Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 al maidah ayat 3 3 al maidah ayat 2 4 Penyakit 5 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 6 an nisa ayat 59 7 Kandungan surat Al baqarah 168-169 8 ali imran 159 9 al hujurat ayat 13 10 Al+hujurat+ayat+13 11 Al hujurat ayat 10 12 Al isra ayat 32 13 al hujurat ayat 49 14 musibah 15 Surat al jumuah ayat 9-11 16 Al maidah ayat 32 17 al hujurat ayat 12 18 niat 19 Ali imran ayat 159 20 sabar 21 Cerai 22 Surat Asy syu'ara ayat 192 23 Zakat 24 Al maidah ayat 6 25 Kiamat 26 Ali imran ayat 190 27 al jumuah ayat 10 28 Al isra ayat 23 29 an nisa ayat 29 30 Al Baqarah ayat 83 31 Annisa+ayat+36 32 Wabah+penyakit 33 Al maidah ayat 90 34 puasa 35 Yunus ayat 41 36 luqman ayat 14 37 Hukum bacaan 38 al hasyr ayat 7 39 al ahzab ayat 21 40 aisyah 41 Istri 42 Luqman ayat 13 43 sedekah 44 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 45 Al Maidah ayat 48 46 Al isra ayat 1 47 ar rahman 48 ali imran 49 riba 50 An nahl ayat 125 51 Al-maidah ayat 3 52 jual beli 53 Yunus ayat 40 54 al+hujurat+ayat+12 55 surat al-'Ankabut ayat 69 56 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 57 al+hujurat+ayat+11-12 58 At taubah ayat 122 59 Yunus 40 60 asmaul husna 61 ghafir ayat 67 62 ali imran 190 63 bintang tsurayya 64 Almaidah ayat 2 65 Al-Maidah ayat 2 66 Maryam 67 al isra ayat 70 68 ali imran ayat 191 69 harta 70 madu 71 Al ikhlas 72 Penyakit menular 73 al maidah ayat 33 74 Ali imran 97 75 al baqarah ayat 30 76 obat 77 al maidah ayat 88 78 surat Yasin 79 an nur ayat 2 80 bintang 81 AT Taubah ayat 105 82 an nisa ayat 4 83 shalat 84 Yunus 57 85 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 86 Apa arti dari Ukhrawi 87 al imran 159 88 al baqarah ayat 177 89 Jihad 90 al baqarah ayat 168 91 LUQMAN 92 Al baqarah ayat 222 93 an nahl ayat 90 94 Pendidikan 95 al imron ayat 134 96 pemimpin 97 al baqarah ayat 5 98 Al baqarah ayat 31 99 az zumar ayat 53 100 luqman 13

Hasil pencarian tentang yunus+99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ


99. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
Ash shaffat, 99).
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
dan hikmah) serta nubuwah (dan telah Kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar) Daud mempunyai 99
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus