Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 Al Baqarah ayat 4 4 pemimpin 5 Ali Imran 6 jihad 7 Riba 8 ilmu 9 al Baqarah ayat 285 10 menuntut ilmu 11 Hadis tentang Musa dan khidir 12 Salam 13 al maidah ayat 2 14 Al maidah ayat 48 15 Sabar 16 Akhlak 17 ali imran 159 18 ali imran 190 19 zakat 20 ali+imran+191 21 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 22 al ankabut ayat 51 23 al baqarah ayat 275 24 Al-Imran 182 25 surat+al hijr+AYAT+36 26 pinjaman 27 luqman 28 maryam 29 Ayat+47 30 at taubah ayat 60 31 Luqman ayat 18 32 Surat+al+ghafir+ayat+60 33 Ali Imran ayat 110 34 Surat+al+ghafir+ayat+40 35 ali imran 31 36 iman 37 yusuf ayat 87 38 niat 39 al quran 40 tanggung jawab 41 ali imran 104 42 nikah 43 Maksiat 44 muhammad 45 makan 46 al+maarij+ayat+35 47 an nisa ayat 3 48 Hadits+at+huru 49 annisa ayat 51 50 gunung 51 ali imran ayat 7 52 al baqarah ayat 256 53 bumi 54 al hujurat ayat 9 55 al ahzab ayat 21 56 al anfal ayat 2 57 Itulah perumpamaan 58 tentang murabahah 59 ali imran 130 60 2154 hadist muslim 61 zabur 62 Timbangan 63 ar rum ayat 21 64 al hijr 9 65 akal 66 al-qiyamah ayat 2 67 Al+alaq+ayat+96 68 Albaqarah ayat 2017 69 at-taubah ayat 122 70 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 71 Tentang kesehatan jiwa 72 al maidah ayat 8 73 Cahaya 74 Al hasyr ayat 7 75 Dan rabbmu adalah yang Maha esa 76 AN NAHL AYAT 90 77 yunus 99 78 ayat tentang diwajibkan puasa 79 ciri ciri nabi 80 Hadist tentang zakat 81 al furqon ayat 67 82 sungai 83 Yusuf ayat 72 84 shalat 85 Surat addzariyat ayat 19 86 luqman 14 87 Ar Rahman 88 al-ahzab ayat 33 89 Hadist tentang pendidikan 90 Kecurangan 91 al+baqarah+ayat+285 92 Islam 93 al isra ayat 36 94 yunus 62 95 Sesama jenis 96 Daud 97 AN NISA AYAT 58 98 al maidah ayat 38 99 an+nisa+ayat+12 100 al+maarij+ayat+33

Hasil pencarian tentang Menuntut+ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.