Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 surah al-jumuah ayat 9-11 5 Ar rad ayat 11 6 Tafsir ayat 22 7 al ikhlas 8 Hukum+al+ankabut 9 ali imran 104 10 surat an nisa ayat 135 11 Sabar 12 Ali Imran 159 13 Al maidah ayat 3 14 Dalil+tentang+kreatif 15 ar+Rahman+ayat+15 16 Surga 17 an nisa ayat 36 18 yunus 19 Ibadah 20 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 21 Tauhid 22 Ayat 1 23 an nisa ayat 29 24 shaad 25 Alam kubur 26 Ilmu 27 ibrahim 28 Zalim 29 ali imran 134 30 Surat Lukman ayat 32 31 Zina 32 al maidah ayat 2 33 al hujurat ayat 13 34 maryam 35 al+maidah+ayat+3 36 Abu daud 37 al+anbiya+ayat+90 38 al jumuah ayat 10 39 Hadits muslim nomor 1 40 niat 41 rezeki 42 luqman ayat 13 43 al+anbiya+ayat 90 44 Perlakukanlah+setan musuh 45 surat al-Hujurat ayat 13 46 surat muhammad ayat 15 47 Ali imran 103 48 waktu 49 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 50 Al Baqarah ayat 151 51 sombong 52 Syirik 53 al mu'minun ayat 8 54 belajar 55 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 56 Unsur surat Ibrahim ayat 18 57 Surah Al hujurat ayat 6 58 yunus 107 59 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 60 muslim 61 ali imran 185 62 ayat Quran tentang sejarah 63 Surat hud 64 ali imran 97 65 al hajj ayat 78 66 an-nisa ayat 58 67 ikhlas 68 AL MAIDAH AYAT 76 69 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 70 Ar rahman 71 Al-ghafir+ayat+8 72 waris 73 al baqarah ayat 168 74 Hadits Ahmad Nomor 16628 75 Ar-Rahman 76 ali+imran+146 77 al imran 78 sedekah 79 hujan 80 Al-Hajj+ayat+41 81 Surah+Ibrahim ayat 10 82 Surat Al baqarah ayat 284 83 an nur ayat 2 84 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 85 luqman 12 86 Al+hujurat+ayat+56 87 al insyirah ayat 5 88 Qs.Fussilat ayat 33 89 Surat+al+imran+ayat+65 90 al-maidah+ayat+122 91 al baqarah ayat 97 92 al muddassir ayat 38 93 al+mukmin+60 94 al ghasyiyah ayat 22 95 Luqman+ayat+13 96 al baqarah ayat 30 97 Al-Maarij+ayat+23+ 98 Musa 99 Muhammad 100 AL IMRAN 187

Hasil pencarian tentang Al+imran+190

sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
mengenai ayat ini dari segi hukum internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190...-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).