Paling Sering Dicari

1 zakat 2 ramadhan 3 Sedekah 4 puasa 5 Sabar 6 pemimpin 7 ibrahim 8 Al maidah Ayat 6 9 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 10 Surat 17 ayat 99 11 ali imran 12 Lelaki baik 13 ali imran 190 14 yunus 15 Al baqarah ayat 183 16 ampunan 17 YUSUF 18 Menuntut ilmu 19 riba 20 ali+imran+191 21 Berpikir 22 zakat fitrah 23 Surat Al Baqarah ayat 150 24 luqman 13 25 Haji 26 ali imran 110 27 Al mujadalah ayat 11 28 Al Ikhlas 29 Luqman 14 30 Sihir 31 an nahl ayat 125 32 ar rahman 33 Allah 34 Ali imran 130 35 al-baqarah ayat 185 36 matahari 37 ibrahim 7 38 Yatim 39 larangan menipu 40 az zumar ayat 21 41 seribu bulan 42 Surat an nisa 58-59 43 Obat 44 Harun 45 al-fatir+ayat+10 46 Al-Ahzab ayat 21 47 ilmu 48 at tahrim ayat 6 49 surat An-Nisaa’ayat12 50 qs yunus 101 51 gempa bumi 52 al maidah ayat 1 53 yahudi 54 An-Nisa' ayat 1 55 akal 56 muhammad 57 Al maidah ayat 3 58 Isi+kandungan+surat+al+baqarah+ayat+186 59 Abdi masyarakat 60 shalat 61 hujan 62 Q.S. Luqman/31: 13 63 maaf 64 Al baqarah ayat 256 65 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 66 Muhammad 24 67 Surat al mulk 68 bagi hasil 69 Luqman 70 Yunus 5 71 Hari kiamat 72 kedua tangan-Nya adalah kanan 73 Surat Ibrahim 74 semut 75 Ali imran ayat 159 76 al ankabut ayat 45 77 Tafsir Yunus ayat 31 78 syariat 79 Yusuf ayat 87 80 Surat al isro ayat 78 81 munafik 82 Ali imran 92 83 ayat alquran tentang matahari da fungsinya bagi tanaman 84 surat al baqarah ayat 261 85 zikir 86 hisab 87 kasih+sayang+ 88 Al-baqarah ayat 282 89 al baqarah ayat 185 90 orang tua 91 Mahar 92 Pendapat ulama QS Anisa ayat 136 93 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang y 94 Pasangan 95 ilmu hadist 96 hadist buhori membunuh murtadin 97 Tafsir surat an nisa 101 98 sholat 99 Ujian iman 100 Tentang kaum Bani Israil yang mengingkari janji allah

Hasil pencarian tentang Menuntut+ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.