Paling Sering Dicari

1 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 2 ali imran 3 Sholat 4 Ali+imran+7 5 masjid 6 ali imran 159 7 ar rahman 8 al anbiya ayat 30 9 perasangka baik 10 niat 11 Albaqarah ayat 284 12 al maidah ayat 2 13 Al imran 14 surah+al+fath+ayat+29 15 ikhlas 16 Sebab+turun+ayat+19+Surah+At-Taubah 17 pengendalian diri 18 Rezeki 19 Sejarah+perkembangan+islam+di+indonesia+ 20 tafsir surat al Quraisy 21 setiap penyakit ada obatnya 22 Al maidah ayat 8 23 Muslim 24 taubat 25 Ali imran 104 26 belajar 27 membudayakan amar makruf nahi mungkar 28 ali imran 133 29 Al maidah ayat 35 30 al-mu`minun+ayat+18 31 Dunia 32 Surat+Al+bawarah+ayat+225 33 Marah 34 Al-A’raf Ayat 199 35 surah taubah ayat 103 36 Al hijr 94 37 an nahl ayat 18 38 al baqarah ayat 43 39 yunus 59 40 An Nisa ayat 34 41 An-nahl ayat 125 42 ali imran 110 43 Tafsir surah at tariq ayat 13 44 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 45 Hujan 46 Surat at thoriq 47 menciptakan alam semesta 48 Al- hujurat ayat 13 49 An-Nisa ayat 29 50 Saba 51 waktu 52 an nisa ayat 58 53 Ibrahim 35 54 Ibrahim 55 mujadalah ayat 58 56 berfikir 57 Hadis+tentang+asmaul+husna+al+wakil 58 yunus ayat 101 59 al baqarah ayat 30 60 ali+imran+ayat+173 61 Af'al perbuatan 62 sabar 63 tafsir surah an nisa' ayat 10 64 al+a'raf+ayat+7 65 ali imran 200 66 Al ikhlas 67 surah yusuf ayat 72 68 Al hajj ayat 78 69 saba 28 70 surat+ar-rahman+ayat+19 71 bersyukur 72 Gurun pasir 73 maryam 74 tafsir surah an nisa' ayat 19 75 Tajwid surat at taubah ayat 24 76 an-nisa ayat 59 77 perpisahan 78 imran 104 79 Haji 80 AYAT 604 81 Tafsir al isra ayat 9 82 yunus 10:34 83 Al Hijr 84 an nur ayat 55 85 al-mu`minun ayat 18 86 q.s yunus :25 87 al hujurat ayat 6 88 al isra ayat 32 89 Surat asy-syams ayat 9-10 90 ali imran 169 91 surah an nisa' ayat 19 92 al qashash ayat 16 93 ar rum ayat 21 94 As sajjadah ayat 4 95 Surat+ِalmudathsir+Ayat+41 96 menjaga kehormatan suami dan rumahnya 97 Al imran ayat 130 98 pendidikan 99 baqarah ayat 184 100 Puasa

Hasil pencarian tentang muhammad

belah orang-orang yang didatangkan Alkitab) kepada mereka sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi Muhammad...(melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata) yaitu setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad...Sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepadanya/...Nabi Muhammad tetapi setelah Nabi Muhammad saw. datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki mana pun dari kalangan kalian....Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi....Menjadi tugas Muhammad untuk mengemban misi kerasulannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah tanpa merasa
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 1
Hai orang yang berselimut (Muhammad),
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 184
Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka (Muhammad) tidak berpenyakit gila....Dia (Muhammad itu) tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...Muhammad, 15)
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 1
Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 15
Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
(Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi) untuk Nabi Muhammad saw....ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian, "Allaahumma Shalli 'Alaa Sayyidinaa Muhammad...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 2
kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 2
dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini,
Itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang") akhirnya mereka dikalahkan oleh Nabi Muhammad...saw. dalam perang Badar, dan Nabi Muhammad saw. mendapat kemenangan yang gemilang atas mereka.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 68
Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad...), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 174
Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 44
Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
(Sesungguhnya kamu) hai Muhammad (salah seorang dari rasul-rasul.)
Wahai Muhammad, tahukah kamu kisah Nabi Mûsâ dengan Fir'aun?
Hati Muhammad tidak mengingkari apa yang dilihat oleh matanya.
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
(Ataukah mereka mengatakan, bahwa dia membuat-buatnya) yakni Nabi Muhammad telah membuat-buat Alquran...Jika mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membuat-buatnya.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 2
berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 22
Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 23
Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
(Sudahkah datang kepadamu) hai Muhammad (berita tentang kaum-kaum penentang.)
(Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian) yakni dari kalangan umat Nabi Muhammad saw....Mereka terdiri dari bagian besar umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang paling
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 3
Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 42
(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?