Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 at taubah ayat 71 11 ali+imran+159 12 surat yunus ayat 99 13 yunus ayat 99 14 Al Hujurat ayat 13 15 saba' 46 16 ali imran 17 saba ayat 46 18 YUNUS 19 kebebasan 20 Ali imran 14 21 ibrahim 7 22 surat al baqarah ayat 256 23 ilmu pengetahuan 24 Surah+An+Nisa+Ayat+26 25 as saba 46 26 Qs. Attin ayat 4 27 saba 28 ali imran 191 29 al maidah ayat 2 30 Berpikir 31 al-hajj ayat 41 32 an nisa ayat 1 33 SABA+46 34 Surah al- baqarah ayat 36 35 Al ikhlas 36 jual beli 37 Anisa ayat 118 38 al mujadalah ayat 11 39 Anisa+ayat+118 40 pemimpin 41 al imran ayat 159 42 al hajj ayat 41 43 surat al baqarah ayat 36 44 al-baqarah ayat 256 45 ibrahim 46 Surah Ali Imran 214 47 Ar rahman 48 al baqarah ayat 170 49 Al Furqan ayat 74 50 ali imran 103 51 al-baqarah ayat 36 52 maryam 53 surat saba ayat 46 54 kebebasan musyawarah 55 Surat Ibrahim ayat 7 56 Syirik 57 Sabar 58 An Nahl ayat 5 59 An+Nahl+ayat+6 60 rezeki 61 an najm ayat 39-42 62 QS. Al-Hajj ayat 41 63 ali imran 31 64 surat at taubah ayat 71 65 Surat Al hajj ayat 41 66 surat saba' ayat 46 67 ali imran 12 68 kurban 69 Arab 70 Ali Imran ayat 19 71 al baqarah ayat 3 72 Ali Imran 185 73 al mujadilah ayat 11 74 Perang badar 75 Menuntut ilmu 76 al-imran ayat 159 77 al bayyinah ayat 8 78 Al+ahzab+ayat+18 79 al ankabut ayat 26 80 al baqarah ayat 233 81 matahari 82 surah al-Baqarah ayat 30 83 at taubah ayat 122 84 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 85 surat+al+baqarah+ayat+256 86 al kafirun ayat 6 87 kedudukan wanita 88 ar rum ayat 39 89 At Taubah ayat 31 90 ar rum ayat 21 91 Hadits Ahmad Nomor 17398 92 surat+al baqarah ayat 36 93 Al+Baqarah+ayat+260 94 manusia 95 luqman 17 96 Al ahzab ayat 36 97 ali imran 13 98 qs yunus 99 99 luqman 14 100 saba' ayat 46

Hasil pencarian tentang a'raaf

(Dan orang-orang yang di atas Al-A`raaf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka) penduduk neraka (yang...selalu kamu sombongkan itu.") yaitu kepongahanmu tidak mau beriman, kemudian orang-orang yang di atas Al-A`...raaf bertanya kepada penghuni neraka seraya memberi isyarat kepada orang-orang Islam yang lemah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan apabila pandangan mereka dialihkan) yakni Ashhaabul A`raaf itu (ke arah) ke sebelah (penghuni neraka
) penghalang; menurut suatu pendapat batas itu berupa tembok vang diberi nama Al-A'raaf (di atas Al-A`...raaf itu) yakni nama tembok surga (ada orang-orang) yang amat tampan dan amat buruk rupanya, rupa mereka...orang-orang yang beriman dan berbadan hitam bagi orang-orang kafir, oleh sebab orang-orang yang di atas Al-A`...raaf itu dapat langsung melihat kedua golongan itu mengingat mereka berada di tempat yang tinggi.
tulang-belulang, apakah sesungguhnya kita) kedua huruf Hamzah pada ketiga tempat yang disebutkan di atas, yaitu A-innaka..., A-idzaa dan A-innaa boleh dibaca Tahqiq dan boleh pula dibaca Tas-hil (benar-benar akan dibangkitkan
lafal A-idzaa dan A-innaa dapat pula dibaca Tas-hil, sehingga bacaannya menjadi Ayidzaa dan Ayinnaa.
Dan tuturkanlah kepada orang-orang kafir, wahai Muhammad, kisah Ibrâhîm a. s.
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
Maka tatkala ahIi-ahli sihir datang, mereka pun bertanya kepada Firaun, "Apakah sungguh-sungguh) lafal A-inna...dapat dibaca secara Tahqiq dan Tas-hil; kalau dibaca Tahqiq bacaannya menjadi A-inna dan kalau dibaca
ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku telah menciptakan seorang manusia, yaitu Adam a.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 28
Dan (lbrahim a. s.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 192
mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiripun berhala-berha]a
(Mereka bertanya) setelah menghadirkan Ibrahim, ("Apakah kamu) dapat dibaca A'anta dan A-anta (yang melakukan
Kabilah 'Ad telah mendustakan Hûd a. s., rasul mereka.
Maryam menunjuk anaknya, 'Isâ a. s., supaya mereka berbicara langsung kepadanya.
(Dan mereka berkata, "Apakah sesungguhnya kami) lafal A-innaa dapat pula dibaca Ayinnaa (harus meninggalkan
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya.
Alquran (hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk) artinya ucapkanlah a`
sebagai Haal atau kata keterangan keadaan bagi Fa'il atau subjek yang terkandung di dalam lafal Jaa-a.
Maka disebutlah kisah tentang pertemuan Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun yang membangkang; kisah Ibrâhîm a....s., bapak para nabi; kisah Nûh a. s. bersama kaumnya; kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih...a. s. dengan kabilah Tsamûd; kisah Lûth a. s. yang, dalam surat ini, dipaparkan secara lebih panjang;...dan kisah Syu'aib a. s. tatkala menghadapi penduduk Aykah.
Pada kisah Nabi Nûh a. s. itu benar-benar terdapat pelajaran.
Dari itu, utuslah Jibril a. s. kepada Hârûn, saudaraku, untuk membantuku mengemban tugas ini.
kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan) lafal Aswa-a
Sehubungan dengan kedua huruf hamzah pada dua tempat dalam ayat ini, yaitu a-idzaa dan a-innaa dengan...Akan tetapi menurut suatu qiraat, pada tempat yang pertama memakai huruf istifham sehingga menjadi a-idzaa...menurut qiraat yang lainnya lagi dibaca secara kebalikannya sehingga menjadi idzaa kunnaa turaaban a-innaa
(Al-A`raf 115) ("Lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan.")
Kemudian Ibrâhîm a. s. memanjatkan doa, "Ya Tuhanku, anugerahilah kesempurnaan ilmu dan amal kepadaku
Ketika tengah memeriksa balatentara dari bangsa burung, Sulaymân a. s. tidak mendapatkan burung Hudhud
(Manakala datang kepada suatu umat) lafal Jaa-a Ummatan dapat dibaca Jaa-a ummatan yakni dengan mentashhilkan
Kisah Nabi Nûh a. s., dalam surat ini, dijelaskan dengan lebih rinci dibanding paparan sebelumnya dalam...Setelah kisah Nûh a. s., dipaparkan pula kisah Nabi Hûd a. s. dan kaumnya, 'Ad, disertai penjelasan mengenai...Setelah itu, dengan alur yang hampir sama, dipaparkan juga kisah para Nabi lainnya: Shâlih a. s. dengan...kaum Tsamûd, Ibrâhîm a. s, Lûth a. s., dan Syu'ayb a. s.
di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin) menjadi panutan dalam hal kebaikan; lafal A-immatan
Ibrâhîm a. s. sama sekali bukan penganut agama orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani.