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.