Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 hujan 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 Ibrahim ayat 7 14 hewan 15 dunia 16 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 17 Aman 18 al-baqarah ayat 168 19 al-maidah ayat 3 20 an-nur+ayat+36 21 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 22 Urusan 23 huud+40 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 al-insyirah ayat 5 26 ar rum ayat 21 27 Memohon ampun 28 surat Al furqan ayat 9 29 Al+Anbiyâ+ayat+73 30 Anjing 31 an nisa ayat 59 32 al ahzab ayat 70 33 al baqarah ayat 124 34 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 35 Surga 36 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 37 An nahl ayat 120 38 menghindari perkelahian 39 orang tua 40 petunjuk 41 kemuliaan 42 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 43 QS.Al imran ayat 79 44 AL+AHZAB+AYAT+70 45 al baqarah ayat 261 46 mengharapkan pertemuan 47 ali imran ayat 185 48 al bayyinah ayat 8 49 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 50 surat al baqarah ayat 11 51 Surat al maidah ayat 48 52 ikhlas 53 al-maidah ayat 48 54 ali imran ayat 26 55 Al+hijr+ayat+48 56 Bersyukur 57 ibrahim 32 58 surat Al furqan ayat 20 59 lukman+ayat+15 60 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 61 ali imran ayat 159 62 surat al-araf 31 63 surat+Asy+syuara+ayat+157 64 Surat+Al+-+Baqarah : 269 65 LUKMAN+AYAT+13 66 Kitab belakang 67 ali+imran+147 68 al hijr ayat 9 69 Al+waqiah+ayat+37 70 Al-Baqarah · Ayat 286 71 al baqarah ayat 28 72 Memaafkan 73 LUKMAN+AYAT+14 74 Hati bersih 75 al+baqarah+ayat+251 76 tumbuhan berdzikir 77 Ibrahim 25 78 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 79 penyakit gula 80 Nafas 81 Al Isra ayat 26 82 al haj ayat 41 83 surat al baqarah 84 LUKMAN+AYAT+16 85 al an am ayat 32 86 surat al baqarah ayat 219 87 besi 88 surah al-an’am ayat 136 89 yunus 90 SURAT LUKMAN 91 Rezeki 92 Quran tentang negara aman 93 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 94 al fatihah ayat 1 95 Ayat keras hati 96 Beriman 97 Zakat fitrah 98 an nahl ayat 43 99 an nisa ayat 135 100 LUKMAN+AYAT+17

Hasil pencarian tentang nabi+yunus

(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth...) anak laki-laki Nabi Harun saudara lelaki Nabi Ibrahim (masing-masing) dari mereka itu (Kami lebihkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi...telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...dalam keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi...Yunus belum mendapat izin dari Allah untuk pergi (lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mampu untuk
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân dan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tentang Nabi...Muhammad dihibur dengan kisah para nabi dengan kaumnya: kisah Nabi Nûh, Nabi Mûsâ dan Nabi Hârûn beserta...Fir'aun dan Banû Isrâ'îl, kemudian kisah Nabi Yûnus, yang namanya dijadikan tajuk surat ini....Kemudian setelah itu keterangan yang ada pada surat ini diarahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menyempurnakan
Sesungguhnya Kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah menurunkannya kepada Nuh dan nabi-nabi...yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Tetapi menurut pendapat yang lain itu menunjukkan makna Lit Tab'idh, karena Nabi Adam bukanlah termasuk...Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus...Menurut pendapat lain, bahwa hal ini timbul sebagai reaksi dari sikap mereka terhadapnya, maka Nabi suka...jika azab diturunkan kepada mereka, tetapi selanjutnya Nabi diperintahkan supaya bersabar dan jangan
berada dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi...Yunus a.s.
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...Pemaparan kisah Nabi Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun, kisah Nabi Ibrâhîm denan kaumnya, karunia Allah berupa...Pemaparan kisah nabi Lûth dan kaumnya yang musnah. dan kisah nabi Nûh dan kekufuran kaumnya sehingga...Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kisah nabi Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail),...Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus) serta Maryam.
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus

-deskripsi"> Dengan sariyyah (pasukan kecil) yang dikirim Nabi shallallahu 'alaihi...disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
Yunus: 18) Bahkan para nabi dan rasul yang merupakan manusia pilihan tidak mengetahui adanya sekutu bagi-Nya
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus