Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 7 yusuf 8 Almaidah ayat 48 9 ali+imran+159 10 ayat tentang kepala madrasah 11 al furqan ayat 67 12 orang tua 13 dunia 14 al-maidah ayat 3 15 al-insyirah ayat 5 16 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 17 an-nur+ayat+36 18 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 19 al-baqarah ayat 168 20 hewan 21 Urusan 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 hujan 24 huud+40 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 Aman 27 Ibrahim ayat 7 28 ikhlas 29 Anjing 30 ali imran ayat 26 31 Al furqon ayat 67 32 surat Al furqan ayat 20 33 menghindari perkelahian 34 Bersyukur 35 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 36 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 37 al bayyinah ayat 8 38 lukman+ayat+15 39 surat al baqarah ayat 11 40 surat Al furqan ayat 9 41 ali imran ayat 185 42 Saba 13 43 AL+AHZAB+AYAT+70 44 QS.Al imran ayat 79 45 an nisa ayat 59 46 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 47 Al+hijr+ayat+48 48 al-maidah ayat 48 49 Surat al maidah ayat 48 50 An nahl ayat 120 51 Al+Anbiyâ+ayat+73 52 Surga 53 Menumbuhkan kebiasaan menegur 54 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 55 ar rum ayat 21 56 ibrahim 32 57 petunjuk 58 kemuliaan 59 Memohon ampun 60 al ahzab ayat 70 61 al baqarah ayat 261 62 mengharapkan pertemuan 63 besi 64 al an'am ayat 38 65 golongan 66 LUKMAN+AYAT+16 67 SURAT LUKMAN 68 al an am ayat 32 69 surat al baqarah ayat 219 70 Tadabbur asy syuara ayat 174 71 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 72 muhammad+ayat+23 73 nuh ayat 25 74 udara 75 Ayat menuntut ilmu 76 ali+imran+188 77 Surat Al-A’raf Ayat 26 78 Nafas 79 lisan 80 hewan ternak 81 an-nisa+ayat+29 82 al qadar ayat 1-5 83 wahai jiwa 84 LUKMAN+AYAT+17 85 olah raga 86 Beriman 87 menjaga diri 88 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 89 al maidah ayat 2 90 LUKMAN+AYAT+18 91 Ar Rahman ayat 33 92 Cobaan 93 Kitab sunan ibnu majah 94 al anfal ayat 63 95 mencintai iptek 96 bertakwa 97 MARYAM 98 Al imran 99 Surat annisa ayat 56 100 keamanan

Hasil pencarian tentang Syirik

Setiap dosa dapat diampuni kecuali dosa syirik, menyembah selain Allah dan menentang Rasulullah saw....Sebab, Allah memang bersifat pengampun kecuali terhadap dosa syirik....Dia akan mengampuni dosa selain syirik.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 48
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari...(syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi
Mereka berada di bawah pengaruh setan yang menjadikan perbuatan syirik itu indah dalam pandangan mata...Dan sebagian besar dari orang-orang yang syirik itu membenarkan setan."
sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya) dari perbuatan syirik
-deskripsi"> Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan
Yaitu ketika ia menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih dari syirik, dan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya
Katakanlah, "Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya") dari perbuatan syirik
Kami benar-benar mengetahui betapa sakit dan sesaknya hatimu akibat kata-kata syirik, ejekan dan hinaan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 82
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan yang jelas tentang akibat syirik.
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan yang jelas tentang akibat syirik.
pertobatan hamba-hamba-Nya yang taat, mengampuni--atas dasar kebaikan dan kasih sayang--semua dosa selain syirik
(Kecuali) lain halnya dengan (orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih") dari syirik
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 116
Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik
penduduk negeri ini adalah karena mereka merusak dan menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan syirik
azab itu (disebabkan kalian bersuka ria di muka bumi dengan tidak benar) yaitu melakukan perbuatan syirik
Mengapa Engkau menyalahkan dan mencelakakan kami karena perbuatan syirik mereka yang diwariskan kepada
Sebaliknya, siapa saja yang berbuat kejahatan, syirik dan kemaksiatan, lalu mati dalam keadaan musyrik
Tetapi, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai tiba di daratan, mereka pun segera kembali syirik.
Ia tak lain hanyalah seorang pemberi peringatan akan akibat perbuatan syirik mereka.
merasa aman dari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba, sedangkan mereka dalam keadaan kufur dan syirik
Tetapi, siapa saja yang tidak menaatiku dan berbuat syirik, maka Engkau Mahakuasa untuk memberinya petunjuk
Seandainya orang-orang yang menzalimi diri sendiri, dengan cara berbuat syirik, itu memiliki seluruh
bersaksi kepada Allah atas segala ucapanku dan saksikanlah bahwa sesungguhnya aku tidak mengidap penyakit syirik
Mereka itulah orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan suci dari perbuatan syirik
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 3
Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik).
Kalian tidak memiliki bukti apa-apa tentang pengakuan syirik, penghalalan dan pengharaman itu.
Penyayang.) pernyataan ini sebelum Nabi Ibrahim mengetahui, bahwa Allah swt. tidak mengampuni dosa syirik