Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 Ilmu 11 hadist muhammad tentang manusia 12 riba 13 Sholat 14 al fushilat ayat 33 15 shalat 16 AL MAIDAH AYAT 1 17 Ar rahman 18 Rezeki 19 muhamad nikah 20 Muhammad 21 ali imran 185 22 Jual beli 23 at tahrim ayat 6 24 zakat 25 al imran 26 al baqarah ayat 275 27 maryam 28 Luqman ayat 12 29 pendidikan 30 ali imran 92 31 al maidah ayat 3 32 al Isra ayat 23 33 khalifah 34 ali imran 159 35 an nisa ayat 29 36 ikhlas 37 Leburan logam 38 al+maidah+ayat+3 39 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 40 Menuntut ilmu 41 Niat 42 Muhammad 7 43 Ghaib 44 Tumbuhan 45 ayat kursi 46 QS Al- Baqara ayat 30 47 ali imran ayat 159 48 ali+imran+ayat+104 49 surah ali imran ayat 130 50 Ayat sedekah 51 iman 52 ali+imran+ayat+92 53 sabar 54 Ibrahim 55 Surat 19 ayat 12 56 mukmin 57 hujan 58 Ibrahim 40 59 ali imran ayat 104 60 yusuf 61 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 62 yunus 57 63 al-baqarah ayat 30 64 surat+al+taubah+50 65 Surat Al-Baqarah Ayat 184 66 al baqarah ayat 185 67 Akhlak 68 Maaf 69 al mujadalah ayat 11 70 luqman ayat 18 71 Agar kamu bertakwa 72 Manusia 73 puasa ramadhan 74 Aurat 75 Berfikir 76 al baqarah ayat 30 77 al-baqarah ayat 275 78 hewan 79 ali imran ayat ke 7 80 Isa Al masih 81 ali imran 52 82 al+isra+ayat+36 83 Al baqoroh ayat 201 84 Al Hujurat ayat 12 85 Ali imran 86 wasiat 87 hadits sahur 88 al baqarah ayat 2 89 Ali Imran ayat 7 90 AL+HUJURAT+ayat+13 91 gaib 92 sahur 93 Niat puasa 94 An Nahl ayat 114 95 Cemeti 96 Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim 97 Surat albaqarah halaman pertama 98 Yunus 16 99 Al baqarah ayat 208 100 hewan dan tumbuhan

Hasil pencarian tentang Air+kencing+unta

(Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi) dibagi-bagi (antara mereka) dengan...unta betina itu; yakni sehari buat mereka dan hari yang lainnya buat unta betina, demikianlah seterusnya...(tiap-tiap minum) bagian air (dihadiri) oleh yang punya giliran, yakni kaum Nabi Saleh dan unta betina...lama kelamaan mereka merasa bosan dengan adanya pembagian ini, lalu mereka bersepakat untuk membunuh unta
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air) maksudnya air minum...(dan kalian mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 155
Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai...giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.
Beritahukan mereka bahwa air itu milik bersama antara mereka dan unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 28
Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu
Setelah memakan buah itu, kalian meminum air yang sangat panas dan tidak menghilangkan dahaga....Kalian meminumnya dengan sangat banyak seperti seekor unta yang kehausan.
Setelah memakan buah itu, kalian meminum air yang sangat panas dan tidak menghilangkan dahaga....Kalian meminumnya dengan sangat banyak seperti seekor unta yang kehausan.
betina yang air susunya dihadiahkan untuk berhala-berhala, maka tidak ada seorang pun yang berani memerah...air susunya....Saibah ialah unta betina yang mereka lepaskan begitu saja dibiarkan demi untuk berhala-berhala mereka..., maka unta tersebut tidak boleh dibebani sesuatu pun....Wasilah ialah unta betina yang sewaktu melahirkan anak unta pertama kalinya betina setelah ia beranak
Maka tidak satu pun hewan yang tidak memerlukan air....ayat di atas adalah air kehidupan atau air yang mengandung anasir-anasir spermatozoa....Selain itu, air adalah asal mula terbentuknya darah, cairan limpa, cairan sumsum, kencing, air mata,...air liur, air empedu, susu dan seluruh cairan yang ada di sendi....Di samping itu ia juga dapat melarutkan sisa-sisa proses metabolisme melalui kencing dan keringat.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 4
dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)
(Dan apabila unta-unta yang bunting) unta-unta yang sedang bunting (ditinggalkan) dibiarkan begitu saja...Sesungguhnya unta yang sedang bunting itu merupakan harta yang paling berharga di kalangan mereka.
(Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak bagi kalian) yakni unta, sapi dan kambing (benar-benar...memberi minum kalian) dapat dibaca Nasqiikum dan Nusqiikum (dari apa yang ada di dalam perutnya) yakni air...susu (dan juga pada hewan ternak itu terdapat faedah yang banyak bagi kalian) dari bulu domba, unta
(Lalu Rasul Allah berkata kepada mereka) yakni Nabi Saleh ("Unta betina Allah) maksudnya biarkanlah unta...dan minumannya") dan hari bagian minumnya; sesungguhnya bagian minum itu digilirkan antara mereka dan unta...; untuk unta sehari dan untuk mereka sehari.
Shâlih--yang diberikan Allah mukjizat seekor unta--menanggapi tuntutan mereka, seraya berkata, "Ini adalah...seekor unta dari Allah yang Dia jadikan sebagai mukjizat....Unta ini diberi giliran untuk minum pada hari tertentu, dan kalian dilarang minum pada hari itu....Demikian pula kalian mendapat jatah minum di hari lain ketika unta itu tidak boleh diberi minum.
(Maka mereka memanggil kawannya) yaitu seorang yang gagah perkasa untuk membunuh unta betina itu (lalu...kawannya itu menangkap) unta itu seraya menghunus pedangnya (dan menyembelihnya) menyembelih unta betina
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 33
Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
Kemudian setelah itu menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya...Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....Kalimat "mahana al-rajulu al-ibila" berarti 'orang itu memerah susu unta'....demikian, kiranya tidak terlalu keliru kalau kita menafsirkan kata "mahîn" dalam ayat ini sebagai 'air...yang memancar' atau 'air yang sedikit', karena susu yang keluar dari perahan biasanya memancar dan sedikit
(Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri atau tanah yang mati) lafal Maitan dibaca Takhfif bentuk...maksud, bahwa yang mati itu adalah tanah negeri itu (dan agar Kami memberi minum dengannya) dengan air...itu (sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak) unta, sapi dan kambing (dan manusia
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 55
Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 17
Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan,
(Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat) yakni dari bulu unta, kambing, dan dombanya (dan minuman...) dari air susunya, lafal Masyaarib adalah bentuk jamak dari lafal Masyrab yang bermakna Asy-Syurb atau
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 49
seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 29
Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah yang dijadikan untuk kalian sebagai bukti kebenaranku dalam...Karena unta betina itu lain daripada yang lain, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, sebab ia milik...Jangan sekali-kali kalian ganggu unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 13
lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".
Janganlah kalian ganggu unta ini, jika kalian tidak ingin dibinasakan oleh azab yang besar."
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 12
Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 36
Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan...Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 27
Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan)
Mereka bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh sayap, sehingga tak tersentuh tangan dan tak