Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 sabar 5 al+baqarah+ayat+165 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Zakat 11 ali imran ayat 159 12 al hujurat ayat 13 13 Injil 14 Ali imran 15 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 16 Zina 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 Jibril 19 lokasi yang memudahkan 20 Rezeki 21 Bumi bulat 22 Ar rum ayat 41 23 al+hijr+22 24 Melindungi 25 pertengkaran 26 ar rum ayat 21 27 al+ikhlas 28 dalil+kitab+Zabur 29 Al quran 30 surat+thaha+ayat+125 31 surah+fathir+ayat+18 32 Ayat ayat larangan zina 33 AL HASYR AYAT 18 34 Al-Ahzab ayat 33 35 ali imran 134 36 surat+thaha+ayat+126 37 al+maidah+ayat+47 38 surah ar-raf ayat 72 39 Arsy 40 kitab+zabur 41 an nahl ayat 125 42 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 43 Jihad 44 hr+muslim+288 45 Ali imran 110 46 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 47 Surat-ad-dahr-ayat-23 48 al maidah ayat 48 49 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 50 Saba' ayat 1 51 AS+SAJADAH+AYAT+6 52 mati 53 Bentuk bumi bulat 54 Surat Al Muzzammil ayat4 55 ibrahim ayat 32 56 al mujadalah ayat 11 57 barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya 58 surah al-a'raf ayat 29 59 Turunnya zabur 60 ali imran 159 61 at+taubah+ayat+24 62 Bunuh diri 63 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 64 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 65 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 66 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 67 haji 68 QS. Al-Fatihah Ayat 3 69 al-a'raf ayat 179 70 Al hijr ayat 3 71 Kitab zabur 72 ar rad ayat 11 73 tanah 74 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 75 al+mukmin+ayat+17 76 al baqarah ayat 282 77 motivasi kera 78 Ilham 79 Surat Al-Baqarah Ayat 21 80 tahrim ayat 6 81 an nisa ayat 1 82 surat annisa ayat 29 83 melampaui batas 84 singa 85 Az Zumar ayat 53 86 al-ma'arij+ayat+29-30 87 ali+imran+110 88 Keutamaan Al quran 89 Ketetapan 90 al+hijr+40 91 yusuf ayat 3 92 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 93 tangan 94 pinjaman 95 Tenggorokan 96 Surat An Naas ayat 6 97 al+fatihah+ayat+5 98 luqman 13 99 Ali Imran 92 100 al+hijr+41

Hasil pencarian tentang Darah

terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 2
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah) yaitu nanah dan darah ahli
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 36
Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 38
kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya,
ternak dan tanaman, tersebarnya katak yang dapat memperkeruh kehidupan mereka dan melalui "bencana darah...mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti pendarahan pada beberapa organ tubuh, terkontaminasinya darah..., naiknya tekanan darah yang mengakibatkan kelumpuhan (stroke), kencing darah akibat menderita dan sejenisnya..., atau berupa berubahnya air yang dibutuhkan dalam keseharian menjadi lautan darah, dan sebagainya.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 14
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging
(Kemudian Dia menjadikan keturunannya) anak cucunya (dari sulalah) dari darah kental (yang berasal dari
manusia) atau jenis manusia (dari 'alaq) lafal 'Alaq bentuk jamak dari lafal 'Alaqah, artinya segumpal darah
(Kemudian adalah) mani itu (menjadi segumpal darah lalu Allah menciptakannya) dari air mani itu menjadi
Artinya yang berlumuran padanya (dengan darah palsu) darah yang bukan darah Nabi Yusuf; hal ini mereka...Lalu mereka menghadap kepada ayahnya seraya berkata, "Sesungguhnya ini adalah darah Yusuf."
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 133
Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi
Setelah membuahi ovum, sperma itu Kami jadikan darah....Darah itu pun kemudian Kami jadikan sepotong daging yang kemudian Kami bentuk menjadi tulang.
(Lalu Allah menjadikan daripadanya) dari air mani yang telah menjadi segumpal darah, segumpal daging
(Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah) darah kental (lalu segumpal darah itu Kami jadikan
Mereka mendatangkan baju gamisnya yang berlumuran darah, untuk menjadi bukti pengakuan mereka, yang mereka...katakan itu sebagai darah Yûsuf, agar ayah mereka percaya.
Ayat berikut ini turun ketika gigi depan Nabi saw. patah dan wajahnya berlumuran darah di waktu perang...Bagaimana suatu kaum akan beroleh keberuntungan, jika mereka berani melumuri wajah Nabi mereka dengan darah
itu (dengan air nanah) yaitu cairan yang meleleh dari perut ahli neraka bercampur dengan nanah dan darah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 66
memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 18
Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 115
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih
(Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih
dari tanah) asal kalian yaitu Nabi Adam (kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia) yang terdiri dari darah
menunjukkan makna ibtida dan bertaalluq kepada lafal nusqiikum (antara kotoran) yakni lemak ususnya (dan darah...berupa air susu yang bersih) sedikit pun tidak bercampur kotoran dan darah baik dari segi rasa, bau
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 173
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih
ketika kalian berjanji kepada Kami di dalam Tawrât, bahwa kalian tidak akan saling melakukan pertumpahan darah
Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
Minumannya tidak lain adalah hasil cucian penghuni neraka yang berupa darah dan nanah yang hanya dimakan
orang-orang miskin, tetangga yang karib) artinya yang dekat kepadamu dalam bertetangga atau dalam pertalian darah...kepada tetangga yang jauh) artinya yang jauh daripadamu dalam kehidupan bertetangga atau dalam pertalian darah
athwaaran bentuk jamak dari lafal thaurun, artinya tahap; yakni mulai dari tahap air mani terus menjadi darah