Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 Al Araf ayat 200 3 annissa ayat 19 4 al+araf ayat 200 5 Quran 6 Takdir 7 keistimewaan berpikir 8 at+taubah+ayat+128 9 Dengki 10 al maidah ayat 3 11 distribusi 12 ali imran 133 13 binatang+melahirkan 14 luqman 15 Al iklash halaman berapa 16 Kontrol diri 17 anak 18 Murka Allah 19 al-Maidah ayat 6 20 ali imran 159 21 Yunus 62-63 22 Adam 23 QS Al Araf ayat 200 24 ali imran 104 25 Kaya 26 Surat Yasin ayat 36 27 al-Tagabun ayat 2 28 Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya bila kedua orangtuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Hingga dikatakan kepadanya, ‘Wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orangtuamu ke dalam surga.’ Ia pun menarik 29 Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga”, maka ia pun bertanya, “Wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi?” Allah menjawab, “Berkat istighfar anakmu bagi dirimu” (HR. Ahmad) 30 ali+imran+134 31 Al Maidah ayat 6 32 Zina 33 Kiamat 34 ali+imran+135 35 musuh yang nyata 36 ali+imran+136 37 Al-Baqarah ayat 143 38 an-nahl ayat 91 39 Imran 40 al-baqarah+ayat+24 41 surah+al-alaq+ayat+1-5 42 al insyirah ayat 7 43 al ahzab ayat 21 44 qs al isra ayat 32 45 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 46 an-nisa-ayat-11 47 Surah Al Ikhlas 48 hadits tentang utang 49 al-baqarah ayat 29 50 Tafsir surat al kahfi ayat 54 51 QS.+Luqman:+12 52 maryam 53 ali imran 190 54 surat al hujurat ayat 11 55 ala'raf ayat 17 56 mencuri 57 Cinta 58 surah+al+ikhlas 59 al zumar ayat 53 60 Al+furqan+ayat+36 61 Ada orang yang membawa petunjuk 62 al ikhlas 63 ar rum ayat 39 64 dosa yang tidak di ampuni (syirik) 65 Al Araf ayat 179 66 al mukmin 60 67 Ali imran ayat 138 68 an-nur yang buruk untuk yang buruk 69 ar rum ayat 21 70 tafsir al araf ayat 200 71 surat al maidah ayat 2 72 Ali Imran 73 surat+ali imran ayat 164 74 tiada+siapa+dapat+mengalahkan 75 menghapus amal 76 Demi masa 77 Al-Kahfi ayat 110 78 Sabar 79 surat an nisa 80 al imran 190-191 81 ghafir ayat 60 82 taubat 83 at+taubah+ayat+129 84 Tumbuhan+ obat 85 tafsir al a'raf ayat 200 86 Surat at takasur 87 Al-Hujurat ayat 15 88 Ayat+berapa+Allah+menyuruh+nabi+Musa+membawa+bangsa+Israel+keluar+dari+tanah+Mesir+dan+membawanya+ketanah+kanaan 89 al isra ayat 7 90 Rezeki 91 surat as saff ayat 11 92 dosa 93 padang mahsyar 94 Zabur,+Injil,+taurat,+furqan 95 Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'aim) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (Urwah) dari (Aisyah r.a) Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang 96 Alam semesta 97 Al-Hijr ayat 49-50 98 surah Al-Mu'minun ayat 70 99 Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginy 100 Hadis muslim 2459

Hasil pencarian tentang +kandungan+dari+malaikat+mikail

(Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya dan Jibril) ada yang membaca...Jibriil ada pula yang membaca Jabriil atau Jabrail (dan Mikail) diathaf atau dihubungkan kepada malaikat...dari jenis mengathafkan yang khas kepada yang umum....Ada pula yang membaca Mikail yaitu dengan hamzah serta ya dan ada pula Mikail dengan tambahan hamzah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Allah memilih utusan-utusan-Nya dari malaikat dan dari manusia) sebagai rasul-rasul-Nya....Allah Maha Mendengar) ucapan-ucapan mereka (lagi Maha Melihat) utusan yang telah diangkat-Nya, seperti malaikat...Jibril, malaikat Mikail, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan Rasul-rasul lainnya, semoga selawat dan salam
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 98
Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka
-deskripsi"> Nabi Isa 'alaihis salam dan para malaikat senang menjadi hamba Allah dan...

-deskripsi"> Yaitu malaikat yang berada di sekitar Arsy seperti Jibril, Mikail, Israfil...dan malaikat-malaikat yang setingkat dengan mereka.
(Dan hari ketika ditiup sangkakala) tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama (maka terkejutlah...Madhi untuk menggambarkan kepastian terjadinya hal ini (kecuali siapa yang dikehendaki Allah) yaitu malaikat...Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Maut....Tetapi menurut suatu riwayat yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas disebutkan, bahwa mereka yang tidak
Ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik yang tidak menerima adanya rasul (utusan) Allah dari...Dari kalangan malaikat, misalnya JIbril dan Mikail, dan dari kalangan manusia, misalnya Ibrahim dan Muhammad
mereka itu) 'lam' menunjukkan sumpah (setamak-tamak manusia atas kehidupan dunia dan) lebih tamak lagi (dari...(Dan tidaklah dia) maksudnya masing-masing dari mereka (akan menjauhkannya) menyelamatkan dirinya (dari...'An' bersama shilahnya ini menjadi 'fa`il' atau 'pelaku' dari 'muzahzihihi'....Ibnu Shuriya bertanya kepada Nabi saw. atau Umar, "Siapakah di antara malaikat yang menyampaikan wahyu...Kalau saja Mikail, tentu kami akan beriman, karena dia yang membawa kemakmuran dan kedamaian."
Berilah peringatan, dengan isi kandungan al-Qur'ân ini, mereka yang takut kepada kedahsyatan suatu hari..., ketika mereka digiring oleh malaikat untuk pengadilan dan pembalasan, dan tidak mempunyai penolong
> Al Hafizh Ibnu Katsir berkata, “Di sini para mufassir menyebutkan kisah yang kebanyakan diambil dari...cerita israiliyyat, dan tidak ada hadits shahih pun yang wajib diikuti tentang hal ini dari Rasul yang...meriwayatkan di sini sebuah hadits yang tidak shahih sanadnya karena melalui riwayat Yazid Ar Raqaasyi dari...Mereka (para mufassir) menyebutkan, bahwa orang yang bertengkar itu adalah malaikat Jibril dan Mikail...

-deskripsi"> Dari susunan perkataan mereka berdua dapat diketahui bahwa seperti itulah
Dialah, Allah, yang menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa)....Lalu dijadikanlah istri dari jenis nafs tadi sehingga lahirlah kemudian keturunan-keturunannya....Dengan bercampurnya kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah...Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi
mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan) apakah ia laki-laki atau perempuan, dan apakah kandungan...itu berisi satu atau kembar dan lain sebagainya (dan apa yang kurang sempurna) kekurangan (pada kandungan...rahim) tentang masa kandungan (dan apa yang lebih) daripada masa kandungan itu.
(Dialah) Allahlah (yang menciptakan kamu dari diri yang satu) yaitu Adam (dan Dia menjadikan) Dia menciptakan...daripadanya istrinya) yakni Hawa (agar dia merasa tenang) Adam menjimaknya (istrinya itu mengandung kandungan...air mani (dan teruslah dia merasa ringan) masih bisa berjalan ke sana dan kemari mengingat ringannya kandungan
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
Secara kimiawi buah kurma mempunyai kandungan gula yang tinggi, sekitar 75%....Kandungan gula terbesar terdapat pada tebu dan cairan yang dihasilkan dari buah-buahan manis seperti...tinggi dan sangat diperlukan tubuh, sedikit zat asam, vitamin A dan B--yang dapat melindungi tubuh dari...Kandungan yang begitu kaya itu menjadikan buah kurma sebagai bahan makanan yang sempurna...., kulit buah delima juga mempunyai kegunaan karena mengandung astringen yang dapat melindungi perut dari
Al-Qur'ân ini merupakan bukti yang sempurna tentang kebenaran yang datang dari sisi Allah. orang-orang...yang mengingkari kandungan al-Qur'ân berupa bukti kebenaran Sang Pencipta dan Pembimbing mereka, akan...memperoleh siksaan yang paling pedih dari sekian macam siksaan yang ada.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 143
(yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing....Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan
-deskripsi"> Orang-orang Yahudi menganggap Jibril sebagai musuh mereka, sedangkan Mikail
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 2
Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari...anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 189
Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia...Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 144
dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu....Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan
pahala dua kali) karena iman mereka kepada dua Kitab (disebabkan kesabaran mereka) di dalam mengamalkan kandungan...kejahatan dengan kebaikan) yaitu kejahatan yang mereka lakukan ditutup dengan kebaikan mereka (dan sebagian dari
Wahai manusia, apabila kalian ragu akan kebenaran pembangkitan Kami terhadap kalian dari kematian, maka...Kami mula-mula telah menciptakan asal-usul kalian dari tanah....Lalu, dari tanah itu, Kami menciptakan air mani yang, pada gilirannya, Kami ubah menjadi segumpal darah...Setelah itu adakalanya Kami membuat kandungan itu gugur menurut kehendak Kami, ataupun meletakkan di...dalam rahim hingga kandungan menjadi sempurna hingga Kami mengeluarkan kalian dari perut ibu dalam bentuk
(Dan dari sepasang unta dan dari sepasang lembu, katakanlah, "Apakah dua yang jantan yang diharamkan...ataukah dua yang betina, ataukah yang ada di dalam kandungan dua betinanya.
Menyucikan jiwa kalian dari noda-noda kemusyrikan, kerendahan moral dan tradisi, mengajak kalian berdialog...secara ilmiah tentang kandungan al-Qur'ân, ilmu pengetahuan yang berguna serta mengajarkan pada kalian

-deskripsi"> Hal itu karena kandungan yang ada di perutnya jika wanita itu ditalak...

-deskripsi"> Yakni hendaknya masing-masing dari suami dan istri serta selain dari...Hal ini diambil dari kandungan ayat tersebut dari sisi makna yang tersirat di dalamnya....Allah Subhaanahu wa Ta'aala membolehkan hal tersebut (menyusukan dari ibunya atau dari wanita lain)....Tetapi, jika si anak tidak dapat memperoleh makanan kecuali dari ibunya, maka ia seperti kandungan yang
Sesungguhnya aku menazarkan) untuk menjadikan (untuk-Mu kandungan yang berada di perutku ini sebagai...anak yang saleh dan bebas) dari kepentingan-kepentingan dunia, semata-mata berkhidmat untuk rumah-Mu
Ayat ini sama seperti kandungan surah Al Kafirun....Ya Allah masukkanlah kami ke surga dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah masukkanlah kami ke surga dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah masukkanlah kami ke surga dan jauhkanlah kami dari neraka.
Allah bersumpah demi al-Qur'ân yang dengan jelas menerangkan kandungan isinya, baik berupa ajaran akidah
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang dari...yang menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan pada manusia dan jantan dan betina pada binatang--dari...Meski kandungan sperma itu begitu halus dan sangat kecil, ia merupakan sumber kehidupan dan penghidupan