Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Puasa syawal 3 ikhlas 4 riba 5 utang 6 kesedihan 7 Aisyah 8 Nabi meninggal 9 sedekah 10 hari raya 11 Menghalangi masjid 12 jibril 13 al+baqarah+ayat+21 14 maryam 15 Zakat 16 pengusiran 17 Kiamat 18 hutang 19 injil 20 zabur 21 annisa ayat 22 22 cahaya 23 Berkah 24 Sholat 25 penyakit 26 yusuf+105 27 al ankabut ayat 2 28 Berfikir 29 Penerus nabi Muhammad Saw 30 Sholat iedul fitri 31 surga 32 al ikhlas 33 Nikah 34 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 35 Surat Al kafirun 36 neraka 37 ali imran 102 38 ALLAH 39 al hujurat ayat 11 40 al+baqarah+ayat+168-169 41 Makan 42 Al baqarah ayat 245 43 Surat Al-A’raaf ayat 180 44 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 45 akhlak 46 Sembilan puluh sembilan nama 47 Kiblat 48 sabar 49 Bahasa 50 al baqarah ayat 275 51 al+hikmah 52 yunus 57 53 Menyesatkan 54 bacalah 55 Hadist tentang hukum menyambung rambut 56 Surat Al bayinah ayat 4-5 57 ar+rum+ayat+21 58 Takwa 59 ibrahim 60 maaf 61 Al maidah ayat 2 62 Ali imran 10 63 Al-Baqarah Ayat 43 64 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 65 ar rum ayat 30 66 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 67 rezeki 68 Qs albaqarah ayat 62 69 Al hadid ayat 11 70 al baqarah ayat 168 71 Iblis 72 surat At-Taubah:34 73 memaafkan 74 alam nasyroh 75 Ghuluw dalam beragama uzair 76 pinjaman 77 Al+Anfal+ayat+1 78 al-alaq ayat 1-5 79 Sikap muslim yerhadap yahudi 80 luqman 14 81 al imran 104 82 Ibrahim :7 83 waris 84 Makanan 85 surat al maidah ayat 1 86 ali imran 159 87 Surah yunus 92 88 puasa 89 At taubah ayat 34-35 90 sihir 91 ali imran 191 92 Al+mumtahanah+ayat+9 93 al an'an ayat 108 94 surat+al-baqarah+ayat+150 95 jin dan manusia 96 lukman ayat 34 97 al+imran+105 98 surah al israk ayat 32 99 ali imran ayat 130 100 AN NISA AYAT 29

Hasil pencarian tentang Bahasa

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 195
dengan bahasa Arab yang jelas.
yang Nabi saw. pernah berkunjung kepadanya; lalu Allah swt. menyanggah melalui firman-Nya: (Padahal bahasa...logat (yang mereka tuduhkan) mereka sangkakan (kepada Muhammad) bahwa ia belajar daripadanya (adalah bahasa...ajam sedangkan ini) yakni Alquran ini (adalah dalam bahasa Arab yang terang) memiliki kejelasan dan...kefasihan, maka mengapa bahasa ini diajarkan oleh orang asing?
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 3
Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 3
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
Sebab bahasa Ahl al-Kitâb yang mereka katakan telah membantu itu bukan bahasa Arab, sementara al-Qur'ân...menggunakan bahasa Arab yang jelas.
Kami sungguh-sungguh menjadikan kitab suci itu menggunakan bahasa Arab agar kalian dapat mengetahui kemukjizatannya
(Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab) dengan memakai bahasa Arab (agar
wahyu kecuali karena aku adalah seorang rasul yang bertugas menyampaikan risalah kepada kalian dengan bahasa
Kami menurunkan al-Qur'ân berbahasa Arab--bahasa mereka sendiri--yang tidak mengandung kelemahan, dengan
(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa...kalian) maksudnya dengan bahasa yang berlainan, ada yang berbahasa Arab dan ada yang berbahasa Ajam serta...berbagai bahasa lainnya (dan berlain-lainan pula warna kulit kalian) di antara kalian ada yang berkulit
Sulaymân berkata, "Wahai manusia, kami diajari bahasa burung, kami mendapatkan banyak karunia yang akan...Ia memperoleh mukjizat yang sangat unik seperti, antara lain, memahami bahasa burung....lebih dapat dimengerti melalui penelitian belakangan ini bahwa masing-masing jenis burung memiliki bahasa
(Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa) memakai bahasa (kaumnya, supaya ia dapat
Al-Qur'ân itu diturunkan kepadamu melalui Jibrîl dalam bahasa Arab yang jelas makna dan petunjuknya,
Kalaupun, umapamanya, al-Qur'ân diturunkan kepada beberapa orang non Arab yang dapat berbicara bahasa
Kami menjadikan Alquran) maksudnya, Kami adakan Alkitab ini (bacaan yang berbahasa Arab) atau memakai bahasa
Yaitu (Tuhan Yang Maha Pemurah, yang di atas Arasy) lafal Arasy ini menurut pengertian bahasa diartikan
Apabila al-Qur'ân Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang...mereka, dengan sikap ingkar, akan mengatakan, "Mengapa ayat-ayat al-Qur'ân tidak diterangkan dengan bahasa
lebih baik dari orang yang lemah dan hina-dina yang hampir saja tidak mampu menjelaskan dakwanya dengan bahasa
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?
Gaya bahasa al-Qur'ân itu sangat berlainan dengan gaya bahasa kebanyakan para penyair di masa itu yang
hai orang-orang Quraisy (sebuah Kitab yang di dalamnya disebutkan diri kalian) disebabkan ia memakai bahasa
kemudahan kepadamu, Muhammad, untuk membaca dan menyampaikan isi al-Qur'ân kepada mereka dengan menggunakan bahasa
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang
menyiksa mereka berkata, "Rasakanlah balasan keburukan yang dahulu kalian lakukan." (1) Pada edisi bahasa
(Ialah Alquran dalam bahasa Arab) ayat ini berkedudukan menjadi Hal Muakkidah atau kata keterangan yang
benar-benar merupakan kemuliaan yang besar (bagimu dan bagi kaummu) karena diturunkan dengan memakai bahasa
(Dan jika Kami jadikan ia) yakni Alquran itu (suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab tentu mereka...(Apakah) patut Alquran (dalam bahasa asing sedangkan) nabi (adalah orang Arab) Istifham atau kata tanya
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 37
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab.