Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Bencana 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 ali imran 159 7 Bumi 8 Kematian 9 al baqarah ayat 111 10 sabar 11 luqman 12 al hajj ayat 54 13 Tafsir surat al kafirun 14 al mulk ayat 15 15 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 16 Matahari 17 bintang 18 zina 19 Jika Allah menghendaki 20 Al-Hajj ayat 54 21 tafsir at-tahrim ayat 3 22 ikhlas 23 Al Baqarah ayat 30 24 al ahzab ayat 21 25 takwa 26 al-baqarah ayat 275 27 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 28 ayat tentang penjualan 29 Hujan 30 Ar rahman 31 Gempa 32 Saba 13 33 al baqarah ayat 16 34 al maidah ayat 8 35 Surat Al Kahfi ayat 66 36 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 37 Syari’ah Charge Card 38 Ibrahim 39 an nur ayat 2 40 Al-Jaatsiyah AYAT 13 41 albaqarah ayat 30 42 surah al kahfi ayat 1-2 43 AKAL 44 dunia adalah cobaan 45 pendidikan 46 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 47 hadiah 48 surat+an+nisa+ayat+20 49 Banjir 50 QS. An-Nahl Ayat 91 51 Ali Imran 133 52 Surah Ibrahim 53 an nisa ayat 19 54 al maidah ayat 6 55 agama 56 surat+an+nisa+ayat+21 57 Kehidupan 58 Al qasas ayat 26 59 tafsir surat at-tahrim ayat 3 60 Thalut sungai 61 hati 62 al mudatsir ayat 85 63 Al Isra ayat 23 64 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 65 Ibrahim 41 66 Ishaq 67 surat al hujurat 68 jadilah 69 ibadah 70 sakit hati 71 an+nur+ayat+6 72 surat al jazalah ayat 7-8 73 Arrum ayat 54 74 makan 75 Awan 76 an+nur+ayat+33 77 al imran 104 78 kekal 79 ali imran 191 80 Hadits ahmad+26216 81 Annisa ayat 29 82 an nahl ayat 75 83 Surat Ali Imran 84 Mujadalah ayat 11 85 Luqman 13 86 Yunus 101 87 Ibrahim 7 88 al maidah ayat 25 89 Al ikhlas 90 ayat kursi 91 al-alaq+ayat+2 92 Iman 93 QS HUD AYAT 54 94 al quran surat at-taubah 95 al maidah ayat 90 96 al hujurat ayat 10 97 Al Baqarah ayat 195 98 al jumuah ayat 9 99 Warisan 100 Ali Imran 26

Hasil pencarian tentang rumput+rumputan

(Dan Yang mengeluarkan rumput-rumputan) atau Yang menumbuhkan rumput-rumputan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 4
dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 31
dan buah-buahan serta rumput-rumputan,
(Lalu dijadikan-Nya) sesudah rumput-rumputan itu hijau (kering) yaitu menjadi layu dan kering (kehitam-hitaman
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 5
lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
dengan mengalirkan air dari sumber-sumbernya (dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya) yakni, pohon-pohon dan rumput-rumputan
(setelah matinya) setelah ia mengalami kekeringan, yaitu Kami tumbuhkan padanya tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 31
Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 44
Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah
(Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput) yakni seikat rumput lalang atau seikat ranting-ranting (
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 50
Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput
setelah keringnya (dan disebarkan di bumi itu segala jenis hewan) karena mereka berkembang biak dengan rumput-rumputan
Unta itu adalah milik Allah, maka biarkanlah dia memakan rumput di bumi Allah.
adalah aktifias dan interaksi sinar matahari melalui asimilasi sinar bersama tumbuhan generasi awal dan rumput-rumputan