Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 al ahzab ayat 59 11 Al a'raaf 179 12 Luqman ayat 20 13 ali imran 190-191 14 Al-A’raaf 179 15 Sedekah 16 Al maidah ayat 2 17 qaaf 16 18 Al maidah ayat 90 19 luqman 20 al imran ayat 190-191 21 Al-A’raaf (7):179 22 QS.+Al-A’raaf+(7):179 23 al imran 190-191 24 yusuf 25 al hujurat ayat 13 26 Al Imran 190 27 surat Al-A'Raaf ayat 179 28 Az-Zukhruf ayat 32 29 Adam 30 al baqarah ayat 26 31 ali imran ayat 159 32 al baqarah ayat 22 33 rahmat 34 al qaaf ayat 16 35 Al-Hujurat ayat 10 36 AL-BAQARAH AYAT 30 37 al maidah ayat 1 38 ali+imran+190+191 39 an-Nisa ayat 58 40 al baqoroh ayat 188 41 Ali-imran ayat 190-191 42 ali imran ayat 190-191 43 surat al baqarah ayat 165 44 at tahrim ayat 6 45 al baqarah ayat 195 46 al isra ayat 32 47 ali imran 190 191 48 Luqman+33 49 Surat Fatir ayat 28 50 menciptakan manusia 51 qaaf ayat 50 52 al+qasas+ayat+50 53 al-a'raf ayat 179 54 makhluk berpasangan 55 al-Bayyinah ayat 5 56 sabar 57 al imran ayat 130 58 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 59 Ali Imran 60 ali imran 103 61 Al baqarah ayat 233 62 ayat kursi 63 ali imran 110 64 al-hujurat ayat 13 65 Al-A’raaf 66 ali imran 191 67 Surat Al Baqarah ayat 247 68 al maidah ayat 8 69 al hasyr ayat 7 70 surat al araaf 179 71 Surat az-Zumar ayat 18 72 doa nabi adam 73 Al-A'Raaf ayat 179 74 At-Taubah ayat 105 75 ali imran ayat 190 76 al baqarah ayat 275 77 Ali-Imran 78 AL IMRAN 125 79 Q.S Al-Qashass ayat 84 80 surah+al+isra'+ayat+58 81 surat al a'raaf ayat 179 82 al baqarah ayat 165 83 berpasang pasangan 84 Ali Imran+ayat+159+ 85 al+maidah ayat 90 86 a'raaf 87 al baqarah ayat 27 88 Surat Al-An’am: 162 89 al+baqarah+ayat+168 90 al-maidah ayat 90 91 surah Al-An'am ayat 99 92 gelombang suara 93 muhammad 94 al-Isra ayat 34 95 Surat Yasin 96 al faathir ayat 53 97 at-taubah+ayat+71 98 Surat+alkahfi+86 99 at takasur ayat 6 100 ali+imran+ayat+190

Hasil pencarian tentang anjing

Keadaannya yang selalu berada dalam gundah gulana dan sibuk mengejar hawa nafsu duniawi, persis seperti anjing...ini kepada kaummu, agar mereka berfikir dan beriman." (1) Ayat ini mengutarakan suatu fenomena bahwa anjing...Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa anjing tidak memiliki kelenjar keringat di kaki yang cukup, yang berguna...Karena itulah, untuk membantu mengatur suhu badan, anjing selalu menjulurkan lidah....Sebab, dengan cara membuka mulut yang bisa dilakukan dengan menjulurkan lidah, anjing dapat bernafas
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bintang besar yang disebut Syi'râ (Sirius). (1) Sirius adalah bintang paling terang pada gugusan "Bintang Anjing...sekitat 18 derajat sebelah selatan garis tengah langit dan dikenal juga dengan nama Dog Star (Bintang Anjing...Dalam bahasa Hiroglif (bahasa Mesir kuno, yaitu pada zaman Fir'aun) ditemukan gambar anjing yang melambangkan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 18
mereka itu bangun, padahal mereka tidur; Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 176
tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing
Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan kiri) supaya daging mereka tidak dimakan oleh tanah (sedangkan anjing...kaki depannya (di muka pintu gua) ke luar mulut gua itu, dan apabila mereka membalikkan badannya, maka anjing
(Maka perumpamaannya) ciri khasnya (seperti anjing jika kamu menghalaunya) mengusir dan menghardiknya...membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga) sedangkan sifat seperti itu tidak terdapat pada hewan-hewan selain anjing
Kami jadikan mereka orang-orang yang jauh dari rahmat Allah dan terusir seperti anjing.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 22
adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan: "(jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam adalah anjing
Dan anjing yang menemani mereka juga tertidur sambil menjulurkan kedua kakinya keluar gua, seolah-olah
enak-enak atau yang halal (dan) hasil buruan (dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajar) seperti anjing