Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Ilmu 3 riba 4 al maidah ayat 1 5 Al Baqarah ayat 4 6 pemimpin 7 Ali Imran 8 menuntut ilmu 9 al Baqarah ayat 285 10 jihad 11 al maidah ayat 2 12 al ikhlas 13 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 14 Salam 15 Ali Imran 104 16 ali imran 31 17 Ali Imran 190 18 sabar 19 al ankabut ayat 51 20 AT TAUBAH AYAT 60 21 Hadis tentang Musa dan khidir 22 Al maidah ayat 48 23 iman 24 al hijr 9 25 zakat 26 luqman 27 pinjaman 28 maryam 29 ali imran 159 30 Ayat+47 31 An nisa ayat 29 32 Luqman ayat 18 33 Surat Al maidah ayat 1 34 ali imran ayat 110 35 surat+al hijr+AYAT+36 36 Al-Imran 182 37 Surat+Maryam+Ayat+94 38 SEDEKAH 39 Surat+Maryam+Ayat+76 40 yusuf ayat 87 41 Timbangan 42 al quran 43 al-maidah ayat 2 44 muhammad 45 Hadits+at+huru 46 an-nisa ayat 58 47 daud 48 Pendidikan 49 al anfal ayat 2 50 annisa ayat 51 51 al ahzab ayat 21 52 an nisa ayat 58 53 gunung 54 sungai 55 2154 hadist muslim 56 al-qiyamah ayat 2 57 an nisa ayat 3 58 niat 59 Cahaya 60 ali+imran+191 61 islam 62 khalifah 63 ali imran 19 64 ar rum ayat 21 65 tentang murabahah 66 Akhlak 67 yunus 99 68 nikah 69 Al+alaq+ayat+96 70 al baqarah ayat 256 71 makan 72 Al Baqarah ayat 275 73 Maksiat 74 Tentang kesehatan jiwa 75 Itulah perumpamaan 76 al+maarij+ayat+35 77 Albaqarah ayat 2017 78 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 79 bumi 80 Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah 81 pertolongan allah 82 surah+hud+ayat+66+dan+terjemahan 83 surat al hujurat ayat 12 84 ali imran ayat 153 85 al+insan+ayat+46 86 al+maarij+ayat+33 87 al furqon ayat 67 88 Dan rabbmu adalah yang Maha esa 89 AL ISRA AYAT 32 90 akhlak baik 91 surat yusuf ayat 87 92 al+maarij+ayat+32 93 al isra ayat 36 94 al-an'am ayat 68 95 Surat+Maryam+Ayat+97 96 hadits abu daud tentang ada segolongan yg memperjuangkan 97 al+hujurat+ayat+11 98 ghafir ayat 60 99 al-ahzab ayat 33 100 al maidah ayat 8

Hasil pencarian tentang Alam+semesta

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 23
Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 87
Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?"
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 2
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
(Diturunkan) ia diturunkan (dari Rabb semesta alam).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 98
karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 121
Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 47
mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
(Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam).
(Mereka berkata, "Kami beriman kepada Rabb semesta alam).
Bahkan Alquran itu (diturunkan dari Rabb semesta alam.)
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 6
(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 43
Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 27
Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 87
Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
Al-Qur'ân hanyalah sebuah peringatan dan pelajaran untuk seluruh alam semesta."
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 192
Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 107
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
(Karena) sebab (kita mempersamakan kalian dengan Rabb semesta alam) dalam hal menyembah.
Mereka berkata, "Kami beriman kepada Pencipta alam semesta yang menguasai serta mengaturnya.
Segala puji bagi Allah semata, Pencipta alam semesta dan Pengatur semua makhluk.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 162
Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta...alam.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 77
karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam,
(Dan sesungguhnya ia) yakni Alquran ini (benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam).
Tuhan semesta alam telah memerintahkan kepadamu untuk membebaskan Banû Isrâ'îl pergi bersama kami'."
Mereka memperkuat kesungguhan sujud mereka dengan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam."
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 36
Maka bagi Allah-lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 2
Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 131
Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam".
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 29
Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta...alam.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 104
Dan Musa berkata: "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam,