Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 Al+hujurat+ayat+13 7 tentang kurban 8 ali imran 103 9 angin 10 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 11 al mujadalah ayat 11 12 an nisa ayat 29 13 surah al baqarah ayat 2 14 zakat 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 al qalam ayat 4 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 Al Baqarah ayat 285 19 al hujurat ayat 13 20 al maidah ayat 8 21 Sedekah 22 at tahrim ayat 6 23 luqman ayat 12 24 saba 15 25 talak 26 an nisa ayat 59 27 al baqarah ayat 177 28 al hajj ayat 7 29 maryam 30 ali imran 190 31 ali imran 32 ali imran 159 33 Al hujurat ayat 9 34 Ibrahim Ayat 7 35 hawa 36 Yusuf 87 37 kafir 38 Al baqarah ayat 30 39 Alat pembelajaran 40 Terbit 41 surat+38+ayat+72 42 surat+at+tagabun+ayat+1 43 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 44 ali imran 104 45 al ikhlas 46 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 47 beriman kepada allah 48 al baqarah ayat 285 49 miskin 50 at taubah ayat 60 51 al-hujurat ayat 9 dan 10 52 al-a'raaf+7 53 Al baqarah ayat 229 54 Al ahzab ayat 21 55 al anfal ayat 60 56 Cahaya Allah 57 Muslim itu bersaudara 58 Luqman 59 upah 60 Pendidikan islam sebelum menikah 61 Surah Al Maidah ayat 15-16 62 surat al araf ayat 54 63 yunus ayat 3 64 Rumah 65 muhammad 36 66 yunus 40-41 67 Al-fajr ayat 27-30 68 Materi pendidikan islam 69 Tajwid surat an-nisa ayat 34 70 menjual minuman keras 71 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 72 an nisa ayat 93 73 yunus 61 74 adam 75 Harta rampasan perang 76 malaikat 77 al ahqaf ayat 29 78 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 79 surat+al-anbiya+ayat+22 80 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 81 ar rad ayat 11 82 Musibah 83 surat al-anbiya ayat 22 84 Tentang fenomena alam 85 an-nisa ayat 3 86 Ghafur ayat 78 87 al maidah ayat 2 88 al baqarah ayat 275 89 Surah Hud ayat 114 90 ali imran 77 91 keutamaan sholat 92 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 93 Surah as saba' ayat 44 94 yusuf 111 95 Al Bayyinah ayat 5 96 Larangan merusak alam 97 Surah+as+saba'+ayat+44 98 pendidikan 99 asulullah berkata, “Maha Benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, kalau sudah melihat kedua cucuku ini aku tidak bisa sabar.” Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. 100 annisa ayat 58

Hasil pencarian tentang maaf

hukuman Hadd; lafal ayat ini merupakan 'Athful Ba'dh 'Alal Kull (dan apabila mereka marah mereka memberi maaf...) maksudnya, mereka selalu bersikap maaf.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kemudian, dengan berbohong, mereka meminta maaf atas ketidak-ikutsertaan mereka....Mereka bersumpah kepada kalian agar kalian berkenan menerima permohonan maaf mereka.
Mereka kemudian menghadap kepadanya seraya meminta maaf atas apa yang telah mereka perbuat dahulu....Sebab mereka, seperti terungkap dalam pernyataan permohonan maaf itu, adalah orang-orang yang berdosa
berguna) dapat dibaca Yanfa'u atau Tanfa'u (bagi orang-orang zalim permintaan maafnya) yakni permintaan maaf...mereka seandainya mereka meminta maaf (dan bagi merekalah laknat) yaitu dijauhkan dari rahmat Allah
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 34
atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar (dari
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf
kepada orang-orang yang kafir) untuk mengemukakan alasannya (dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf...) artinya mereka tidak diperkenankan untuk minta maaf kepada Allah swt.
Ya'qûb pun berkata, "Aku akan selalu meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa kalian.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Janganlah kalian meminta maaf dengan mengemukakan alasan-alasan palsu....Maka, apabila Kami memberi maaf kepada sekelompok dari kalian yang bertobat dan beriman yang disebabkan
Suatu hari ketika permohonan maaf orang-orang zalim atas keteledoran mereka tidak berguna lagi.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 84
diizinkan kepada orang-orang yang kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) mereka dibolehkan meminta maaf
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 178
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf...) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 66
Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.
mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh") ditangguhkan supaya mereka dapat bertobat atau meminta maaf
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 155
sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf
kalian, Allah pasti akan melimpahkan pahala karena kalian beretika dengan etika ketuhanan, yaitu memberi maaf
mereka dari siksa api neraka, dan mereka pun tidak diminta untuk memohon perkenan Tuhan dengan meminta maaf
(Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah) seraya memberi maaf (supaya Rasulullah memberikan ampunan
Dengan meminta maaf setelah melahirkan bayinya, ia berkata, "Aku melahirkan bayi permpuan."
menanyakan Tuhannya, "Ya Tuhan, mengapa Kau buat aku lupa akan alasan-alasanku dan tidak mampu memohon maaf
penderitaan yang mereka terima di jalan keimanan, mengutamakan amal saleh, membalas kejahatan dengan memberi maaf
persahabatanku denganmu, atau dengan kata lain, perlakukanlah aku di dalam berteman denganmu dengan penuh maaf
karena perbuatan mereka) disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh para penumpangnya (atau Dia memberi maaf
Maka pada hari manusia dibangkitkan, permohonan maaf orang-orang kafir atas keingkaran dan pendustaan
baik) atau ucapan yang manis dan penolakan secara lemah lembut terhadap si peminta (serta pemberian maaf
kedustaan mereka dalam mengajukan alasan (maka berpalinglah kamu dari mereka) dengan memberi mereka maaf
Sebelum menjawab pertanyaan Allah, Nabi Musa terlebih dahulu memohon maaf kepada-Nya, hal ini dia lakukan
mereka terhadap agama dan ejekan mereka kepada Allah dan ayat- ayat-Nya, mereka akan beralasan meminta maaf
Dengan keadaan seperti ini, kamu adalah pihak yang kuat yang pantas untuk memberi maaf.