Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Zina 5 Pendidikan 6 zakat 7 al ikhlas 8 Mimpi 9 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 10 riba 11 Jual beli 12 al hujurat ayat 13 13 bekerja 14 Menghargai pendapat orang lain 15 surah al maidah ayat 89 16 yunus 17 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 18 gunung 19 yunus+ayat+85-86 20 ali imran ayat 130 21 Al Maidah ayat 1 22 AL MUJADALAH AYAT 11 23 al baqarah ayat 30 24 syari'ah 25 al+ikhlas 26 penciptaan manusia 27 ibrahim 7 28 jujur 29 hadits+surat+an+nahl 30 Menerima harta dengan nafsu serakah 31 akhlak 32 Menuntut ilmu 33 An nahl ayat 90 34 surat al wakiah 35 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 36 al maidah ayat 87-88 37 niat 38 ibrahim 52 39 Ali Imran 159 40 al an'am ayat 38 41 ALMAIDAH AYAT 2 42 ibrahim ayat 28 43 hujan 44 Surat+Ali+Imran+ayat+190 45 al-baqarah ayat 286 46 al maidah ayat 6 47 Pemimpin 48 ibadah 49 yusuf 47 50 Hud ayat 7 51 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 52 Penyakit 53 Babi 54 mencatat dengan jujur 55 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 56 al A'raf ayat 54 57 ALI IMRAN 102 58 sakit 59 neraka 60 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 61 obat 62 yusuf 3 63 al imran 186 64 laut 65 az zariyat ayat 56 66 At-taubah+ayat+103 67 Ali imran 45 68 Sedekah 69 Munafik 70 CAHAYA 71 Al-Hujarat ayat 12 72 Al Imran 85 73 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 74 al maidah ayat 48 75 sesungguhnya allah maha esa 76 al fushilat ayat 11 77 hadits hutang 78 an nisa ayat 4 79 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 80 Amal jariyah 81 Berbicara 82 keutamaan islam 83 mengembalikan barang sewaan 84 daud 85 rahmat allah 86 Al baqarah ayat 2 87 akal 88 Mendengar 89 Al Hujurat ayat 12 90 An-Nur ayat 59 91 Mendidik anak 92 surat al isro ayat87 93 al hijr 94 94 Shalat 95 al+mu'minun+ayat+5 96 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 97 al hujurat ayat 14 98 Mengutamakan kepentingan bersama 99 at-thariq+ayat+5-7 100 Al-Maidah ayat 3

Hasil pencarian tentang Aisha+menyusukan++salim

Apakah yang Anda maksud Aisha menyusukan salam?
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan...bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada...mereka upahnya) sebagai upah menyusukan (dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan mereka...hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan...bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita yang lain) dan ibu si anak
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 6
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan...antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan
(Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat...kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan...(Tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya) misalnya dipaksa menyusukan padahal...bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan
Hendaklah memberikan nafkah) kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang menyusukan
yang lain dengan sikap kikir dan keras kepala, maka wanita lain--selain ibu yang diceraikan--boleh menyusukan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 233
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para Rasul.") maka ibu Musa menyusukan
Kalau sang ayah hendak menyusukan anak kepada wanita lain, hal itu juga dibolehkan....Menyusukan anak kepada orang lain hanya boleh dilakukan bila si ibu tidak mampu melakukannya.