Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 Al Araf ayat 200 3 annissa ayat 19 4 al+araf ayat 200 5 Takdir 6 al maidah ayat 3 7 luqman 8 Al iklash halaman berapa 9 ali imran 133 10 Quran 11 at+taubah+ayat+128 12 Muhammad 13 keistimewaan berpikir 14 Dengki 15 binatang+melahirkan 16 distribusi 17 QS Al Araf ayat 200 18 ali imran 104 19 Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga”, maka ia pun bertanya, “Wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi?” Allah menjawab, “Berkat istighfar anakmu bagi dirimu” (HR. Ahmad) 20 Adam 21 Yunus 62-63 22 ali imran 23 Kiamat 24 Zina 25 Al-Baqarah ayat 143 26 al-baqarah+ayat+24 27 al-Tagabun ayat 2 28 surah+al-alaq+ayat+1-5 29 Imran 30 Kaya 31 qs al isra ayat 32 32 ali+imran+134 33 an-nahl ayat 91 34 al ahzab ayat 21 35 ali+imran+135 36 Al Maidah ayat 6 37 ali+imran+136 38 an-nisa-ayat-11 39 Surah Al Ikhlas 40 al insyirah ayat 7 41 Murka Allah 42 al-Maidah ayat 6 43 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 44 Kontrol diri 45 Maryam 46 hadits tentang utang 47 Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya bila kedua orangtuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Hingga dikatakan kepadanya, ‘Wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orangtuamu ke dalam surga.’ Ia pun menarik 48 ali imran 159 49 Surat Yasin ayat 36 50 Surah at Taubah ayat 122 51 al+madinah+ayat+3 52 Hadis muslim 2459 53 anak 54 Tafsir Al Baqarah ayat 45 55 hadis tentang memberkatinya dan memberi kedamaian 56 Luqman+ayat+33 57 Takut 58 surat al maidah ayat 2 59 Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginy 60 al isra ayat 7 61 Umur 40 tahun 62 surat al hujurat ayat 11 63 Shalat 64 Bathil 65 Wafatkan 66 Al-Kahfi ayat 110 67 hadits imam malik 1298 68 Allah+Meliputi 69 yusuf 88 70 albaqarah ayat 1 71 Yusuf 72 yunus 57 73 surat+ali+imran+ayat+159 74 AL A'RAF AYAT 199 75 ayat qs al a'raaf (7) :179 76 pendidikan dilingkungan sekolah 77 Menahan marah 78 Al-Hujurat ayat 15 79 yunus ayat 71 80 al a'raf ayat 58 81 surat+ali imran ayat 164 82 At thalaq ayat 7 83 Sabar 84 padang mahsyar 85 Surah+al+an'am+halaman+35 86 al ikhlas 1-4 87 al+isra'+ayat+32+33 88 surah Al-Mu'minun ayat 70 89 Azzariyat ayat 56-58 90 surat as saff ayat 11 91 Fitnah 92 jual beli 93 dosa 94 Zabur,+Injil,+taurat,+furqan 95 Berusaha 96 dunia 97 Puasa 98 Adz-Dzariyat ayat 56 99 Yunus+70 100 Orang orang yang berdosa

Hasil pencarian tentang Al+Quran

terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
="tafsir-deskripsi"> Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al...Quran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya....Quran itu, atau untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang...tersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan...Quran itu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 91
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan Allah," mereka berkata...Dan mereka kafir kepada Al Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) yang
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 29
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 82
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?...Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 8
mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?"...Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 1
Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al...Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 82
Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan...Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 105
Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 53
Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada mereka, mereka berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya...; Al Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 90
Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)"....Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 97
Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira...dengan Al Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 23
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad)..., buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang...Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 12
Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat....Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 203
Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu...Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 10
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al Quran itu datang dari sisi Allah,...mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang tersebut dalam) Al...Quran lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 114
Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al...Quran) kepadamu dengan terperinci?...Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 92
Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang...Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 8
Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya (Al Quran)"....Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 83
diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al...Quran) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata: "Ya Tuhan kami,...kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran
berada dalam kebodohan dan kezaliman, kelalaian dan berpaling yang menghalangi mereka dari sampai kepada Al...Quran, sehingga mereka tidak mengambil petunjuk darinya, dan sedikit pun dari Al Qur’an tidak sampai...ke hati mereka, sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Dan apabila kamu membaca Al Quran niscaya Kami...Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya,” (Terj....Al Israa’: 45-46) Oleh karena hati mereka berada dalam kebodohan terhadap Al Qur’an, sehingga mereka