Paling Sering Dicari

1 hadis+tentang+dalwah 2 Ilmu 3 jual beli 4 Hadis Shohih tentang solat 5 al hujurat ayat 13 6 Riba 7 siksa+neraka 8 surat ghafir 9 al baqarah ayat 275 10 Ar rahman 11 al maidah ayat 2 12 Atom 13 Langit 14 niat 15 Makanan 16 Kiamat 17 waris 18 Lebah 19 adam 20 Tajwid+surat+al+anbiya 21 an nisa ayat 9 22 Haji 23 sholat 24 Tafsir Al maidah ayat 73 25 An-Nisa Ayat 58 26 ali imran 27 iman 28 annisa ayat 29 29 Surah yusuf ayat 47 30 surah+yusuf+ayat+47 31 kesejahteraan sosial 32 Akhlak 33 LUQMAN AYAT 14 34 ali imran 38 35 fatir ayat 10 36 yusuf 37 sabar 38 takdir 39 Kejahatan mahluk 40 yunus+61 41 Alquran di jelaskan secara terperinci oleh yang maha teliti 42 jalan lurus 43 Surat+83 ayat 10 44 Yusuf 87 45 al+fatihah+ayat+6 46 LINGKUNGAN KELUARGA 47 Surat Albaqarah ayat 75 48 madu 49 ali imran 173 50 nikah 51 Pendidikan anak 52 Kenapa alquran tidak ditulis dengan bahasa lain selain arab 53 Luqman 14 54 surat+an-nisa+ayat+83 55 muhammad+9 56 Matahari 57 Quraisy ayat 2 58 al baqarah ayat 30 59 surah an nisa ayat 71 60 Ali imran 200 61 annur ayat 2 62 Ali imran 110 63 surah al-mukminun ayat 51 64 as+saba+ayat+3 65 al baqarah ayat 7 66 Ar rum ayat 21 67 panas 68 Bahasa 69 an nisa ayat 29 70 ar rum ayat 30 71 luqman 25 72 Krnapa alquran tidak diturubkan dengan bahasa lain selain arab 73 Enngan masuk surga 74 al ahzab ayat 49 75 an-Nahl ayat 97 76 Bunuhlah 77 hadis bukhari tentang bab amalan soleh 78 manusia paling berat ujiannya 79 penciptaan manusia 80 ar rum ayat 41 81 al maidah ayat 3 82 menuntut ilmu 83 Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ring 84 yunus 5 85 Dunia 86 Al+mu'min+ayat+14 87 Ibrahim 7 88 Ibnu majah 1771 89 ali imran 159 90 Al Hajj ayat 5 91 surga 92 al baqarah ayat 279 93 quraisy ayat 1 94 Takwa 95 yunus 96 Surat Al-A’raf Ayat 174 Diskusi 97 ali-imran 98 an-nisa ayat 29 99 hutang 100 Luqman 19

Hasil pencarian tentang ilmu

(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan
(Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.") yang mahir di dalam ilmu
bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya) menurut ilmu
mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu") yang kepandaiannya melebihi Musa dalam ilmu
untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan hal itu dengan ilmu...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
beberapa bukti kebenaran risalahmu, Muhammad, yang Aku kisahkan kepadamu dari al-Qur'ân yang mengandung ilmu
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Ilmu Allah tidak dapat diketahui oleh siapa pun....Kendatipun demikian, Allah dapat memberikan sebagian ilmu-Nya kepada seorang nabi atau seorang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 26
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah.
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para
seperti sakit, miskin, mati dan lain-lain, telah tercatat dalam al-Lawh al-Mahfûzh dan telah ada dalam ilmu...Hal itu sangat mudah bagi Allah, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 22
Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu.