Paling Sering Dicari

1 Tuliskan firman allah swt yang membahas tentang orang orang yang mendurhakai perinta 2 ali imran 159 3 riba 4 al maidah ayat 2 5 Keanekaragaman tumbuhan 6 Al+Hujurat+ayat+11-12 7 al hujurat ayat 13 8 niat 9 Tauhid 10 Al+hujurat+ayat+12 11 Zakat 12 pemimpin 13 al maidah ayat 8 14 ali imran 103 15 al maidah ayat 32 16 mengambil tanah qs 17 “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya, dan perlakukanlah wanita dengan baik. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bag 18 sedekah 19 alam semesta 20 Kiamat 21 AL BAQARAH AYAT 275 22 al-Maidah ayat 88 23 hujan 24 al hadid ayat 3 25 al baqarah ayat 256 26 Al+hujurat+ayat+11 27 al+hujurat+ayat+13 28 Tuliskan dalil ananiyah 29 Idris 30 Ali imran 110 31 al baqarah ayat 30 32 iman 33 Hadits muslim no 97 34 surah+al-zumar+ayat+68 35 QS. Ali Imran Ayat 64 36 Shalat 37 Menuntut ilmu 38 Haji 39 ali+imran+104 40 ali+imran+110 41 al maidah ayat 3 42 al ikhlas 43 at taubah ayat 71 44 Ali Imran 31 45 QS.Al-a'raaf (7) ayat 179 46 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 47 ayat alquran sembelih halal 48 Surat+al+Baqarah+ayat+245 49 ayat tentang syariat 50 surah al maidah ayat 3 51 rukun iman 52 Surat an Najm ayat 39-42 53 al baqarah ayat 222 54 Berikan contoh orang-orang yg bermegah -megah 55 Ali+Imran+Ayat+191 56 QS. Al-Shaffat ayat 96 yang artinya “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”. Dalil tersebut dijadikan dasar untuk melegitimasi pendirian dari aliran 57 al baqarah ayat 282 58 Al an'aam ayat 59 59 al-baqarah ayat 221 60 al isra ayat 32 61 an nisa ayat 11 62 al imran 63 Bathin 64 surat al- hujuraat ayat 13 65 aisyah 66 Surat al maidah ayat 2 67 surat an-nisa ayat 29 68 al+baqoroh+ayat+20 69 Surah al qashash ayat 47 70 al maidah ayat 6 71 Alfatihah ayat 4 beserta artinyya 72 AL ISRA AYAT 33 73 jual beli 74 Sapi 75 al mumtahanah ayat 8 76 Akhlak 77 Ali Imran 18 78 Tidaklah seorang pezina 79 sholat 80 al-baqarah ayat 153 81 Adam 82 An Nisa ayat 29 83 Al-Hujurat ayat 10-13 84 ali imran 191 85 ali imran ayat 14 86 “Orang yang kuat bukan yang banyak mengalahkan orang dengan kekuatannya. Orang yang kuat hanyalah yang mampu menahan dirinya di saat marah.” 87 Ar radu ayat 15 88 an nisa ayat 3 89 isa putra maryam 90 al baqarah ayat 36 91 ali+imran+191 92 Siapa-siapa yang pantas menjadi imam sholat 93 dan janganlah kamu memakan riba yang berlebihan 94 Rasullah teladan 95 Cepat 96 ali imran ayat 159 97 Al+imran+ ayat 145 98 an nisa ayat 59 99 al maidah ayat 90 100 An nur ayat 2

Hasil pencarian tentang Menuntut+ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.