Paling Sering Dicari

1 thursina 2 Ali Imran 67 3 al baqarah ayat 111 4 Ali imran ayat 67 5 an+nisa+ayat+59 6 An nisa ayat 125 7 al ankabut ayat 3 8 surah+al+baqarah+ayat+188 9 Muhammad 10 an nisa ayat 29 11 al ikhlas 12 ali imran 13 Yunus 14 Ar rahman 15 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 16 maryam 17 al imran ayat 104 18 al isra ayat 15 19 cinta 20 al ahqaf ayat 13 21 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 22 al Baqarah ayat 151 23 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 24 taubah ayat 31 25 Al imran 26 ali imran 200 27 AL-BAQARAH AYAT 148 28 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 29 Sedih 30 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 31 yunus+40 32 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 33 Ali Imran 159 34 an nisa ayat 146 35 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 36 an+nisa+ayat+58 37 An Nisa ayat 58 38 al baqarah ayat 153 39 al maidah ayat 3 40 Muslim 4969 41 Saba ayat 16 42 Al-Baqarah ayat 243 43 Al Hajj ayat 54 44 a. Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59! 45 al maidah ayat 8 46 yusuf 47 annisa ayat 58-59 48 Zakat 49 Langit bumi 50 surah al baqarah ayat 151 51 al maidah ayat 2 52 al-hajj ayat 54 53 surat an nisa ayat 58 54 surat ar rum 21 55 hadits akhlak 56 al baqarah ayat 30 57 Al maidah ayat 18 58 hadits tentang etika lingkungan 59 al-kautsar ayat 2 60 al baqarah ayat 10 61 al maidah ayat 1 62 Albaqarah ayat 151 63 al anfal ayat 27 64 QS. Ali Imran (3): 67 65 An-nisa+ayat+59 66 An nisa ayat 58-59 67 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 68 an nur ayat 9 69 Sabar 70 utang 71 al imran ayat 67 72 ar-rum ayat 21 73 berpikir 74 tafsir ayat 50 surat al an'am 75 ibrahim 76 Asy-syu'ara+ayat+8 77 al+baqarah+ayat+234 78 surat+al isra+ayat+32 79 ar rahman ayat 33 80 Putus asa 81 Tumbuhan 82 At tahrim ayat 6 83 al imron ayat 198 84 penciptaan 85 al baqarah ayat 42 86 an nahl ayat 97 87 al hujurat ayat 13 88 al ahzab ayat 59 89 ibrahim ayat 7 90 mengamati alam 91 Niat 92 al-mu'minun ayat 18 93 rasul 94 an nur ayat 2 95 Surat asyuaro ayat 214 96 Jujur 97 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 98 An-Nisa ayat 59 99 al+baqarah+ayat+275 100 sedekah

Hasil pencarian tentang Yunus+70

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ


70. (Bagi mereka) kesenangan (sementara) di dunia, kemudian kepada Kami-lah mereka kembali, kemudian Kami rasakan kepada mereka siksa yang berat, disebabkan kekafiran mereka.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
(Mengapa ketika kamu ditimpa musibah) yaitu di Uhud dengan gugurnya 70 orang di antara kamu (padahal...kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu) yakni di Badar dengan membunuh 70...orang dan menawan 70 di antara mereka (kamu berkata) dengan keheran-heranan ("Dari mana datangnya ini
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus
Yunus: 66) Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta’ala, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada
-deskripsi"> Sekitar 70 atau 100 orang, padahal sesungguhnya jumlah mereka 1.000 orang...sampai aku bertanya kepada seorang yang berada di sebelahku, “Apakah kamu melihat bahwa jumlah mereka 70