Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 sabar 5 puasa 6 Ayat tentang materi dan perubahannya 7 Mahluk 8 Makhluk proses kehidupan 9 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 10 Makhluk & Proses Kehidupan 11 at talaq ayat 4 12 Ayat tentang gaya dan energi 13 Hadits tentang jual beli barter 14 al baqarah ayat 187 15 al ikhlas 16 an-nisa ayat 29 17 an nur ayat 24 18 Santun 19 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 20 an nisa ayat 24 21 Perubahan Fisika 22 Al An’am ayat 83 23 an nahl ayat 90 24 Surat ar ra'du ayat 11 25 al maidah ayat 6 26 ar rahman 27 Surat Al-Anbiya Ayat 30 28 Hadis tentang produksi 29 Ilmu 30 Gunung 31 alhadid+ayat+7 32 al rahman 33 +kandungan+dari+malaikat+mikail 34 Surat yasin 35 Hadits Muslim Nomor 2855 36 al mulk ayat 3 37 Yusuf 38 al baqarah ayat 30 39 Bumi dan Alam semesta 40 ali imran 41 Hadits Ahmad 42 Surat+ahQaf+Ayat+15 43 Muntaha 44 hukum+tajwid+luqman+ayat+33 45 al+maidah+ayat+1 46 Hadits Ahmad Nomor 15455 47 al baqarah ayat 168 48 al maidah ayat 2 49 an nisa ayat 4 50 an nisa ayat 29 51 surah al-lahab 52 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 53 ali imran 159 54 Hadits Muslim Nomor 5318 55 Manusia 56 Al hijr 57 mahluk & proses kehidupan 58 hujan 59 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 60 Ikhlas 61 akhlak 62 ALI IMRAN 126 63 ali imran 7 64 yunus 65 an nisa ayat 3 66 surat yunus 67 al maidah ayat 1 68 zina 69 Sedekah 70 al baqarah ayat 2 71 Hadist cinta 72 Tumbuhan 73 hukum 74 surat+an+nisa+ayat+35 75 MARYAM 76 az zumar ayat 53 77 Al+baqarah+ayat+283 78 Hadist sembelih 79 an nisa ayat 153 80 ali+imran+ayat+191 81 surat as syam 82 menuntut ilmu 83 AL IMRON AYAT 104 84 yasin ayat 2 85 azab kubur 86 al+maidah+ayat+5 87 Surat Al-Mu’minun Ayat 50 88 yunus ayat 106 89 Prasangka 90 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Basyar, telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad dari ayahnya, dari Umar bin Abi Salamah, dari Ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bers 91 al-Maidah ayat 5 92 Bulan 93 Rahbaniyyah 94 al a'raf ayat 56 95 ali imran 144 96 Al-Anam+ayat+140 97 berfikir kritis 98 qaaf 37 99 Hadis muslim no 2202 100 Yunus ayat 91

Hasil pencarian tentang ali+imran+191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ


191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama