Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 al ahzab ayat 59 11 Al a'raaf 179 12 Al maidah ayat 90 13 qaaf 16 14 Al maidah ayat 2 15 Sedekah 16 Al-A’raaf 179 17 luqman 18 ali imran 190-191 19 Luqman ayat 20 20 QS.+Al-A’raaf+(7):179 21 al imran 190-191 22 Al Imran 190 23 surat Al-A'Raaf ayat 179 24 al hujurat ayat 13 25 Al-A’raaf (7):179 26 yusuf 27 al imran ayat 190-191 28 Az-Zukhruf ayat 32 29 rahmat 30 Adam 31 ali imran ayat 190-191 32 ali+imran+190+191 33 al baqarah ayat 22 34 al maidah ayat 1 35 Ali-imran ayat 190-191 36 AL-BAQARAH AYAT 30 37 al baqoroh ayat 188 38 al baqarah ayat 26 39 Al-Hujurat ayat 10 40 al qaaf ayat 16 41 ali imran ayat 159 42 surat al baqarah ayat 165 43 an-Nisa ayat 58 44 ali imran ayat 190 45 surat al araaf 179 46 surah+al+isra'+ayat+58 47 al isra ayat 32 48 makhluk berpasangan 49 Ali Imran+ayat+159+ 50 AL IMRAN 125 51 Al baqarah ayat 233 52 al baqarah ayat 165 53 Ali-Imran 54 Al-A'Raaf ayat 179 55 al+maidah ayat 90 56 At-Taubah ayat 105 57 menciptakan manusia 58 a'raaf 59 al baqarah ayat 195 60 ali imran 110 61 al-a'raf ayat 179 62 Al-A’raaf 63 al-Bayyinah ayat 5 64 Ali Imran 65 HR Muslim No.2817 66 qaaf ayat 50 67 Surat Al Baqarah ayat 247 68 al maidah ayat 8 69 Surat az-Zumar ayat 18 70 at tahrim ayat 6 71 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 72 Surat Al-An’am: 162 73 Q.S Al-Qashass ayat 84 74 berpasang pasangan 75 ali imran 190 191 76 al baqarah ayat 27 77 sabar 78 al-hujurat ayat 13 79 ali imran 103 80 Surat Fatir ayat 28 81 ayat kursi 82 surat al a'raaf ayat 179 83 ali imran 191 84 Surat Al-Baqarah ayat 176 85 al hasyr ayat 7 86 al+qasas+ayat+50 87 al imran ayat 130 88 al baqarah ayat 275 89 eksistensi alam 90 Hadits Abu Daud Nomor 3254 91 al-maidah ayat ke-90 92 ayat dan terjemah QS. Al-A’raaf (7):179 93 at-taubah+ayat+18 94 Al imran 95 Iman 96 Kami mudahkan alqur'an 97 QS. Qaaf (50) : 16 98 al-Isra ayat 34 99 manusia dari tanah kembali kepada tanah 100 al baqarah ayat 83

Hasil pencarian tentang Zikir

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 41
Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.)
Aku tidak mampu menguasai mereka, karena jiwa mereka penuh dengan zikir menyebut asma-Mu.
Tempatkanlah zikir itu di waktu pagi dan sore, agar kamu memulai dan mengakhiri harimu dengan mengingat
Padahal mereka sendiri tidak percaya dengan zikir kepada Allah yang melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka
Perbanyaklah zikir kalian dengan tegar dan sabar....seseorang yang berada dalam suatu peperangan, tidak dibenarkan lalai sedetik pun dalam mengingat Allah (zikir
(Siapa membawa amal yang baik) yakni zikir laa ilaaha illallaah/tidak ada tuhan selain Allah (maka baginya
Karena, zikir dengan menyebut nama Allah akan dapat memantapkan dan menenangkan hati.
tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi siapa yang hendak mengumandangkan zikir
Berlapang-lapanglah) berluas-luaslah (dalam majelis") yaitu majelis tempat Nabi saw. berada, dan majelis zikir
Pembicaraan selanjutnya mengenai cahaya Allah, zikir di masjid, perbuatan orang-orang kafir dan ihwal