Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 Surat Fathir ayat 28 4 yunus 84 5 kami 6 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 7 as saf ayat 3 8 An nasr ayat 2 9 Zina 10 al-hujurat ayat 13 11 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 12 Al quran 13 ali imran 14 14 al maidah ayat 90 15 an nisa ayat 59 16 al hujurat ayat 6 17 Al-Baqarah ayat 152 18 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 19 Al maidah ayat 6 20 Harta 21 ALI IMRAN 22 Sholat 23 al hujurat ayat 13 24 yusuf 25 Surat ayat29 dan tafsirannya 26 Al baqarah ayat 185 27 al+hujurat+ayat+12 28 sehaT 29 menutup mulut 30 Al+baqarah+ayat+30 31 At taubah ayat 105 32 an+nisa+ayat+162 33 AL KAHFI AYAT 29 34 al hadid ayat 22 35 Luqman ayat 14 36 Surah 31 ayat 13 37 Al baqarah ayat 2 38 Ar rum ayat 21 39 Surat an nur ayat 31 40 kitab 41 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 42 Al hijr 9 43 aurat 44 al-baqarah ayat 148 45 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 46 jual beli 47 Al-Baqarah Ayat 282 48 akidah islam akidah yang praktikal 49 9 surat al-hadid ayat 3 50 al baqarah ayat 30 51 Q.S An-nahl ayat 18 52 al maidah ayat 3 53 Jujur 54 Nabi palsu 55 surat ibrahim ayat 7 56 Az zukhruf ayat 47 57 Perangilah 58 Al imran 59 Maryam ayat 58 60 surat al ikhlas 61 al hajj ayat 7 62 dalil+kitab+injil 63 Syirik 64 An nur ayat 4 65 Al-Baqarah Ayat 144 66 Surat+al+mu'minun+ayat+131 67 Zabur 68 Pahala baca quran 69 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 70 Luqman+ayat+17 71 Perintah bersiwak 72 hujan 73 Dalil Tentang pengertian kreatif .produktif dan inovatif 74 Isa putra Maryam 75 ali imran 92 76 shalat 77 ibrohim ayat 40 78 ali imran 19 79 Terjemahkan ayat kedua dari surah Al-Ashr 80 Surat al furqan ayat 26-27 81 Ali+imran+ayat+29 82 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 83 Alhumazah ayat 1 84 ali imran 159 85 Ali+Imran+ayat+28 86 ali imran 190 87 al imran 14 88 at-taubah ayat 111 89 Ali Imran ayat 200 90 Dibangkitkan+Manusia ibnu majah 91 ali imran ayat 104 92 al a'raaf 172 93 az Zariyat ayat 58 94 ali imran 130 95 AZ ZARIYAT AYAT 56 96 sedekah 97 hadist+al-hujurat+ayat+12 98 az zumar ayat 10 99 ali imran 185 100 Sembahyang

Hasil pencarian tentang Bahasa

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 195
dengan bahasa Arab yang jelas.
yang Nabi saw. pernah berkunjung kepadanya; lalu Allah swt. menyanggah melalui firman-Nya: (Padahal bahasa...logat (yang mereka tuduhkan) mereka sangkakan (kepada Muhammad) bahwa ia belajar daripadanya (adalah bahasa...ajam sedangkan ini) yakni Alquran ini (adalah dalam bahasa Arab yang terang) memiliki kejelasan dan...kefasihan, maka mengapa bahasa ini diajarkan oleh orang asing?
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 3
Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 3
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
Sebab bahasa Ahl al-Kitâb yang mereka katakan telah membantu itu bukan bahasa Arab, sementara al-Qur'ân...menggunakan bahasa Arab yang jelas.
Kami sungguh-sungguh menjadikan kitab suci itu menggunakan bahasa Arab agar kalian dapat mengetahui kemukjizatannya
(Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab) dengan memakai bahasa Arab (agar
wahyu kecuali karena aku adalah seorang rasul yang bertugas menyampaikan risalah kepada kalian dengan bahasa
Kami menurunkan al-Qur'ân berbahasa Arab--bahasa mereka sendiri--yang tidak mengandung kelemahan, dengan
(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa...kalian) maksudnya dengan bahasa yang berlainan, ada yang berbahasa Arab dan ada yang berbahasa Ajam serta...berbagai bahasa lainnya (dan berlain-lainan pula warna kulit kalian) di antara kalian ada yang berkulit
Sulaymân berkata, "Wahai manusia, kami diajari bahasa burung, kami mendapatkan banyak karunia yang akan...Ia memperoleh mukjizat yang sangat unik seperti, antara lain, memahami bahasa burung....lebih dapat dimengerti melalui penelitian belakangan ini bahwa masing-masing jenis burung memiliki bahasa
(Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa) memakai bahasa (kaumnya, supaya ia dapat
Al-Qur'ân itu diturunkan kepadamu melalui Jibrîl dalam bahasa Arab yang jelas makna dan petunjuknya,
Kalaupun, umapamanya, al-Qur'ân diturunkan kepada beberapa orang non Arab yang dapat berbicara bahasa
Kami menjadikan Alquran) maksudnya, Kami adakan Alkitab ini (bacaan yang berbahasa Arab) atau memakai bahasa
Yaitu (Tuhan Yang Maha Pemurah, yang di atas Arasy) lafal Arasy ini menurut pengertian bahasa diartikan
Apabila al-Qur'ân Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang...mereka, dengan sikap ingkar, akan mengatakan, "Mengapa ayat-ayat al-Qur'ân tidak diterangkan dengan bahasa
lebih baik dari orang yang lemah dan hina-dina yang hampir saja tidak mampu menjelaskan dakwanya dengan bahasa
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?
Gaya bahasa al-Qur'ân itu sangat berlainan dengan gaya bahasa kebanyakan para penyair di masa itu yang
hai orang-orang Quraisy (sebuah Kitab yang di dalamnya disebutkan diri kalian) disebabkan ia memakai bahasa
kemudahan kepadamu, Muhammad, untuk membaca dan menyampaikan isi al-Qur'ân kepada mereka dengan menggunakan bahasa
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang
menyiksa mereka berkata, "Rasakanlah balasan keburukan yang dahulu kalian lakukan." (1) Pada edisi bahasa
(Ialah Alquran dalam bahasa Arab) ayat ini berkedudukan menjadi Hal Muakkidah atau kata keterangan yang
benar-benar merupakan kemuliaan yang besar (bagimu dan bagi kaummu) karena diturunkan dengan memakai bahasa
(Dan jika Kami jadikan ia) yakni Alquran itu (suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab tentu mereka...(Apakah) patut Alquran (dalam bahasa asing sedangkan) nabi (adalah orang Arab) Istifham atau kata tanya
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 37
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab.