Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 7 al mujadalah ayat 11 8 ali imran 103 9 angin 10 Al+hujurat+ayat+13 11 tentang kurban 12 al qalam ayat 4 13 an nisa ayat 29 14 surah al baqarah ayat 2 15 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 16 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 17 Al Baqarah ayat 285 18 zakat 19 talak 20 al baqarah ayat 177 21 Al hujurat ayat 9 22 Ibrahim Ayat 7 23 ali imran 190 24 maryam 25 ali imran 159 26 al hajj ayat 7 27 at tahrim ayat 6 28 ali imran 29 Sedekah 30 saba 15 31 an nisa ayat 59 32 al hujurat ayat 13 33 al maidah ayat 8 34 al ikhlas 35 surat al araf ayat 54 36 surat+at+tagabun+ayat+1 37 yunus ayat 3 38 al-hujurat ayat 9 dan 10 39 al-a'raaf+7 40 surat+38+ayat+72 41 luqman ayat 12 42 al baqarah ayat 285 43 at taubah ayat 60 44 Muslim itu bersaudara 45 miskin 46 Terbit 47 al anfal ayat 60 48 Rumah 49 Al ahzab ayat 21 50 beriman kepada allah 51 Cahaya Allah 52 Alat pembelajaran 53 kafir 54 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 55 hawa 56 Surah Al Maidah ayat 15-16 57 upah 58 Yusuf 87 59 Pendidikan islam sebelum menikah 60 Al baqarah ayat 229 61 ali imran 104 62 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 63 Luqman 64 Al baqarah ayat 30 65 keutamaan sholat 66 nikah 67 Surah Hud ayat 114 68 yusuf 111 69 Musibah 70 an-nisa ayat 3 71 ali imran 77 72 at-tahrim ayat 6 73 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 74 Menuntut ilmu 75 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 76 ilmu 77 al baqarah ayat 275 78 Ali Imran 8 79 Larangan merusak alam 80 pendidikan 81 tilawah per ayat 82 al jumuah ayat 10 83 annisa ayat 58 84 al baqarah ayat 3 85 qs al isro ayat 1 86 Tajwid surat an-nisa ayat 34 87 muhammad 36 88 memuliakan orang tua dan mertua 89 al+isra+ayat+26 90 Al-fajr ayat 27-30 91 IMAN 92 menjual minuman keras 93 albaqarah ayat 228 94 an-nisa+ayat+136 95 al hujurat ayat 10 96 al-maidah ayat 88 97 al baqarah ayat 282 98 kurban 99 al imran 100 iman kepada malikat

Hasil pencarian tentang zikir

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 41
Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.)
Aku tidak mampu menguasai mereka, karena jiwa mereka penuh dengan zikir menyebut asma-Mu.
Tempatkanlah zikir itu di waktu pagi dan sore, agar kamu memulai dan mengakhiri harimu dengan mengingat
Padahal mereka sendiri tidak percaya dengan zikir kepada Allah yang melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka
Perbanyaklah zikir kalian dengan tegar dan sabar....seseorang yang berada dalam suatu peperangan, tidak dibenarkan lalai sedetik pun dalam mengingat Allah (zikir
(Siapa membawa amal yang baik) yakni zikir laa ilaaha illallaah/tidak ada tuhan selain Allah (maka baginya
Karena, zikir dengan menyebut nama Allah akan dapat memantapkan dan menenangkan hati.
tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi siapa yang hendak mengumandangkan zikir
Berlapang-lapanglah) berluas-luaslah (dalam majelis") yaitu majelis tempat Nabi saw. berada, dan majelis zikir
Pembicaraan selanjutnya mengenai cahaya Allah, zikir di masjid, perbuatan orang-orang kafir dan ihwal