Paling Sering Dicari

1 hujan 2 al maidah ayat 1 3 as sajdah ayat 7 4 al ikhlas 5 Ali imran 6 Riba 7 zakat 8 Ilmu 9 Menghitung nikmat allah 10 Sabar 11 al hujurat ayat 13 12 Surat+An+n 13 ibrahim 8 14 dalil+kitab+injil 15 ali imran 159 16 ali imran ayat 190 17 al imran 18 yunus 19 Akhlak 20 ali imran 104 21 an+nahl+ayat+4+tafsir 22 islam 23 an nisa ayat 1 24 tolong menolong 25 Ali+imran+ayat+191 26 ALI IMRAN 19 27 Ibrahim 7 28 At taubah ayat 24 29 pembeza hak dan batil 30 upah 31 Keutamaan orang yg mengajar 32 ibrahim ayat 8 33 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 34 al alaq ayat 1 - 2 35 Ali imran 110 36 Surat Al-A’raf Ayat 10 37 saba' ayat 46 38 Al Baqarah ayat 22 39 Surah Maryam 40 Hijr 19 41 al+alaq+ayat+5 42 Jual beli 43 jihad 44 al maidah ayat 2 45 Anak 46 At tahrim ayat 6 47 Pasar uang halal atau haram 48 ali imran 130 49 surat saba ayat 3 50 surat+nuh+ayat+11 51 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 52 Pemimpin 53 ali imran aat 191 54 al rahman 5 55 iman 56 riak takbur 57 Penyakit 58 pertengkaran 59 surat nuuh ayat 60 60 Zina 61 al ahzab ayat 21 62 sholat 63 Firman Allah memberikan kelengkapan 64 ibrahim ayat 7 65 al hijr 22 66 al alaq ayat 1 67 tumbuhan 68 al+a'raf+ayat+176 69 allah 70 surat+al+baqarah+ayat+254+beserta+tajwidnya 71 al an'am ayat 50 72 al-Ahzab ayat:12 73 sungguh aku marah 74 ar ra'du ayat 16 75 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 76 Cara berjalan dan berbicara dalam Islam 77 malu 78 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 79 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 80 surat+Al-Kahf+ayat+13-14 81 Hadis tentang pendidikan 82 Mukjizat nyanyian nabi Daud 83 al+hijr+ayat+26 84 hutang 85 yusuf+111 86 asmaul husna 87 al hujurat ayat 10 88 Hadist yang melarang perilaku korupsi dan riba 89 Adab dan akhlak 90 sihir 91 al baqarah ayat 282 92 Ali Imran 195 93 an+nisa+ayat+101 94 al baqarah ayat 30 95 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 96 Jibril 97 talak 98 an nisa ayat 34 99 Tafsir surah Albaqrah ayat 1 100 Utang

Hasil pencarian tentang Amal+jariyah

Apakah yang Anda maksud Amal jasiyah?
(Padahal Allah mengetahui apa yang mereka kumpulkan) di dalam catatan amal perbuatan mereka; yaitu berupa...kekafiran, kedustaan dan amal-amal buruk lainnya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 72
Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan.
(Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kalian kerjakan.)
(Dan adapun orang yang berat timbangannya) artinya amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya
(Dan adapun orang yang ringan timbangannya) artinya amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya
menjadi Badal dari lafal Idzaa berikut Jawabnya (bumi menceritakan beritanya) yaitu menceritakan semua amal...perbuatan yang telah dilakukan di atas permukaannya, amal baik dan amal buruk.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 8
Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka.
(Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi) semua amal perbuatan hamba-hamba-Nya, maka tiada sesuatu...pun yang terlewat dari-Nya di antara amal-amal perbuatan itu, supaya Dia membalasnya kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 23
Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 8
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 55
mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal...kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang
(Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh) amal-amal ketaatan (dan ia dalam keadaan beriman, maka
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 39
Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka...Dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan
datang kepada Rabbnya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh) mengerjakan amal-amal...fardu dan amal-amal sunah (maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh kedudukan-kedudukan yang tinggi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 127
Bagi mereka (disediakan) darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
(Maka barang siapa mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran) tidak diingkari...dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya) Kami perintahkan Malaikat-malaikat penulis amal...untuk menuliskannya, kemudian akan Kami balas amal perbuatan itu.
Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal
(Barang siapa yang berat timbangannya) karena amal-amal kebaikan (maka mereka itulah orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 9
Sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal
menentukan) apa yang dikehendaki-Nya (dan Yang memberi petunjuk) kepada apa yang telah ditentukan-Nya berupa amal...kebaikan dan amal keburukan.
Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi mereka dan amal perbuatannya....Tak ada seorang pun dari mereka beserta amal perbuatannya yang tidak diketahui oleh Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 11
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir
Darussalam) yakni rumah keselamatan atau surga (pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir
("Dan Kami hadapi) kami hadapkan (segala amal yang mereka kerjakan) amal kebaikan seperti sedekah, menghubungkan...silaturahmi, menjamu tamu dan menolong orang yang memerlukan pertolongan sewaktu di dunia (lalu Kami jadikan amal...itu bagaikan debu yang beterbangan.") amal perbuatan mereka tidak bermanfaat sama sekali pada hari itu
yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka) melalui amal-amal...makna yang dimaksud daripadanya ialah pahala yang baik (dari apa yang mereka kerjakan) yakni, dari amal-amal
Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan janganlah kalian merusakkan amal-amal kalian) dengan
menemui (Rabbmu) yakni mati (dengan sungguh-sungguh, maka pasti kalian akan menemuinya) yakni, menemui amal...perbuatanmu yang telah disebutkan tadi pada hari kiamat nanti, baik amal kebaikan atau pun amal keburukan