Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 5 ali imran 67 6 darah 7 al ankabut ayat 3 8 surah+al+baqarah+ayat+188 9 al imran ayat 104 10 cinta 11 ibrahim 12 al jumuah ayat 10 13 ali imran 159 14 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 15 AL-BAQARAH AYAT 148 16 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 17 ali imran 134 18 al baqarah ayat 111 19 yusuf 20 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 21 Sedih 22 pikun dan beruban 23 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 24 an+nisa+ayat+59 25 al maidah ayat 2 26 an nisa ayat 58-59 27 al baqarah ayat 151 28 AN NISA AYAT 58 29 Ar rahman 30 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 31 sabar 32 Pakaian 33 Muslim 4969 34 Muhammad 35 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 36 an nisa ayat 5 37 QS. Ali Imran (3): 67 38 al maidah ayat 8 39 AL IKHLAS 40 yunus 41 ibrahim ayat 7 42 ali imran 130 43 Putus asa 44 albaqarah ayat 2 45 ali imran 14 46 al imran 47 al+kahfi+ayat++4 48 ali imran ayat 67 49 al baqarah ayat 198 50 al+insyirah+ayat+5 51 Kisah nabi 52 al+insyirah+ayat+6 53 Al maidah ayat 18 54 an nisa ayat 29 55 maryam 56 surat al-a'la 57 al mujadilah ayat 11 58 Saba ayat 16 59 1. Jangan mudah mengobral sumpah 60 Surat Ar-Ra’d 61 an nahl ayat 97 62 Peristiwa dimasa lalu 63 an nur ayat 9 64 Darah manusia 65 al insyirah ayat 5 66 mimpi 67 Talak 68 luqman 69 al ahzab ayat 59 70 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 71 al baqarah ayat 43 72 +surat+at+taubah+ayat+24 73 quran 74 akhlak 75 surah fatir ayat 29 76 bekerja 77 Ali Imran ayat 26. 78 Ali Imran ayat 185 79 surat ar rum 21 80 Surat asyuaro ayat 214 81 Al hujurat ayat 13 82 al imron ayat 198 83 al baqarah ayat 10 84 Hadits cinta 85 an nisa ayat 59 86 al+imran+ayat+38 87 al+baqarah+ayat+69 88 surah al baqarah ayat 151 89 al+baqarah+ayat+70 90 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 91 riba 92 Al Maidah ayat 1 93 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 94 Al Hajj ayat 54 95 menuntut ilmu 96 Asy-syu'ara+ayat+8 97 al araf ayat 185 98 al baqarah ayat 195 99 al alaq ayat 2 100 hewan

Hasil pencarian tentang Al+mukminin

Dan tiada suatu umat pun yang diazab melainkan setelah nabi dan kaum mukminin keluar daripadanya....pendapat dikatakan bahwa orang-orang yang meminta ampunan itu adalah orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin...Al-Fath 25).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Di antara kelembutan Allah Ta'ala kepada kaum mukminin adalah ditampakkan-Nya kepada kaum mukminin hal-ihwal...serta sifat mereka yang membedakan dengan yang lain agar kaum mukminin tidak tertipu oleh mereka.
Dia yang mengusir kaum Ahl al-Kitâb yang kafir (bangsa Yahudi suku Banû Nadlîr) dari kampung halaman...rumah tempat tinggal mereka dengan tangan mereka sendiri untuk dibiarkan kosong, dan dengan tangan kaum mukminin
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 12
Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik
Pembicaraan rahasia mereka itu dalam rangka merencanakan tindakan sabotase terhadap kaum mukminin, dimaksud...supaya mereka dapat menanamkan keraguan dalam hati kaum mukminin.
penglihatan mata) artinya engkau tidak akan dapat melihat-Nya sebab hal ini hanya khusus untuk kaum mukminin...kelak di akhirat sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yaitu, "Wajah-wajah
(Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan -dari dosa-dosa-) yakni kaum mukminin, sesungguhnya mereka
[[57 ~ AL-HADID (BESI) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini dimulai dengan berita bahwa Allah...Pembicaraan kemudian beralih kepada perintah kepada kaum mukminin untuk menundukkan hati mereka mengingat...Allah dan kebenaran yang telah diturunkan (al-Qur'ân)....Selanjutnya surat ini memaparkan kepada kaum mukminin itu kedudukan orang-orang yang mempercayai, baik
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 122
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
Sebagai konsekuensi iman, ketika mendengar berita tuduhan semacam itu, kaum mukminin dan mukminat semestinya
Dengan izin itu, Allah hendak memuliakan kaum mukminin dan merendahkan orang-orang yang keluar dari aturan
artinya sesudah orang-orang kafir menghina mereka melalui syair-syairnya yang ditujukan kepada kaum Mukminin...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
Kaum mukminin yang datang setelah kaum Muhâjirîn dan Anshâr mengatakan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 25
Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah
(Merasa takut) merasa khawatir (orang-orang munafik itu akan diturunkan terhadap mereka) yaitu kaum Mukminin
itu, mereka adalah Abu Jahal dan orang-orang yang terbunuh bersamanya, bukannya Nabi saw. dan kaum mukminin...jumlah isti`naf, dan dibaca anna dengan memperkirakan adanya huruf lam, bentuk lengkapnya ialah lama`al
Adapun orang-orang yang dimurkai (baik oleh Allah maupun oleh kaum mukminin) adalah orang-orang yahudi...mengucapkan "aamiiiiiin" yang artinya "Ya Allah, kabulkanlah", ia tidaklah termasuk ayat dari surat Al
mengingat kepercayaan kalian kepada ulama kitab Taurat dan Injil lebih kuat daripada kepercayaan kaum Mukminin
Orang-orang yang mengikuti jalan kelompok mukminin Muhâjirîn dan Anshâr yang telah lebih dahulu masuk
kalian membinasakan diri sendiri dengan bersikap munafik, menginginkan suatu keburukan menimpa kaum mukminin
hari kiamat itu hanyalah tetap bagi Allah semata (Dia memberi keputusan di antara mereka) antara kaum Mukminin
menambah kalian selain dari kekacauan) yaitu kerusakan melalui hasutan yang mereka lancarkan kepada kaum mukminin
yang menurut dugaan kalian itu (yang karena membelanya kalian selalu memusuhi) menentang kaum mukminin
kekuasaan-Nya itu kaum Muslimin dapat kemenangan (dan bahwasanya Allah Maha Mendengar) terhadap doa-doa kaum Mukminin
(Mengapa Allah tidak mengazab mereka) dengan pedang sesudah engkau dan kaum mukminin yang lemah keluar
Kesemuanya itu mereka balas dengan kekafiran, menghambat jalan Allah dan memerangi kaum Mukminin.
Yahudi dan kaum musyrikin akan mengatakan, (Apakah yang memalingkan mereka) yakni Nabi saw. dan kaum mukminin
kembali ke kampung halamannya sesudah kafilah perdagangan mereka selamat dari sergapan pasukan kaum Mukminin
[[59 ~ AL-HASYR (PENGUSIRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 24 ayat ~ Surat ini diawali dengan keterangan bahwa...Setelah itu, surat ini mengingatkan kaum mukminin akan keharusan bertakwa kepada Allah dan menyiapkan...Akhirnya surat ini ditutup dengan keterangan tentang tingginya kedudukan dan pengaruh al-Qur'ân....karena yang menurunkannya adalah Allah, Tuhan yang tiada tuhan lain selain diri-Nya dan yang mempunyai al-asmâ...' al-husnâ (nama-nama yang terbaik).]]
Kemudian ayat ini dinasakh manakala bilangan pasukan kaum mukminin telah banyak jumlahnya, yaitu oleh