Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 al baqarah ayat 285 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 ali imran 103 10 zakat 11 Al+hujurat+ayat+13 12 tentang kurban 13 pendidikan 14 Ali imran 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 al qalam ayat 4 17 al baqarah ayat 177 18 al mujadalah ayat 11 19 saba 15 20 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 21 al baqarah ayat 30 22 ibrahim ayat 7 23 angin 24 al hujurat ayat 13 25 at tahrim ayat 6 26 talak 27 maryam 28 ali imran 159 29 al isra ayat 23 30 tolong menolong 31 al hajj ayat 7 32 al maidah ayat 8 33 Rumah 34 ali imran 104 35 makanan haram 36 beriman kepada allah 37 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 38 Waktu 39 al baqarah ayat 285 40 at taubah ayat 60 41 Pendidikan islam sebelum menikah 42 Al baqarah ayat 229 43 an nisa ayat 59 44 ali imran 190 45 yunus ayat 3 46 an nisa ayat 63 47 al-hujurat ayat 9 dan 10 48 Alat pembelajaran 49 Cahaya Allah 50 surat al araf ayat 54 51 al-a'raaf+7 52 Surah Al Maidah ayat 15-16 53 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 54 surat+38+ayat+72 55 hawa 56 luqman ayat 12 57 Muslim itu bersaudara 58 Ar rahman 59 Yusuf 87 60 al mujadilah ayat 11 61 miskin 62 keutamaan sholat 63 an-nisa ayat 3 64 an nisa ayat 93 65 Tafsir surah yusuf ayat 72 66 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 67 Ali imran 60 68 al imran 69 yusuf 72 70 Harta rampasan perang 71 riba 72 qs al hasyr ayat 18 73 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 74 surat+al-anbiya+ayat+22 75 al+isra+ayat+26 76 qs al isro ayat 1 77 Menuntut ilmu 78 surat al-anbiya ayat 22 79 ali imran 18 80 Ghafur ayat 78 81 Tafsir hak anak terhadap orang tua 82 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 83 Hukum mendzolimi orang lain 84 Al ahzab ayat 56 85 sedekah 86 alhadid ayat 7 87 al baqarah ayat 282 88 yusuf 111 89 ar rum ayat 21 90 ar-rahman 91 an-nisa+ayat+136 92 al isra ayat 28 93 Matahari di bawah arsy 94 al qariah ayat terakhir 95 memuliakan orang tua dan mertua 96 an nisa ayat 58 97 al maidah ayat 2 98 Al ahzab ayat 21 99 luqman 17 100 al+isra+ayat+23

Hasil pencarian tentang Sebaik-baik+kamu

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 125
Patutkah kamu menyembah Ba'l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 40
Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 44
Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan.
(Tetapi Allahlah yang menjadi pelindungmu) pembelamu (dan Dialah sebaik-baik pembela) maka patuhlah kamu
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 55
Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu...dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya,
(Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman) sebagai anaknya (dia adalah sebaik-baik hamba) maksudnya...Sulaiman adalah sebaik-baik hamba.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 150
Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik Penolong.
ketahuilah bahwasanya Allah pelindung kalian) yang akan menolong dan mengatur urusan-urusan kalian (sebaik-baik...pelindung) adalah Dia (dan Dia adalah sebaik-baik penolong) yang akan menolong kalian.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 59
menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata: "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu...(Bunyamin), tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 23
lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 11
mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu...Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya....Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran..., maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah....Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 48
Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).
(Lalu Kami tentukan) waktu tersebut (maka sebaik-baik yang menentukan) adalah Kami.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 76
Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 75
Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami).
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk...) artinya makhluk yang paling baik.
(Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) artinya semua manusia (dalam bentuk yang sebaik-baiknya...) artinya baik bentuk atau pun penampilannya amatlah baik.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 64
mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu...Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia adalah Maha Penyanyang diantara para penyanyang.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 7
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 44
Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah...Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 30
Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba.
Tidak perlu takut kepada mereka karena Allah adalah sebaik-baik penolong.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 29
Dan berdoalah: Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik
(Dan bumi itu Kami hamparkan) Kami buat terhampar, menurut pandangan mata (maka sebaik-baik yang menghamparkan
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 17
Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 54
Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 23
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik...pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya....antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu...mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 58
Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik...Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.
(Dan berdoalah) di kala kamu turun dari bahtera, ('Ya Rabbku!...Manzilan berarti tempat berlabuh (yang diberkati) yakni tempat tersebut diberkati (dan Engkau adalah sebaik-baik...yang memberi tempat'") maksudnya Engkau adalah pemberi tempat yang paling baik kepada semua yang telah