Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 at taubah ayat 60 12 Jibril 13 al+lail+ayat+1-2 14 sombong 15 Al maidah ayat 48 16 saba 16 17 Hikmah 18 Bumi bulat 19 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 20 lokasi yang memudahkan 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 23 an nisa ayat 58 24 at taubah ayat 105 25 Berfikir+positif 26 al+ikhlas 27 dalil+kitab+Zabur 28 riba 29 Menyelam 30 hr+muslim+288 31 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 32 Zina 33 Sakit 34 Jihad 35 Ali Imran 159 36 Hadis kitab zabur 37 anjing 38 at tahrim ayat 6 39 dalil+kitab+injil 40 hadits kitab taurat 41 al maidah ayat 2 42 al-A’raf+ayat+204 43 Hadist kitab Zabur 44 AS+SAJADAH+AYAT+6 45 an nisa ayat 1 46 al hujurat ayat 13 47 Al Baqarah ayat 2 48 Pengertian dalil kitab 49 al baqarah ayat 188 50 yusuf 69 51 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 52 Lalai 53 Ayat ayat larangan zina 54 Melindungi 55 yusuf ayat 111 56 Samiri 57 surat+thaha+ayat+125 58 al+hijr+22 59 surat+thaha+ayat+126 60 Injil 61 malaikat 62 ar rad ayat 21 63 Al Imran ayat 159 64 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 65 al hujurat ayat 10 66 Ayat 38 67 penetapan harga 68 Jin dan manusia 69 membunuh 70 Al Baqarah ayat 26 71 al lail ayat 1-2 72 Negeri yang dijanjikan 73 an nisa ayat 59 74 yunus 10 75 annisa+ayat+20 sampai 21 76 al maidah ayat 100 77 al baqarah ayat 43 78 Lohong hitam 79 an nisa ayat 5 80 Ali Imran 92 81 al maidah ayat 90 82 ar+rahman+20 83 surat yunus 84 Ujian 85 ath-thalaq+ayat+2 86 al isra ayat 27 87 gunung 88 al baqoroh ayat 247 89 al ahzab ayat 21 90 Ibrahim+40 91 mereka tetap tidak akan beriman 92 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 93 tanah 94 Yusuf: 111 95 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 96 Al quran 97 aku uji dengan ketakutan 98 an+nisa+ayat+29 99 Tipu daya 100 al+Imran 190

Hasil pencarian tentang Bahasa

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 195
dengan bahasa Arab yang jelas.
yang Nabi saw. pernah berkunjung kepadanya; lalu Allah swt. menyanggah melalui firman-Nya: (Padahal bahasa...logat (yang mereka tuduhkan) mereka sangkakan (kepada Muhammad) bahwa ia belajar daripadanya (adalah bahasa...ajam sedangkan ini) yakni Alquran ini (adalah dalam bahasa Arab yang terang) memiliki kejelasan dan...kefasihan, maka mengapa bahasa ini diajarkan oleh orang asing?
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 3
Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 3
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
Sebab bahasa Ahl al-Kitâb yang mereka katakan telah membantu itu bukan bahasa Arab, sementara al-Qur'ân...menggunakan bahasa Arab yang jelas.
Kami sungguh-sungguh menjadikan kitab suci itu menggunakan bahasa Arab agar kalian dapat mengetahui kemukjizatannya
(Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab) dengan memakai bahasa Arab (agar
wahyu kecuali karena aku adalah seorang rasul yang bertugas menyampaikan risalah kepada kalian dengan bahasa
Kami menurunkan al-Qur'ân berbahasa Arab--bahasa mereka sendiri--yang tidak mengandung kelemahan, dengan
(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa...kalian) maksudnya dengan bahasa yang berlainan, ada yang berbahasa Arab dan ada yang berbahasa Ajam serta...berbagai bahasa lainnya (dan berlain-lainan pula warna kulit kalian) di antara kalian ada yang berkulit
Sulaymân berkata, "Wahai manusia, kami diajari bahasa burung, kami mendapatkan banyak karunia yang akan...Ia memperoleh mukjizat yang sangat unik seperti, antara lain, memahami bahasa burung....lebih dapat dimengerti melalui penelitian belakangan ini bahwa masing-masing jenis burung memiliki bahasa
(Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa) memakai bahasa (kaumnya, supaya ia dapat
Al-Qur'ân itu diturunkan kepadamu melalui Jibrîl dalam bahasa Arab yang jelas makna dan petunjuknya,
Kalaupun, umapamanya, al-Qur'ân diturunkan kepada beberapa orang non Arab yang dapat berbicara bahasa
Kami menjadikan Alquran) maksudnya, Kami adakan Alkitab ini (bacaan yang berbahasa Arab) atau memakai bahasa
Yaitu (Tuhan Yang Maha Pemurah, yang di atas Arasy) lafal Arasy ini menurut pengertian bahasa diartikan
Apabila al-Qur'ân Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang...mereka, dengan sikap ingkar, akan mengatakan, "Mengapa ayat-ayat al-Qur'ân tidak diterangkan dengan bahasa
lebih baik dari orang yang lemah dan hina-dina yang hampir saja tidak mampu menjelaskan dakwanya dengan bahasa
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?
Gaya bahasa al-Qur'ân itu sangat berlainan dengan gaya bahasa kebanyakan para penyair di masa itu yang
hai orang-orang Quraisy (sebuah Kitab yang di dalamnya disebutkan diri kalian) disebabkan ia memakai bahasa
kemudahan kepadamu, Muhammad, untuk membaca dan menyampaikan isi al-Qur'ân kepada mereka dengan menggunakan bahasa
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang
menyiksa mereka berkata, "Rasakanlah balasan keburukan yang dahulu kalian lakukan." (1) Pada edisi bahasa
(Ialah Alquran dalam bahasa Arab) ayat ini berkedudukan menjadi Hal Muakkidah atau kata keterangan yang
benar-benar merupakan kemuliaan yang besar (bagimu dan bagi kaummu) karena diturunkan dengan memakai bahasa
(Dan jika Kami jadikan ia) yakni Alquran itu (suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab tentu mereka...(Apakah) patut Alquran (dalam bahasa asing sedangkan) nabi (adalah orang Arab) Istifham atau kata tanya
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 37
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab.