Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 darah 7 anak 8 hewan 9 Maryam 10 riba 11 Al maidah ayat 2 12 al ankabut ayat 45 13 al hujurat ayat 13 14 Ali Imran 15 Menuntut ilmu 16 surah yunus ayat 57 17 YUNUS 18 Hadits Muslim Nomor 3444 19 an nahl ayat 125 20 belajar 21 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 22 al imron+ayat+110 23 Luqman 24 Al ahzab ayat 21 25 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 26 Tuhan 27 Al Maidah ayat 8 28 Tidak dapat berkata apa-apa 29 surat an-nisa 30 Ali Imran 110 31 Yusuf 32 adz zariyat ayat 49 33 mimpi 34 Peristiwa dimasa lalu 35 zakat 36 Ahmad 37 Surat Ar-Rad ayat 11 38 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 39 Darah manusia 40 hadits mencatat transaksi 41 berfikir 42 an nahl ayat 43 43 qs al-a'raaf 7:172 44 hadist tentang kesadaran lingkungan 45 Ibrahim 46 al+baqarah+ayat+69 47 AL MAIDAH AYAT 38 48 Ilmu 49 An nisa ayat 58 50 al+baqarah+ayat+70 51 bekerja 52 al alaq ayat 2 53 ali imran 159 54 at taubah ayat 105 55 Ali Imran ayat 26. 56 hadits abu Daud 1378 57 ra'd ayat 2 58 Surat Al antabul ayat 20 59 al jumuah ayat 10 60 +surat+at+taubah+ayat+24 61 Bergelimang dosa 62 al+insyirah+ayat+5 63 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 64 Al imran 65 Yunus 59 66 al+insyirah+ayat+6 67 Ali imran 104 68 pikun dan beruban 69 al baqarah ayat 198 70 quraisy ayat 2 71 dalil sumpah 72 sabar 73 Kisah nabi 74 an nahl ayat 14 75 haid 76 Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat 77 Hukum+tajwid+surah+al+an+am 78 al insyirah ayat 5 79 Almaidah+ayat+5 80 Menyeru 81 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+177 82 Q.S Al-Baqarah ayat 267 83 Al-Jaatsiyah ayat 13 84 Surat Al-Insyirah 85 cahaya 86 as shaf 4 87 QS. Al-Jaatsiyah AYAT 13 88 keuntungan 89 Hadist+ahmad+16245 90 Surat Yunus+40+tafsir+ 91 Kebencian 92 Musa 93 Bersikap tenang 94 surat al-imran ayat 103 95 Zina 96 Hadis tentang qord 97 Musibah 98 tauhid sifat 99 Surat+Luqman 100 al+baqarah+ayat+61

Hasil pencarian tentang Sholat+dan+sabar

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu...Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 5
habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan...Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian....Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 108
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat...Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.
dan shalat....dan shalat....Sabar artinya menahan diri terhadap hal-hal yang tidak disukai....Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dengan...sifat sabar dengan memberikan pertolongan dan taufiq-Nya, sehingga masalah-masalah sukar dan berat menjadi
-deskripsi"> Terhadap gangguan orang-orang musyrik, dan sabar melakukan hijrah agar dapat...Bisa juga sabar dalam arti yang lebih luas, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam...menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima taqdir Allah yang cukup pedih serta sabar dalam menerima...gangguan dan cobaan....kebaikan luput dari seseorang, maka hal itu tidak lain karena tidak ada kesabaran, kurang sungguh-sungguh dan
-deskripsi"> Baik sabar di atas ketaatan, sabar dalam meninggalkan yang haram, maupun...sabar terhadap musibah dengan tidak keluh kesah....Sabar karena mencari keridhaan Allah itulah sabar yang bermanfaat....sabar tersebut tidaklah terpuji dan sia-sia, nas’alullahas salaamah wal ‘aafiyah....

-deskripsi"> Dengan rukun, syarat, dan pelengkapnya lahir maupun batin.

-deskripsi"> Sabar ada tiga macam: sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah,...sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap taqdir Allah yang terasa pedih....Seorang hamba tidak berhak mendapat gelar sabar secara sempurna sampai terpenuhi ketiga macam sabar ini...Para nabi, Allah sebut sebagai orang-orang yang sabar karena mereka telah memenuhi ketiganya....Karena kesabaran dan kesalehan inilah, Allah masukkan dengan rahmat-Nya dan menjadikan mereka bersama
-deskripsi"> Yakni jadikanlah sabar dengan semua macamnya dan shalat sebagai penolongmu...Sabar itu ada beberapa macam, yaitu: 1) sabar dalam menjalankan keta'atan kepada Allah, 2) sabar dalam...menjauhi larangan Allah, dan 3) sabar terhadap taqdir Allah dengan tidak berkeluh-kesah....Karena hal tersebut (khusyu', rasa takut dan harap) menghendaki untuk mengerjakannya dengan lapang dada...dan senang.
-deskripsi"> Yakni sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan...dan sabar terhadap taqdir Allah yang menyakitkan....Keadaan mereka yang berada dalam sifat-sifat mulia, dari mulai sifat sabar, benar, taat dan suka berinfak..., namun tetap merasakan kekurangan sehingga mereka meminta ampunan kepada Allah di waktu sahur, dan hal
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan....Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
-deskripsi"> Maksud mereka mencacatkan Beliau dan menghinanya adalah agar mereka tetap...istiqamah di atas kebatilan dan menipu orang-orang yang kurang akal....Mereka mengira bahwa tauhid adalah kesesatan, dan bahwa syirk adalah petunjuk, oleh karenanya mereka...

-deskripsi"> Sabar di semua keadaan adalah terpuji selain pada keadaan ini, maka...dalam keadaan ini, sabar tersebut adalah sabar tercela, karena sabar untuk tetap di neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan...sabar menghadapi cobaan (dan mengerjakan salat) dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang...(sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar) artinya selalu melimpahkan pertolongan-Nya kepada
(Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian dan Dia telah mengetahui bahwa pada diri kalian ada kelemahan...(Maka jika ada) boleh dibaca yakun boleh dibaca takun (di antara kalian seratus orang yang sabar niscaya...mereka dapat mengalahkan dua ratus orang) daripada orang-orang kafir (dan jika di antara kalian ada...seribu orang yang sabar niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah) dengan kehendak-Nya...hendaknya kalian bersabar di dalam menghadapi mereka itu (Dan Allah beserta orang-orang yang sabar)
(Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan...Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
-deskripsi"> Terhadap menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan haraplah pahala...dan keridhaan Allah dengan kesabaranmu itu....para penyembahnya, keburukan dan para pelakunya....mereka, Beliau juga bersabar karena Allah dengan sabar yang sangat sempurna; Beliau sabar dalam menjalankan...perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah dan terhadap taqdir Allah yang pedih sehingga Beliau
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
(Dan bumi Allah itu adalah luas) maka hijrahlah ke negeri yang lain meninggalkan orang-orang kafir demi...(Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan) yang sabar di dalam menjalankan ketaatan...dan sabar di dalam menahan ujian yang menimpa diri mereka (pahala mereka tanpa batas) yakni tanpa memakai...neraca dan timbangan lagi.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu....Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh...ampunan dan pahala yang besar.
(Dan) ingatlah kisah (Ismail, Idris dan Zulkifli....Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 155
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,...jiwa dan buah-buahan....Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 46
Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi...gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah....Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar...dan orang yang mempunyai banyak kebaikan dan kesempurnaan jiwa.