Paling Sering Dicari

1 SURAT+SABA+AYAT+28 2 al hujurat ayat 13 3 surat al- baqarah ayat 180 4 ali imran 31 5 al maidah ayat 3 6 Orang tua 7 Al baqarah ayat 23 8 al maidah ayat 6 9 Semua yg ada di bumi hanya mikik allah 10 khamar 11 Sedekah 12 Melahirkan 13 Al Hasyr ayat 7 14 al-baqarah+ayat+2 15 Akhlak 16 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 17 ali+imran+190 18 Isi+kandungan+ayat+19 19 ali imran 102 20 an nisa ayat 29 21 Yunus 57 22 al+quran+hadis+sebagai+pedoman+hidup 23 al maidah ayat 2 24 kelahiran 25 Hadis tentang kelautan 26 Surat Al-A'raf Ayat 31 27 membaca 28 at taubah ayat 30 29 Al hajj ayat 18 30 al+zalzalah+ayat+7-8 31 Akhlak jus 12 32 An nisa ayat 19 33 An Nisa ayat 35 34 Allah 35 Sholat 36 menghargai pendapat 37 At taubah ayat 60 38 Muhammad 39 al mulk ayat 2 40 ali imran ayat 159 41 ali+imran+191 42 Al+kahfi+ayat+7 43 Hadits surat annisa 44 Takwa 45 ali imran 104 46 ibrahim 7 47 zakat 48 Al isra ayat 23 49 ali imran 13 50 al imran 51 Hamil 52 Munafik 53 qaaf 16 54 Berbakti kepada orang tua 55 an nisa ayat 59 56 surat ad-dhuha ayat 8 57 Menggunakan akal 58 Al ikhlas 59 hadits tentang shalat 60 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 61 Pemuda 62 Hidup bersih dan sehat 63 al insyirah ayat 7 64 Al-Baqarah ayat 26 65 surat+ayat+al-baqarah+130 66 ar rum ayat 21 67 saba 28 68 MERUGI 69 Ayat 58 ayat 11 70 Murtad 71 saba ayat 13 72 al+maidah+ayat+90 73 Hadis tentang nikah 74 sabar 75 al+kahfi+ayat+2 76 at thalaq ayat 1 77 al-baqarah ayat 2 78 Niat 79 tidur 80 Al a'raf ayat 11 81 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 82 sad ayat 26 83 al-ahzab ayat 21 84 Ali imran 42 85 Ar Rahman 29 86 an nisa ayat 11 87 al luqman ayat 7 88 Al Maidah ayat 9 89 al+baqoroh+ayat+109 90 Bunuh 91 al maidah ayat 48 92 Al Baqarah ayat 62 93 yusuf 94 al baqarah ayat 229 95 at taubah ayat 103 96 mimpi 97 At-Taubah ayat 24 98 dunia 99 al baqarah ayat 4 100 al ankabut ayat 3

Hasil pencarian tentang Zikir

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 41
Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.)
Aku tidak mampu menguasai mereka, karena jiwa mereka penuh dengan zikir menyebut asma-Mu.
Tempatkanlah zikir itu di waktu pagi dan sore, agar kamu memulai dan mengakhiri harimu dengan mengingat
Padahal mereka sendiri tidak percaya dengan zikir kepada Allah yang melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka
Perbanyaklah zikir kalian dengan tegar dan sabar....seseorang yang berada dalam suatu peperangan, tidak dibenarkan lalai sedetik pun dalam mengingat Allah (zikir
(Siapa membawa amal yang baik) yakni zikir laa ilaaha illallaah/tidak ada tuhan selain Allah (maka baginya
Karena, zikir dengan menyebut nama Allah akan dapat memantapkan dan menenangkan hati.
tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi siapa yang hendak mengumandangkan zikir
Berlapang-lapanglah) berluas-luaslah (dalam majelis") yaitu majelis tempat Nabi saw. berada, dan majelis zikir
Pembicaraan selanjutnya mengenai cahaya Allah, zikir di masjid, perbuatan orang-orang kafir dan ihwal