Paling Sering Dicari

1 Al ahzab ayat 21 2 al maidah ayat 2 3 sabar 4 al maidah ayat 1 5 An Nahl ayat 125 6 ilmu 7 ali imran 8 ibrahim 7 9 an nisa ayat 59 10 al qashash ayat 77 11 sholat 12 zina 13 ali imran 92 14 Surah+al ikhlas 15 an nisa ayat 29 16 kebenaran kesesatan 17 yusuf 18 Tafsir Ibnu Katsir 19 niat 20 at taubah ayat 60 21 zakat 22 Al-hujurat ayat 10 23 ayat kursi 24 sebagian 25 Hutang 26 al maidah ayat 6 27 Al-Baqarah ayat 256 28 ali imran 139 29 yunus 30 luqman 13 31 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 32 Al baqarah ayat 275 33 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 34 Suray al baqarah ayat 153 35 Di bumi kamu dibangkitkam 36 hadits riwayat ahmad 17320 37 Surah al baqarah ayat 3 38 al baqarah ayat 30 39 Memaafkan 40 Al Imran 139 41 Ali+Imran+190 42 Al-Maidah ayat 8 43 al ahzab ayat 59 44 yunus 25 45 Al maidah ayat 32 46 musa 47 at tahrim ayat 6 48 Shalat 49 al hujurat ayat 13 50 Riba 51 ali imran ayat 134 52 doa nabi adam 53 Dinding ini rahmat dari tuhan 54 ali imran 185 55 sebagian+tidaklah+bersyukur 56 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 57 ali imran 103 58 Hud ayat 11 59 semua 60 al ikhlas 61 AL-BAQARAH AYAT 183 62 al hadid ayat 25 63 enam masa 64 an nisa ayat 10 65 al baqarah ayat 256 66 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 67 surga 68 Akhlak 69 Surat+al+hijr+ayat+43-44 70 Surat+Arrad8 71 surah al–baqarah ayat 183 72 hukum 73 at tin ayat 4 74 Yakin 75 Nafkah 76 Surah Al-Baqarah ayat 276 77 ali+imran+130 78 al-baqarah+ayat+188 79 al-qalam ayat 4 80 QS. Al-Israa’ ayat 7 81 Al imron ayat 102 82 annisa+ayat+34 83 Tulisan Alquran disamping surah at taubah 84 al+maidah+ayat+3 85 maha adil 86 an-nisa ayat 29 87 kepuasan konsumen 88 al-nahl ayat 44 89 Annahl ayat 66-69 90 al baqarah ayat 21 91 Surat anujum 52 92 Qs An-nahl ayat 49 93 Al MU'MINUN AYAT 14 94 kahfi ayat 10 95 an nahl ayat 36 96 al anbiya ayat 104 97 Luqman ayat 18 98 Surat fushilat ayat 37 99 Persembahan dimakan api 100 aku yang menurunkan al quran

Hasil pencarian tentang unta

terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 4
dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan apabila unta-unta yang bunting) unta-unta yang sedang bunting (ditinggalkan) dibiarkan begitu saja...Sesungguhnya unta yang sedang bunting itu merupakan harta yang paling berharga di kalangan mereka.
(Lalu Rasul Allah berkata kepada mereka) yakni Nabi Saleh ("Unta betina Allah) maksudnya biarkanlah unta...dan minumannya") dan hari bagian minumnya; sesungguhnya bagian minum itu digilirkan antara mereka dan unta...; untuk unta sehari dan untuk mereka sehari.
Shâlih--yang diberikan Allah mukjizat seekor unta--menanggapi tuntutan mereka, seraya berkata, "Ini adalah...seekor unta dari Allah yang Dia jadikan sebagai mukjizat....Unta ini diberi giliran untuk minum pada hari tertentu, dan kalian dilarang minum pada hari itu....Demikian pula kalian mendapat jatah minum di hari lain ketika unta itu tidak boleh diberi minum.
(Maka mereka memanggil kawannya) yaitu seorang yang gagah perkasa untuk membunuh unta betina itu (lalu...kawannya itu menangkap) unta itu seraya menghunus pedangnya (dan menyembelihnya) menyembelih unta betina
Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi) dibagi-bagi (antara mereka) dengan unta...betina itu; yakni sehari buat mereka dan hari yang lainnya buat unta betina, demikianlah seterusnya...(tiap-tiap minum) bagian air (dihadiri) oleh yang punya giliran, yakni kaum Nabi Saleh dan unta betina...lama kelamaan mereka merasa bosan dengan adanya pembagian ini, lalu mereka bersepakat untuk membunuh unta
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 33
Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 55
Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 17
Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 49
seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 29
Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah yang dijadikan untuk kalian sebagai bukti kebenaranku dalam...Karena unta betina itu lain daripada yang lain, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, sebab ia milik...Jangan sekali-kali kalian ganggu unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 13
lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".
Janganlah kalian ganggu unta ini, jika kalian tidak ingin dibinasakan oleh azab yang besar."
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 36
Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan...Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.
Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Said bin Musayyab yang telah mengatakan bahwa bahirah ialah unta...Saibah ialah unta betina yang mereka lepaskan begitu saja dibiarkan demi untuk berhala-berhala mereka..., maka unta tersebut tidak boleh dibebani sesuatu pun....Wasilah ialah unta betina yang sewaktu melahirkan anak unta pertama kalinya betina setelah ia beranak...Dan ham ialah unta pejantan yang dipekerjakan dalam masa yang telah ditentukan dan jika masanya telah
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 27
Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan)
Mereka bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh sayap, sehingga tak tersentuh tangan dan tak
Allah yang menundukkan unta kepada kalian.
Tersebutlah bahwa bagi unta betina itu satu hari minum, dan untuk mereka satu hari lainnya, akhirnya...(Kemudian mereka sembelih unta betina itu) yang melakukannya adalah orang yang terkuat berdasarkan perintah...Datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami) yakni azab sebagai balasan atas pembunuhan unta
(Seakan-akan mereka) yakni warna kulit mereka (adalah telur) burung unta (yang tersimpan dengan baik)...bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh bulu induknya, sehingga tidak ada suatu debu pun yang
minum seperti minumnya) dapat dibaca Syarba, atau Syurba, dalam keadaan Nashab karena menjadi Mashdar (unta...yang kehausan) maksudnya, bagaikan unta yang sedang kehausan.
sepuluh unta betina yang kalian beri nama hâm!...Apabila seekor unta betina melahirkan lima ekor anak dan yang terakhir adalah jantan, kuping unta betina...Unta betina itu kemudian dinamakan bahîrah, yaitu yang terpotong telinganya. b....Apabila unta jantan telah menghasilkan sepuluh anak betina, mereka mengatakan, "Punggung unta itu harus...Unta seperti itu dikenal dengan nama hâm (asal kata hamâ: 'melindungi').
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 156
Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 59
Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka...menganiaya unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 65
Mereka membunuh unta itu, maka berkata Shaleh: "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 14
Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan
(Dan di atas punggung-punggung ternak itu) khususnya unta (dan juga di atas bahtera) yaitu perahu-perahu
Beritahukan mereka bahwa air itu milik bersama antara mereka dan unta betina itu.
(Dan unta-unta itu) al Budna adalah bentuk jamak dari lafal Badanah, yaitu hewan unta (Kami jadikan untuk...(Demikianlah) sebagaimana penundukan tadi (Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian) sehingga