Paling Sering Dicari

1 Dasar-dasar perekonomian 2 ikhlas 3 ali imran ayat 191 4 riba 5 Surga 6 Ayat nyata dalam dada 7 Sedekah 8 Puasa syawal 9 Allah swt memberi azab penduduk desa madyan berupa 10 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 11 kebutuhan makanan yang baik 12 surat+AL-A'la+ayat+14 13 Nabi meninggal 14 Kasih sayang 15 Hadist tentang toleransi 16 al maidah ayat 3 17 Hadist riwayat ahmad no 20.011 18 Dan kamu tidak dapat menghendaki 19 rezeki 20 ali+imran+191 21 maryam 22 hutang 23 Malaikat 24 al baqarah ayat 282 25 ali imran 92 26 an-nisa' ayat 17 27 an nisa ayat 34 28 ar rum ayat 30 29 Tidak ada pilihan bagi 30 al maidah ayat 1 31 Ali imran 32 Tidur setelah Subuh 33 Allah+menjadikan+manusia+sempurna 34 bidara 35 harga diri 36 AL-QASAS AYAT 56 37 an nisa ayat 58 38 al mujadalah ayat 11 39 bulan 40 Sikap muslim yerhadap yahudi 41 al maidah ayat 32 42 akhlak 43 Suray+alkausar+ayat+3 44 Allah tahu yang terbaik 45 at-taubah ayat 36 46 Nikah 47 AL Imran 193 48 penciptaan langit dan bumi 49 Barangsiapa yang puasa Ramadhan karena iman dan harapan pahala akan diampuni dosanya 50 Maksut dari surat assajadah ayat 4 51 Atau kah mereka tercipta tanpa asal usul, atau kah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?. Atau kah 52 an nur ayat 2 53 yusuf 72 54 Maut 55 Kafir 56 al isra ayat 23 57 Perhatikan q.s an nisa ayat 146 berikut 58 kebutuhan makan yang baik 59 Al baqarah ayat 45 60 Siapa yang mengganti agamanya 61 Kiblat 62 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 63 Surat al fil 64 luqman 13 65 Al ikhlas 66 Al hadid ayat 3 67 Nabi ayub 68 surat+taha+ayat+3 69 Allah muara amal 70 Khalifah 71 Sabar 72 ali imran ayat 92 73 Al Ahqaaf 20 74 cahaya 75 Al maidah ayat 6 76 Melata 77 Dilarang berdusta 78 al-ahzab ayat 21 79 tolaklah keburukan dengan kebaikan 80 Tuliskan+doa+nabi+syu+aib+ketika+meminta+doa+kepastian+kepada+allah+swt 81 Al Lahab 82 al+isra+ayat+23 83 dan tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya 84 An nahl ayat 90 85 surat al baqarah yang bercerita tentang mengolok olok nabi musa 86 Ali+Imran+85 87 rahman:5 88 niat 89 al-baqarah ayat 186 90 Hadits Muslim Nomor 1164 91 ibrahim 92 Ali Imran 8 93 an nisa ayat 15 94 surah al isra ayat 32 95 surat yusuf 96 Makna yang terkandung dalam surah hud ayat 120 97 Surat Al-Insyiqaq ayat 10 98 Al+Hijr+94 99 ali imran 190 100 surah+yusuf+ayat+12

Hasil pencarian tentang ilmu

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu
bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya) menurut ilmu
mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi Musa dalam ilmu
untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
beberapa bukti kebenaran risalahmu, Muhammad, yang Aku kisahkan kepadamu dari al-Qur'ân yang mengandung ilmu
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Ilmu Allah tidak dapat diketahui oleh siapa pun....Kendatipun demikian, Allah dapat memberikan sebagian ilmu-Nya kepada seorang nabi atau seorang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah.
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para
seperti sakit, miskin, mati dan lain-lain, telah tercatat dalam al-Lawh al-Mahfûzh dan telah ada dalam ilmu...Hal itu sangat mudah bagi Allah, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.