Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Sabar 7 Menuntut ilmu 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 al jaatsiyah ayat 13 11 kejadian manusia 12 shalat 13 iblis 14 al maidah ayat 3 15 Sholat 16 ali imran 159 17 an nahl ayat 125 18 jujur 19 al hujurat ayat 13 20 al maidah ayat 2 21 akal 22 luqman 13 23 sedekah 24 muhammad 10 25 jual beli 26 an-nisa ayat 19 27 luqman 28 taubat 29 Zakat 30 al ikhlas 31 Pasar modal 32 Hadist Bukhori dan muslim 33 Dosa 34 Pohon 35 yunus 10 36 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 37 an nisa ayat 59 38 Al baqarah ayat 2 39 amanat 40 haji 41 al+anam+ayat+1 42 saba 19 43 al ahzab ayat 21 44 al baqarah ayat 282 45 at tahrim ayat 6 46 al imran 47 an+nisa+ayat+59 48 lebih dari 49 al ikhlas ayat 1 50 al baqarah ayat 30 51 Masjid 52 an-nahl ayat 90 53 Tentang bersi 54 muslim, bab pakaian (2125) 55 yunus 41 56 al ankabut ayat 45 57 nikah 58 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 59 at taubah ayat 71 60 surat Yunus ayat 57 61 Takwa 62 an nur ayat 2 63 Al-an'am ayat 165 64 surat quraisy 65 al-ikhlas 66 jihad 67 al maidah ayat 1 68 nafas 69 al mujadilah ayat 11 70 al-Furqan ayat 67 71 Mengurus 72 At taubah ayat 36 73 Takdir 74 Surah al baqarah ayat 30 75 maha lembut 76 AL ISRA AYAT 23 77 al baqarah ayat 21 78 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 79 surah hud ayat 61 80 Hud ayat 61 81 an nisa ayat 29 82 AL HUJURAT AYAT 10 83 Agama 84 al- Baqarah ayat 195 85 ali Imran 64 86 al maidah ayat 90 87 Ibrahim 7 88 ali imran 190 89 surat ali imran ayat 159 90 Ibrahim+ayat+34 91 ar rum ayat 30 92 Ziarah kubur 93 annisa ayat 102 94 surat ali imran ayat 110 95 al+hijr+ayat+17 96 takbir ketiga doa jenazah 97 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 98 ibrahim 27 99 ali imran ayat 97 100 mati

Hasil pencarian tentang unta

terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 4
dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan apabila unta-unta yang bunting) unta-unta yang sedang bunting (ditinggalkan) dibiarkan begitu saja...Sesungguhnya unta yang sedang bunting itu merupakan harta yang paling berharga di kalangan mereka.
(Lalu Rasul Allah berkata kepada mereka) yakni Nabi Saleh ("Unta betina Allah) maksudnya biarkanlah unta...dan minumannya") dan hari bagian minumnya; sesungguhnya bagian minum itu digilirkan antara mereka dan unta...; untuk unta sehari dan untuk mereka sehari.
Shâlih--yang diberikan Allah mukjizat seekor unta--menanggapi tuntutan mereka, seraya berkata, "Ini adalah...seekor unta dari Allah yang Dia jadikan sebagai mukjizat....Unta ini diberi giliran untuk minum pada hari tertentu, dan kalian dilarang minum pada hari itu....Demikian pula kalian mendapat jatah minum di hari lain ketika unta itu tidak boleh diberi minum.
(Maka mereka memanggil kawannya) yaitu seorang yang gagah perkasa untuk membunuh unta betina itu (lalu...kawannya itu menangkap) unta itu seraya menghunus pedangnya (dan menyembelihnya) menyembelih unta betina
Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi) dibagi-bagi (antara mereka) dengan unta...betina itu; yakni sehari buat mereka dan hari yang lainnya buat unta betina, demikianlah seterusnya...(tiap-tiap minum) bagian air (dihadiri) oleh yang punya giliran, yakni kaum Nabi Saleh dan unta betina...lama kelamaan mereka merasa bosan dengan adanya pembagian ini, lalu mereka bersepakat untuk membunuh unta
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 33
Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 55
Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 17
Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 49
seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 29
Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah yang dijadikan untuk kalian sebagai bukti kebenaranku dalam...Karena unta betina itu lain daripada yang lain, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, sebab ia milik...Jangan sekali-kali kalian ganggu unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 13
lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".
Janganlah kalian ganggu unta ini, jika kalian tidak ingin dibinasakan oleh azab yang besar."
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 36
Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan...Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.
Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Said bin Musayyab yang telah mengatakan bahwa bahirah ialah unta...Saibah ialah unta betina yang mereka lepaskan begitu saja dibiarkan demi untuk berhala-berhala mereka..., maka unta tersebut tidak boleh dibebani sesuatu pun....Wasilah ialah unta betina yang sewaktu melahirkan anak unta pertama kalinya betina setelah ia beranak...Dan ham ialah unta pejantan yang dipekerjakan dalam masa yang telah ditentukan dan jika masanya telah
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 27
Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan)
Mereka bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh sayap, sehingga tak tersentuh tangan dan tak
Allah yang menundukkan unta kepada kalian.
Tersebutlah bahwa bagi unta betina itu satu hari minum, dan untuk mereka satu hari lainnya, akhirnya...(Kemudian mereka sembelih unta betina itu) yang melakukannya adalah orang yang terkuat berdasarkan perintah...Datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami) yakni azab sebagai balasan atas pembunuhan unta
(Seakan-akan mereka) yakni warna kulit mereka (adalah telur) burung unta (yang tersimpan dengan baik)...bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh bulu induknya, sehingga tidak ada suatu debu pun yang
minum seperti minumnya) dapat dibaca Syarba, atau Syurba, dalam keadaan Nashab karena menjadi Mashdar (unta...yang kehausan) maksudnya, bagaikan unta yang sedang kehausan.
sepuluh unta betina yang kalian beri nama hâm!...Apabila seekor unta betina melahirkan lima ekor anak dan yang terakhir adalah jantan, kuping unta betina...Unta betina itu kemudian dinamakan bahîrah, yaitu yang terpotong telinganya. b....Apabila unta jantan telah menghasilkan sepuluh anak betina, mereka mengatakan, "Punggung unta itu harus...Unta seperti itu dikenal dengan nama hâm (asal kata hamâ: 'melindungi').
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 156
Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 59
Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka...menganiaya unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 65
Mereka membunuh unta itu, maka berkata Shaleh: "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 14
Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan
(Dan di atas punggung-punggung ternak itu) khususnya unta (dan juga di atas bahtera) yaitu perahu-perahu
Beritahukan mereka bahwa air itu milik bersama antara mereka dan unta betina itu.
(Dan unta-unta itu) al Budna adalah bentuk jamak dari lafal Badanah, yaitu hewan unta (Kami jadikan untuk...(Demikianlah) sebagaimana penundukan tadi (Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian) sehingga