Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 al maidah ayat 3 3 Penyakit 4 al maidah ayat 2 5 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 6 Kandungan surat Al baqarah 168-169 7 an nisa ayat 59 8 al hujurat ayat 49 9 ali imran 159 10 al hujurat ayat 13 11 al isra ayat 32 12 Al hujurat ayat 10 13 Surat al jumuah ayat 9-11 14 niat 15 Al+hujurat+ayat+13 16 Al maidah ayat 32 17 musibah 18 Ali imran ayat 159 19 al maidah ayat 90 20 al hujurat ayat 12 21 Kiamat 22 Surat Asy syu'ara ayat 192 23 Cerai 24 sabar 25 al maidah ayat 6 26 zakat 27 Ali imran ayat 190 28 al jumuah ayat 10 29 Al Baqarah ayat 83 30 Berpikir 31 an nisa ayat 29 32 luqman ayat 13 33 luqman ayat 14 34 Annisa+ayat+36 35 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 36 al hasyr ayat 7 37 Al isra ayat 23 38 al-Maidah ayat 3 39 Yunus ayat 41 40 Al Maidah ayat 48 41 al ikhlas 42 Istri 43 Hukum bacaan 44 ar rahman 45 al ahzab ayat 21 46 Al isra ayat 1 47 surat al-'Ankabut ayat 69 48 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 49 ali imran 50 harta 51 Madu 52 jual beli 53 penyakit menular 54 sedekah 55 Yunus ayat 40 56 Maryam 57 Yunus 57 58 At taubah ayat 122 59 YUnus ayat 57 60 Yunus 40 61 aisyah 62 Wabah+penyakit 63 Almaidah ayat 2 64 asmaul husna 65 ali imran 190 66 Ali imran ayat 104 67 An nahl ayat 125 68 ghafir ayat 67 69 al baqarah ayat 32 70 riba 71 al+hujurat+ayat+12 72 Al-Maidah ayat 2 73 bintang tsurayya 74 ali imran ayat 191 75 al maidah ayat 91 76 obat 77 Al baqarah ayat 168 78 puasa 79 al bayyinah ayat 5 80 pendidikan 81 al imran 159 82 bintang 83 al maidah ayat 88 84 Jihad 85 al isra ayat 70 86 al maidah ayat 33 87 al baqarah ayat 30 88 Al baqarah ayat 222 89 AT Taubah ayat 105 90 shalat 91 LUQMAN 92 an nahl ayat 90 93 ali imran 110 94 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 95 at taubah ayat 103 96 al baqarah ayat 177 97 Al hujurat ayat 11 98 al baqarah ayat 188 99 Al baqarah ayat 31 100 asmaul husna [berserta artinya] yg terkandung pada surar yunus ayat 56

Hasil pencarian tentang Menuntut+ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.