Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 ibrahim 3 AN NISA AYAT 3 4 ali imran 110 5 wasiat 6 kiamat 7 niat 8 Hutang 9 An Naml ayat 6 10 ali imran ayat 19 11 riba 12 An nisa ayat 29 13 Ayat Alquran tentang filsafat 14 Ali imran 130 15 an nisa ayat 4 16 al hujurat ayat 6 17 Berangsur 18 Dalam kubur berputus asa 19 Al-Maidah ayat 2 20 surat at tahrim ayat 6 21 nikah 22 Takwa 23 al+Ali-Imran: 190 24 Sedekah 25 ibrahim ayat 7 26 an nur ayat 32 27 ibadah 28 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 29 al baqarah ayat 30 30 surah fatir ayat 34 31 al imran 32 ali imran 159 33 ali+imran+134 34 Al-Mu'minun Ayat 19 35 Ibrahim ayat 24 36 SURAT AL KAFIRUN 37 AL MAIDAH AYAT 5 38 Az Zukhruf ayat 4 39 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 40 ali imran 103 41 Zaitun 42 Al anfal ayat 9 43 surat al kahfi ayat 110 44 Al+Maidah+ayat+101 45 An nisa ayat 1 46 banjir 47 zakat 48 Makna surat al baqarah ayat 234 49 Sajian+nenek moyang 50 Puasa 51 sungai 52 luqman ayat 13 53 berat 54 Annajm ayat 39 55 Al-Mutaffifin+ayat+2 56 tulisan assalamualaikum arab 57 gunung meletus 58 al baqarah ayat 20 59 Jiwa 60 al+baqarah+ayat+261 61 An Nuur ayat 35 62 tenggelam+bumi 63 An-Nisa Ayat 9 64 an-nahl ayat 90 65 as syura ayat 38 66 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 67 Annisa ayat 1 68 an nisa ayat 7 69 al maidah ayat 8 70 Babi 71 Hidangan 72 al maidah ayat 1 73 az zumar ayat 3 74 Al Baqarah ayat 275 75 Ibrahim 35 76 al imran 192 77 an nahl ayat 90 78 ali imran ayat 77 79 Fathir ayat 31 80 Ibnu katsir 81 Sajian 82 Haji 83 yasin+ayat+30-38 84 At Taubah ayat 105 85 Ikan 86 ilmu 87 Kedengkian 88 surat ar rum ayat 21 89 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 90 al an'am ayat 165 91 ali imran 104 92 anak berkebutuhan khusus 93 Sapi 94 Tidak membeda-bedakan 95 Al-Baqarah ayat 233 96 waris 97 at tauriq ayat 3 98 Iman 99 Membela diri sesudah teraniaya 100 Munafik

Hasil pencarian tentang maaf

hukuman Hadd; lafal ayat ini merupakan 'Athful Ba'dh 'Alal Kull (dan apabila mereka marah mereka memberi maaf...) maksudnya, mereka selalu bersikap maaf.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kemudian, dengan berbohong, mereka meminta maaf atas ketidak-ikutsertaan mereka....Mereka bersumpah kepada kalian agar kalian berkenan menerima permohonan maaf mereka.
Mereka kemudian menghadap kepadanya seraya meminta maaf atas apa yang telah mereka perbuat dahulu....Sebab mereka, seperti terungkap dalam pernyataan permohonan maaf itu, adalah orang-orang yang berdosa
berguna) dapat dibaca Yanfa'u atau Tanfa'u (bagi orang-orang zalim permintaan maafnya) yakni permintaan maaf...mereka seandainya mereka meminta maaf (dan bagi merekalah laknat) yaitu dijauhkan dari rahmat Allah
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 34
atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar (dari
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf
kepada orang-orang yang kafir) untuk mengemukakan alasannya (dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf...) artinya mereka tidak diperkenankan untuk minta maaf kepada Allah swt.
Ya'qûb pun berkata, "Aku akan selalu meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa kalian.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Janganlah kalian meminta maaf dengan mengemukakan alasan-alasan palsu....Maka, apabila Kami memberi maaf kepada sekelompok dari kalian yang bertobat dan beriman yang disebabkan
Suatu hari ketika permohonan maaf orang-orang zalim atas keteledoran mereka tidak berguna lagi.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 84
diizinkan kepada orang-orang yang kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) mereka dibolehkan meminta maaf
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 178
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf...) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 66
Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.
mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh") ditangguhkan supaya mereka dapat bertobat atau meminta maaf
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 155
sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf
kalian, Allah pasti akan melimpahkan pahala karena kalian beretika dengan etika ketuhanan, yaitu memberi maaf
mereka dari siksa api neraka, dan mereka pun tidak diminta untuk memohon perkenan Tuhan dengan meminta maaf
(Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah) seraya memberi maaf (supaya Rasulullah memberikan ampunan
Dengan meminta maaf setelah melahirkan bayinya, ia berkata, "Aku melahirkan bayi permpuan."
menanyakan Tuhannya, "Ya Tuhan, mengapa Kau buat aku lupa akan alasan-alasanku dan tidak mampu memohon maaf
penderitaan yang mereka terima di jalan keimanan, mengutamakan amal saleh, membalas kejahatan dengan memberi maaf
persahabatanku denganmu, atau dengan kata lain, perlakukanlah aku di dalam berteman denganmu dengan penuh maaf
karena perbuatan mereka) disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh para penumpangnya (atau Dia memberi maaf
Maka pada hari manusia dibangkitkan, permohonan maaf orang-orang kafir atas keingkaran dan pendustaan
baik) atau ucapan yang manis dan penolakan secara lemah lembut terhadap si peminta (serta pemberian maaf
kedustaan mereka dalam mengajukan alasan (maka berpalinglah kamu dari mereka) dengan memberi mereka maaf
Sebelum menjawab pertanyaan Allah, Nabi Musa terlebih dahulu memohon maaf kepada-Nya, hal ini dia lakukan
mereka terhadap agama dan ejekan mereka kepada Allah dan ayat- ayat-Nya, mereka akan beralasan meminta maaf
Dengan keadaan seperti ini, kamu adalah pihak yang kuat yang pantas untuk memberi maaf.