Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Zabur 4 an nisa ayat 29 5 Surat an nahl ayat 44 6 Injil 7 Penyakit 8 An nisa ayat 58 9 dalil+kitab+injil 10 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 11 ali imran 159 12 at taubah ayat 105 13 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 14 Al Maidah ayat 2 15 Sabar 16 Cinta+tanah+air+ 17 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 18 at+talaq+ayat+3 19 Berfikir+positif 20 maryam 16 21 Surat Al-A’raf Ayat 144 22 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 23 menyelam 24 berlomba 25 saba 16 26 at taubah ayat 60 27 al+ikhlas 28 lokasi yang memudahkan 29 yusuf ayat 111 30 dalil+kitab+zabur 31 Zakat 32 al+lail+ayat+1-2 33 Al maidah ayat 48 34 Hikmah 35 membunuh 36 Almaidah ayat 48 37 Al Hijr 74 38 Taurat 39 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 40 YUNUS 41 al-A’raf+ayat+204 42 maryam+17 43 al hujurat ayat 13 44 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 45 al+hijr+22 46 Samiri 47 Lalai 48 Surat Al alaq 49 Zina 50 Al bayyinah ayat 1 51 Muhammad 52 anjing 53 Berpikir 54 Alankabut ayat 10 55 AS+SAJADAH+AYAT+6 56 Ar-Rum Ayat 41 57 Jibril 58 Hadis kitab zabur 59 Tajwid+surat+al+anbiya 60 yusuf 69 61 hadist+al-hujurat+ayat+12 62 al imran 103 63 kitab+zabur 64 Hujan 65 Pengertian dalil kitab 66 riba 67 hadits kitab taurat 68 Hadist kitab Zabur 69 hr+muslim+288 70 saba 13 71 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+25 72 takut 73 Ali+Imran+Ayat+190 latin 74 Lohong hitam 75 PelajarN+surat+az+zumar Ayat 39 76 Maryam 17 77 an-nisa+ayat+161 78 Ibrahim+40 79 Al Imran:92 80 Surat Al-Zalzalah ayat 1-2 81 at talaq ayat 4 82 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 83 Hadits riwatay ahmad nomor 12943 84 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 85 sombong 86 yunus ayat 5 87 Hadits Abu Daud Nomor 2936 88 al-mujadilah ayat 11 89 Dan kami menciptakan awan 90 katakanlah 91 al baqarah ayat 205 92 Jihad 93 Surat Al-Baqarah ayat 134 94 ali imran ayat 14 95 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 96 muhammad 31 97 Surat Al Muzzammil ayat4 98 amal 99 Negeri yang dijanjikan 100 al qasas ayat 77

Hasil pencarian tentang waktu

(Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia di waktu petang) di waktu salat...Isyak (dan pagi) di waktu salat Duha, yaitu di waktu matahari mencapai sepenggalah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 31
(ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari...pada waktu sore,
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 17
Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh
(Sampai waktu yang ditentukan) yaitu sampai waktu kelahirannya.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 9
maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit,
Dia memasukkan sebagian waktu malam ke dalam waktu siang, dan memasukkan sebagian waktu siang ke dalam...waktu malam, hingga panjangnya menjadi berbeda-beda.
(Dan demi yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi) yaitu kuda yang menyerang musuh di waktu pagi..., karena pengendaranya melakukan penyerbuan di waktu tersebut.
(Maka bertasbihlah kepada Allah) maksudnya salatlah kalian (di waktu kalian berada di petang hari) di...kala kalian memasuki petang hari; di dalam waktu ini terdapat dua salat, yaitu salat Magrib dan salat...Isyak (dan di waktu kalian berada di waktu subuh) sewaktu kalian memasuki pagi hari di dalam waktu ini
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 130
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu...di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang,
(Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum) yaitu pada waktu...matahari mencapai sepenggalah atau waktu dhuha di hari raya mereka.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 18
dan bagi-Nya-lah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu...kamu berada di waktu Zuhur.
(Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi) pada waktu subuh.
(Maka Firaun dan bala tentaranya mengejar mereka di waktu matahari terbit) yakni di waktu pagi.
(Dan Kami tiadalah mengundur-undurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu) waktu yang hanya diketahui
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 6
Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan di waktu itu lebih berkesan
(Demi masa) atau zaman atau waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya; maksudnya...adalah waktu salat Asar.
sampai batas waktu yang telah Aku tentukan dan Aku ketahui....Sepanjang apa pun waktu itu, ia tetap terbatas."
kalimat ayat ini merupakan jumlah i'tiradh, maksudnya Dia dipuji oleh penduduk langit dan bumi (dan di waktu...kalian berada pada petang hari) diathafkan kepada lafal hiina yang ada pada ayat sebelumnya; di dalam waktu...ini terdapat salat Isyak (dan sewaktu kalian berada di waktu Zuhur) yakni di waktu kalian memasuki tengah...hari, yang pada waktu itu terdapat salat Zuhur.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 49
dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di...waktu fajar).
(benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu) atau waktu yang tertentu (pada hari yang dikenal) yaitu
(Dialah Yang memasukkan malam) yang memasukkannya (ke dalam siang) sehingga bertambah panjanglah waktu...siang dan berkuranglah waktu malam (dan memasukkan siang ke dalam malam) sehingga waktu malam bertambah...panjang sedangkan waktu siang semakin berkurang.
(Sesungguhnya hari keputusan) di antara semua makhluk (adalah suatu waktu yang ditetapkan) waktu yang
(Demi waktu Dhuha) yakni waktu matahari sepenggalah naik, yaitu di awal siang hari; atau makna yang dimaksud
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 59
Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan...manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik".
(Maka ia menerbangkan) atau mengepulkan (di waktu itu) di waktu tersebut, atau di tempat ia berlari (
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 22
sampai waktu yang ditentukan,
Ketiga waktu itu adalah saat-saat kalian mengganti pakaian dari pakaian tidur ke pakaian waktu bangun...Selain waktu-waktu tersebut, tidak berdosa bagi kalian dan mereka untuk masuk tanpa izin....Karena biasanya pada selain waktu-waktu itu kalian keluar-masuk untuk memenuhi beberapa keperluan....Terkadang, ada di antara mereka yang masuk ke ruangan yang lain tanpa izin pada waktu-waktu yang disebutkan...Mengingat bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu untuk menyendiri, bebas sendirian dan melepas
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 36
Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu...pagi dan waktu petang,
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 1
Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan...di waktu berbaring.