Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Jihad 4 Ali imran 159 5 Akhlak 6 Zakat 7 iblis 8 al hujurat ayat 13 9 al maidah ayat 1 10 zina 11 kejadian manusia 12 Sabar 13 Menuntut ilmu 14 ali imran 104 15 Sedekah 16 nikah 17 al maidah ayat 2 18 riba 19 Iman 20 At Taubah ayat 36 21 Ali Imran ayat 159 22 jujur 23 an-Nahl ayat 125 24 waktu 25 jual beli 26 AL HUJURAT AYAT 10 27 an nisa ayat 58 28 al jaatsiyah ayat 13 29 luqman 13 30 QS. Ali Imran (3): 67 31 luqman 32 Pasar modal 33 masjid 34 Ibrahim 42 35 luqman 34 36 ali imran 37 akal 38 al imran 39 AL IKHLAS 40 al mujadalah ayat 11 41 al isra ayat 23 42 Ibrahim 7 43 Adz-Dzariyat ayat 56 44 an nisa ayat 29 45 luqman+ayat+14 46 kafir 47 Utang 48 Perang 49 surat Yunus ayat 57 50 yunus 41 51 ali+imran+105 52 al- Baqarah ayat 195 53 An-Nisa+ayat+8+ 54 Memaafkan 55 ikhlas 56 ikan 57 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 58 Rukun Maqam 59 Al-A’raf+ayat+129 60 Puasa 61 Agama 62 Ziarah kubur 63 Takdir 64 Khalifah 65 an nahl ayat 125 66 Lingkungan pendidikan Islam 67 al baqarah ayat 2 68 maha lembut 69 anggota badan tanggu 70 Hutang 71 Taubat 72 ali imran 97 73 jual beli dan riba 74 AN-NUR ayat 37 75 yusuf 76 muslim, bab pakaian (2125) 77 al hijr 41 78 q.s An- nisaa ayat 59 79 kurma 80 Musnad Ahmad 5364 81 Ali imran 28 82 At-thaha ayat 77 83 Dalil kitab taurat 84 Al maidah ayat 8 85 Saba 13 86 Al baqarah ayat 21 87 serendah-rendahnya syirik 88 sholat 89 Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melihat wujud asli malaikat Jibril, ia mempunyai 600 sayap 90 gigi 91 Al maidah ayat 90 92 Anda nisa 32 93 Al ankabut ayat 45 94 ali imran 200 95 aurat 96 hud ayat 13 97 ibrahim 32-33 98 Rasulullah saw. bersabda: Tahukah kalian siapa orang yang muflis (bangkrut)?, jawab mereka; orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Rasul bersabda: Sesungguhnya orang yang muflis dari ummatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) s 99 Allah 100 pemimpin

Hasil pencarian tentang ciri+ciri+nabi

Mereka yang memiliki ciri-ciri seperti itu akan memperoleh semua kebaikan dan akan menerimanya di hari
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(dan menghalang-halangi) manusia (dari jalan Allah) artinya dari agama Islam dengan menyembunyikan ciri-ciri...Nabi Muhammad saw.; maksudnya ialah orang-orang Yahudi (maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya
Kenapakah kamu mengingkari ayat-ayat Allah) maksudnya kitab mereka yang memuat sifat-sifat dan ciri-ciri
Mereka beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu seperti...Dan ciri-ciri mereka adalah percaya dengan teguh akan datangnya hari kiamat, yaitu hari hisab, pembalasan
batil) yakni dengan mengubah-ubah dan memalsukan isi Kitab kalian (dan kamu sembunyikan kebenaran) ciri-ciri
yang batil) yang kamu ada-adakan (dan) jangan pula (kalian sembunyikan yang hak itu) berupa sifat dan ciri-ciri
manusia (apa-apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk) seperti ayat rajam dan tentang ciri-ciri...Nabi Muhammad saw.
Mereka yang memiliki ciri-ciri seperti itu--sebagai telah disebutkan sebelumnya--adalah para hamba Allah
Mereka yang mempunyai ciri-ciri sifat sebagaimana disebutkan adalah golongan yang telah dipersiapkan
berkata kepada Mûsâ dengan ragu atas perintah penyembelihan sapi ini, "Mohonkan Tuhanmu agar menerangkan ciri-ciri
maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri
Orang-orang munafik itu mempunyai ciri lahir dan ciri batin....Sedang yang kedua, ciri batin, tampak pada sedikitnya berzikir kepada Allah.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir) kepada Allah (dan berlaku aniaya) kepada nabi-Nya dengan menyembunyikan...ciri-cirinya itu (maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan
Di samping itu, Kami telah menerangkan kepada kalian ciri-ciri pekerjaan yang mereka lakukan dan hal-hal
dikehendaki-Nya, lalu memberi petunjuk apa yang telah diciptakan-Nya(1). (1) Setiap makhluk memiliki ciri-ciri
Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
Alkitab mengenalnya) Muhammad (sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri) karena disebutkan ciri-cirinya...(Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran) maksudnya ciri-cirinya itu (padahal
Alkitab) artinya membelokkannya dari bacaan yang diturunkan kepada yang telah mereka ubah, seperti ciri-ciri...Nabi saw. dsb....menjadikannya sebagai Tuhan dan tatkala sebagian kaum muslimin meminta agar dibolehkan bersujud kepada Nabi
Orang-orang yang mempunyai derajat tinggi di surga--nabi-nabi dan orang-orang yang amat teguh kepercayaannya...kepada kebenaran Rasul--menyeru penghuni neraka yang mereka kenali lewat ciri-cirinya dengan mencela
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah berupa Alkitab) yakni yang memuat ciri-ciri...Nabi Muhammad saw. dan yang dituju oleh ayat ini ialah orang-orang Yahudi (dan menjualnya dengan harga
awang-awang kecuali diciptakan oleh Allah dengan berkelompok-kelompok seperti kalian, lalu Dia beri ciri...bangsa-bangsa lain untuk diadili(1). (1) Makhluk hidup dikelompokkan menurut keluarga-keluarga yang mempunyai ciri-ciri
(Mereka ubah perkataan-perkataan)yang terdapat dalam Taurat berupa sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad...(Dan selalulah kamu) perkataan ditujukan kepada Nabi saw.
pada firman berikutnya (sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tanda) berikut ciri-ciri
Mereka kemudian mencari sapi yang memiliki ciri-ciri itu untuk disembelih.
Kami berikan kitab kepadanya mereka mengenalnya) artinya mengenal Muhammad dengan sifat-sifat atau ciri-cirinya
dari kesesatan (dan cahaya) untuk menjelaskan hukum-hukum (yang diambil untuk memutuskan hukum oleh nabi-nabi...(Maka janganlah kamu takut akan manusia) hai orang-orang Yahudi dalam menyingkapkan sifat-sifat dan ciri-ciri
Sebabnya tidak lain karena ia merupakan kiblat Nabi Ibrahim dan lebih menggugah untuk masuk Islamnya...disangsikan lagi (dari Tuhan mereka) karena di dalam kitab-kitab suci mereka dinyatakan bahwa di antara ciri-ciri...Nabi saw. ialah terjadinya pemindahan kiblat di masanya.
atau mereka tidak mengetahui-Nya dengan pengetahuan yang semestinya (di kala mereka mengatakan) kepada Nabi...saw., yaitu sewaktu mereka mendebat Nabi saw. dalam masalah Alquran ("Allah tidak menurunkan sesuatu...sembunyikan sebagian besarnya) sebagian besar dari apa yang terdapat di dalam kandungannya, seperti mengenai ciri-ciri...Nabi Muhammad saw.
orang-orang beriman, mereka mengatakan, "Kami pun telah beriman") bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi...artinya tentang hal-hal yang telah diberitahukan Allah kepadamu dalam Taurat mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri
janganlah kalian tukar (ayat-ayat-Ku) yang terdapat dalam Kitab Suci kalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri